Heves Megyei Hírlap, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-01 / 51. szám

2016. MÁRCIUS 1., KEDD • XXVII. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT. HEVES m MEGYEI HIRIAP www.heol.hu EGY PERCBEN Hajában az ereje? Mikó András nem mindennapi személyiség. Ifjú kora ellenére érdek­li a történelem, a politika és a hagyo­mányőrzés, a különféle sportok, vala­mint a színészet, de igyekszik kipró­bálni magát az élet minden területén. Különös ismertetőjegye a haja, amitől egy nemes cél által vezérelve szaba­dul meg legkésőbb nyáron. Nem volt kiugró hiányzás mm Országosan több ez­ren csatlakoztak a Facebookon szer­vezett „Nem leszek a suliban febru­ár 29-én” kezdeményezéshez. Ter­mészetesen kíváncsiak voltunk, hogy megyénkben milyen fogadta­tásra lelt a kezdeményezés. Tegnap délelőtt több megyénkben oktatási intézmény vezetőjét kérdeztük meg arról, hányán hiányoztak, milyen volt a légkör az iskolájukban. ► 2 Jó reggelt! S zámos alkalommal hallottam az utca emberétől, amikora magyar filmek kerültek előtérbe egy be­szélgetés során: a hazai filmek rosszak. Sok huszonéves - tapasztalataim sze­rint - még csak nem is hajlandó ma­gyar filmet nézni, mert jobban megra­gadják őket a kliséktől teli, néha sem­mitmondó amerikai mozgóképek. Hét­fő hajnalban azonban valami megvál­tozott. A közösségi oldalakon minden­ki arról írt: ki, hol és hogyan követi az amerikai Filmművészeti és Filmtudo­mányi Akadémia díjátadóját. S hogy miben volt ez különb, minta többi? Egy olyan hazai filmalkotástól, ami nem­csak témájában mérvadó, de formai­lag is olyat alkotott egyedi kamerajáté­kával, amit eddig még senki, vagy csak kevesen tettek. Együtt szurkolt az or­szág, s eljött a pillanat, amit több mint harminc éve vártunk. Ismét Oscar-díjjal jutalmaztak egy hazai alkotást. Büsz­kék lehetünk, hiszen kiderült: a ma­gyar filmesek is tehetségesek! M. A. MEG TÖBB HELYI HÍR ELSŐ HEVES MEGYE Átadták az amerikai Filmművé­szeti és Filmtudományi Akadémia díjait vasár­nap a hollywoodi Dol­by Theatre színpadán, ahol Nemes Jeles Lász­ló holokauszt témájú filmje, a Saul fia elnyer­te az Oscar-díjat a leg­jobb külföldi film kate­góriában. A díjról és a filmről az alkotókat, s Heves megyei filmes szakembereket kérdez­tük. ► 3, 7 Határokon átívelő élmények Egerben EGEI - Be szeretnénk mutatni Erdély jellegzetes ételeit, ami fókuszálódik Gyergyó vidéké­re - mondta érdeklődésünk­re Kozma Ibolya, a gyergyó- szentmiklósi Batthyány Ig­nác Technikai Kollégium ok­tatója a Keriben, a Gyergyói Konyha Hetén. Az egri keres­kedelmi igazgatója, dr. Vasas Joachim elmondta, az idei már a negyedik találkozó. Hangsú­lyozta, hogy meggyőződése, a Szakképzési Centrumban va­ló működés új lehetőségeket adhat: hatékonyabb együtt­működések alakulhatnak ki a magyar anyanyelven oktató külföldi intézményekkel.- Kitűnő partnerre talál­tunk a gyergyószentmikló- si iskolában. Ez a rendezvény is messze túlmutat a szakmai kereteken - jelentette ki. J. H. Fiatalkorú fiút kényszerített orális szexre Előzetesben a pedofil TARNASZENTMIKLOS, HEVES Pedofil hajlamait interneten pornográf felvételek terjesz­tésével igyekezett kielégíteni egy 38 éves férfi, aki még sze­xuális cselekedetre is kénysze­rített egy 15 esztendős fiút. A Hevesi Járási Ügyészség a nyo­mozás során indítványozta a gyanúsított előzetes letartóz­tatását. Minderről dr. Szalóki Zoltán megyei főügyész tájé­koztatta hétfőn a Hírlapot. Azt is közölte, hogy a megalapozott gyanú értelmében az eljárás alá vont személy 2013 elejétől folyamatosan megosztott, cse­rélgetett a világhálón szexuá­lis tartalmú képeket. Olyano­kat, amelyek fiatalkorú, azaz a 18. életévüket be nem töltött ifjakat a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, ki­fejezetten a nemi vágy felkelté­sére irányuló módon ábrázol­tak. A számítógépén több tíz­ezer ilyen fotót találtak. ► 3 Az ellenzék javasolta, a többség leszavazta Nem lesz Göncz sétány HATVAN Bár képviselői indít­vány volt rá, mégsem nevez­nek el Göncz Árpád egyko­ri köztársasági elnökről sé­tányt Hatvanban. Basa Zol­tán önkormányzati képviselő (Együtt Hatvanért Egyesület) javasolta a testületnek, hogy a hatvani Meszlényi híd építé­sével létrejött sétány a „Göncz FIZESSEN ELŐ ÉS TUDJA MEG ELSŐ KÉZBŐL, Ml TÖRTÉNIK A LAKÓHELYÉN! TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT HÍVJA A 06 40-510-5 i 0-ES TELEFONSZÁMOT VAGY LÁTOGASSON EL WEBOLDALUNKRA: HEOL.HU/ELOFIZETES. Árpád sétány” nevet viselje. Mivel a beruházási területet érintően a telekalakítás a mai napig nem fejeződött be, a jog­erős telekalakítási engedély alapján lehetne beazonosíta­ni a Meszlényi híd által érin­tett területeket, így a sétányt is. Elnevezésükre a telekala­kítási eljárást követően kerül­hetne sor. A városatyák nem értettek egyet, hogy a Meszlé­nyi híd építése során kialakí­tott sétány Göncz Árpád, egy­kori köztársasági elnök, Jó­zsef Attila-díjas író, műfordító nevét viselje. A Fidesz-KDNP többségű képviselő-testület nem támogatta az ellenzéki javaslatot. i. A. HEVESSHIR1AP www.heol.hu _ I 9 770865 910028 16051 MA HOLNAP SZER K ÉSZT ŐSÉG: E-maiJ: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja • 36/513-628 8 9 * % % \ Hidegfront érkezik, helyenként jelentős mennyisé­gű csapadék hullhat, s viharos szélre is számítani kell. ► 10 dog névnapot Albin, Lea nevű olvasóinknak! Fotó: AFP a Mite —^......

Next

/
Thumbnails
Contents