Heves Megyei Hírlap, 2015. július (26. évfolyam, 152-178. szám)

2015-07-01 / 152. szám

EGY PERCBEN Minden szebb, mint otthon EGER Az Eszterházy Károly Gyakorló- iskola jótékonysági gyűjtésének kö­szönhetően 38 kárpátaljai magyar ér­kezett a parádi erdei táborba, s ked­den Egerbe látogattak. A város és a vendégszeretet lenyűgözte őket. A hé­ten még 25-en jönnek, hogy emlé­kekkel gyarapodva térhessenek haza. Az első turnusban, június 27. és július 1. között harmincnyolcán tartózkod­hattak megyénkben. ► 5 „Talajerő” köti ötven éve EGER A mai világban az is nagy szó, ha valaki megszakítások nélküli ötvenéves munkaviszonyt tud fel­mutatni, az pedig kuriózum, ha ez egyetlen munkahelyhez köthe­tő. A tősgyökeres egri Tóth Mária azon kevesek közé tartozik, akik fél évszázada dolgoznak egy mun­kahelyen. A cég neve, tulajdonosa ugyan időnként változott, ám „Mi- li” - ahogy őt szinte mindenki isme­ri - maradt. ► 4 Európa Játékok Hevesből HEVES MEGYE Tizenhat olyan személy akadt, akinek megyénkbeliként vagy szűkebb hazánkbeli klub tagjaként volt szerencséje részt venni az első Eu­rópa Játékokon. Esetükben az élmény- szerzés nem párosult eredményesség­gel. Legsikeresebben kajak-kenusa­ink szerepeltek, összesen tíz éremmel tértek haza. ► 11 A felek videóztak a tárgyalóteremben Agyonrúgta a bunyóst Eger is része a várprogramnak TUNÉZIA - Nem gondoltuk, hogy ilyen szörr ség megtörténhet - mondta Kovács Jáno az NB l-es újonc SBS Eger-Eszterházy SzSI férfikézilabda-csapatának kapusa, aki ba nőjével, Balázs Bernadettel, valamint a esi pattárs Lezák Áronnal és kedvesével, Balé Nikolettel (képünkön utóbbiak), pár kitömi térré a tengerparton pihent, amikor a vére zés történt. Áron pár nappal korábban épp néziában kérte meg kedvese kezét. ZAGYVASZÁNTÓ/EGER Hosszan vi­deóztak kedden az Egri Tör­vényszék földszinti tárgyaló- termében a bíróság tagjai és a felek annak a bűnügynek a bi­zonyítási eljárása során, amely­ben tavaly április 24-én a Hat­vanhoz közeli faluban, a Jókai utcában megöltek egy 59 éves ittas férfit. Amint arról a Hír­lap már többször beszámolt, a Joe becenevű, korábbi nagy bu­nyós hírében álló sértett egy helyi presszóban tűzött össze a későbbi vádlottakkal, akiknek többször is „beszólt”. A vád szerint az akkor 23 esztendős G. Péter I. rendű ter­helt 34 éves főnöke ezt nehez­ményezte, s pofon vágta a kö­tekedőt. Utóbbi folytatta a pur- parlét, ezért fejbe rúgás lett jussa. Éjfél után a jócskán be- szeszelt három ember együtt indult haza, az ifjú és mun­kahelyi vezetője még támo­gatta is a járni alig tudó Joe-t. Ám a bunyós tovább sértegette őket, ezért a vállalkozó leütöt­te. A földre zuhant személyt G. - a vádindítvány szerint - leg­alább négyszer fejbe és mellka­son rúgta, ami miatt az áldozat pár méter megtétele után ösz- szeesett az úttesten. A vádlottak ezután ledőltek az útpadkára, elaludtak, majd haza ballagtak, mit sem törőd­ve a sértettel, aki igen súlyos arckoponya- és bordatörései és a vérbelégzés következtében ott helyben meghalt. ► 2 EGER Az egri vár is része a Nemzeti Várprogramnak - jelentette be kedden L. Simon László parlamenti államtit­kár. Ennek keretében ország­szerte 31 vár teljes vagy rész­leges felújítása történik meg a jövőben. A 25 milliárd fo­rint összköltségvetésű prog­ram fő célja az állami tulaj­donú műemléki állomány fej­lesztése, a természeti és kul­turális örökség védelme. A jö­vőre kezdődő, 4,5 milliárd fo­rintos I. ütemben három má­sik mellett az egri vár fejlesz­tése valósul meg. Áprilisban Orbán Vik­tor miniszterelnök Egerben megállapodást kötött a város fejlesztésére, ebben az egri várra a jelenlegi felújításon túl még 6 milliárd forint jut. A most induló várprogram­ban Egerbe jutó támogatás - információink szerint - csak egy része a tavaszi bejelen­tésnek. SZ. E. Jó reggelt! K ezdődik a szokásos hazai szü- retelős mizéria. A nagyobb gaz­dák úgy döntöttek, elhalaszt­ják a meggy leszüretelését, miután a felvásárlók mindössze kilónként 55 fo­rintos induló árat ígértek. A termelők szerint csupán az önköltségük 100 fo­rintra rúg, így inkább a fán hagyják a gyümölcsöt, miközben a nagy kon­zervgyárak arra hivatkoznak, hogy már hetekkel ezelőtt, még májusban jelezték, hogy a meggy ára alacsony lesz, mert kiugró termés várható, a legnagyobb exportot felszívó Német­országban pedig csökken a konzerv- meggy ára. A kérdés az, hogy azok a termelők, akik egyelőre nem adják oda a termést, később mit csinálnak majd. Ugyan mit? - kérdi barátom. Meggybort. A bánat ellen ez a legjobb orvosság. B. K. Önerő nélkül nehéz lesz hitelhez jutni EGER „Ha nyugodtan akarunk aludni öt évig, akkor ezt vá­lasszuk” - hangzott el az egyik bankban, ahol a lakás­hitel-ajánlatok után érdeklőd­tünk. Kiderült, lakást vásárol­ni nem egyszerű, de koránt­sem annyira bonyolult, mint, amilyennek első hallásra tű­nik. Persze, igaz rