Heves Megyei Hírlap, 2015. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

2015-09-01 / 204. szám

. < PÍ \ *0» f. 2015. SZEPTEMBER 1., KEDD • XXVI. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT HEVES MEGYEI ______ ______ itJ HI RIAPÄ www.heol.hu EGY PERCBEN Semmiért nem adná a Tiszát TISZANÁNA Megjárta a Metropolitant és a Covent Gardent, mégis Tiszanána je­lenti számára az otthon nyugalmát. Ko­vács Eszter operaénekes mindmáig a Tisza, a Tisza-tó szerelmese maradt. Manapság is ámul az itteni természeti csodákon, amelyeket szerinte sohasem lehet megunni! ► 4 Tudásvágy a rácsok mögött ESEít Felvették az egri Eszterházy Ká­roly Főiskola tanárképző szakára a 12 év szabadságvesztésre ítélt T. Adriennt. A lányt emberölésért ítélték el hét éve egy társával elkövetett brutális gyilkos­ság miatt. T. Adriennek még két éve van hátra a büntetéséből, amit most a kalo­csai női börtönben tölt. A Hírlap úgy tud­ja, a felsőfokú tanulmányainak elkezdé­se miatt átkerülhet a Heves Megyei Bün­tetés-végrehajtási Intézetbe. ► 3 Háromszáz tepsi rétes BESENYŐTELEK Százhúz asszony gyúrta- húzta a rétest a hét végén Besenyőtel­ken, ahol az idén már nyolcadszor ren­dezték meg a Rétesfesztivált. A rekord­melegben, rekordmennyiségű, három­száz tepsi, összesen tizenkétezer almás, túrós, meggyes rétest sütöttek. ► 5 Gledura verhetetlen SAKK Parádés játékkal rukkolt elő Gle­dura Benjamin az ulánbátori U16-os If­júsági Sakkolimpián, ahol a 35 éltáb­lás között aranyérmet szerzett. ► H Jó reggelt! M egfizethetetlen élményben volt részem a hétvégén. Van ugyan­is Egerben egy játszótér, jó ka­landparknak hívják, de inkább játszó­tér az, ahol belépti díjat szednek. Nem is ez lepett meg, hiszen egy kapuval lezárt, őr által vigyázott egyedi parkról van szó. Ám, amikor kérdeztem a jegyet árusí­tó őrt, hogy nekem, a •kísérő szülőnek is ugyanannyi-e a belépti díj, hiszen én nem fogok hintázni, csőben bújkálni, kü­lönös választ adott. Azt mondta, a szülő azért fizet, mert ő vállalja a felelősséget a gyerekért, ő vigyáz rá. Elmerengtem a filozófián, hiszen már vagy 13 éve vigyá­zok a gyerekeimre, sőt, vállalom a fele­lősséget is értük, ám ezért most először fizettem. Ügyes! Mondjuk nekem fordít­va jobban tetszett volna. Már dolgozom is a díjszabásomon. G. R. EGER Több óvodában évek óta gond a helyhiány. Már a korábbi években is előfordult, hogy egy-egy intézménybe olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy kénytelenek voltak elutasítani a kicsiket. Egerben, a Kertész úti Szivárvány óvo­dában (képünkön), illetve annak Széchenyi úti Katica tagóvodájában is telt házzal kezdik az idei szeptembert. V—»: MHi ITT— IHK ►2% Ma kezdenek valamennyien HEVES MEGYE Több tízezer diák középiskolába (a szakiskolák kezdte meg a 2015/2016-os tan­évet ma reggel megyénkben. Hogy mennyien, arról szám­adatai az Emberi Erőforrások Minisztériumának sincsenek. A megyében több egyház, ön- kormányzat és civil szervezet működtet iskolákat. Annyi bi­zonyos, hogy a Klik fenntartá­sában lévő intézményekben 21 ezer 648 diák ült be ma az isko­lapadba, közülük 2347 először. Kilencedik évfolyamon Klik-es átkerültek a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz) 730-an irat­koztak be. A római katolikus Egri főegyházmegye három me­gyében több iskolát, óvodát, böl­csődét működtet. Mivel késő dél­után kerestük őket, így megyei adatokkal már nem tudtak szol­gálni, de elmondták, általános iskoláikba 12 ezren, gimnáziu­maikba 2349-en, szakiskolájuk­ba 586-an, szakközépiskoláikba 3200-an járnak majd idén. T. B. Tényleg M25-ÖS lehetne az egri bekötő Fapados gyorsfoigalmi HEVES MEGYE Újfajta gyorsforgal­mi út épülne Eger és az M3-as autópálya, jobban mondva a fü­zesabonyi körforgalom között. Az útról évtizedek óta szó van, januárban már készen voltak a kétszer egysávos, de kétszer kétsávossá bővíthető Maklár- Eger közti szakasz tervei is, de Orbán Viktor miniszterelnök egri látogatása mindent felül­írt: gyorsforgalmi, azaz négysá­vos utat ígért a megyeszékhely­nek, ennek következtében ­ahogyan arról a napokban hírt adtunk - a Nemzeti Infrastruk­túra Fejlesztő Zrt. újabb közbe­szerzést készített elő. A Nemzeti Fejlesztési Minisz­térium közlekedéspolitikáért fe­lelős államtitkára pénteken je­lentette be, hogy az autópálya és az autóút mellé javasolják az M gyorsút kategória bevezeté­sét, amelynek megépítése 25- 30 százalékkal olcsóbb lehet. Tasó László ismertette: az M gyorsút kétszer kétsávos, fizi­kai elválasztású, leállósáv nél­küli gyorsforgalmi út lesz, ame­lyen lehet körforgalom és a tele­pülések közelében jelzőlámpás irányítás. Ez egyébként lehető­séget nyitna a Makiárt, Nagytá- lyát és Andornaktályát elkerülő út teljes újratervezésére, mert a helyiek korábban több csatlako­zást, a szőlőterületeket megkö­zelítendő, átjárót vagy keresz­teződést szerettek volna. Kér­dés, ekkor is készen lenne-e az út 2018-ig. T. B. EGER Eddig ismeretlen okból került a Barkóczy utca felől érkező busz a Törvényház út ellentétes olda­lán lévő parkolóba hétfő délután, tudtuk meg Kovács Nikoletta megyei rendőrségi sajtóreferenstől. Sze­mélysérülés nem történt, az autóbusz nem ütközött másik járművel. A busz kidöntött egy tájékoztató táblát, s csupán néhány centire állt meg egy ott parkoló személyautótól. Unikalis, legieros relikviák a várban EGER Szeptember közepén kü­lönleges kiállítás nyílik a Dobó István Vármúzeumban (DIV), pontosabban a Gótikus Palota földszinti termében. A Magyar Királyi Honvéd Lé­gierő, illetve az ejtőernyős fegy­vernem relikviáihoz - az 1920- as évektől a II. világháborúig - jutott hozzá nemrégiben a DIV, az unikális gyűjteményből ál­landó kiállítást szeretnének lét­rehozni. Hamarosan a nagykö­zönség is megismerheti az ed­dig még sehol nem látott kincse­ket, amelyek között több olyan tárgy is van, ami még a szakér­tők számára is újdonság. Egyen­ruhák, kitüntetések, jelvények, fényképek, fegyverek, harci fel­szerelések és emléktárgyak ke­rültek a DIV kezelésébe. Berecz Mátyás, a vármúzeum igazga­tója elmondta: sok neves piló­ta emléktárgya is megtekinthe­tő lesz, mint például Szentgyör- gyi Dezső vagy Heppes Aladár vadászpilótáké, de a Horthy Ist­vánról szóló anyag is a gyűjte­mény része. A későbbiekben bő­vítenék a tárlatot egri születésű pilóták hagyatékával. SZ. E. 9 770865 910028 15204 MA HOLNAP SZERKESZTŐSÉG: Email: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/324-7729 TERJESZTÉS - Kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/410-427 35 30 Ma még marad a kánikula, 35 Celsius-fok körüli maximum hőmérsékletre kell számítanunk. A dék nyugati szél helyenként megélénkülhet. ► 10 „ Bojdi Cl?' 1 ol dog névnapot Egyed és Egon nevű olvasóinknak! v i v I 4

Next

/
Thumbnails
Contents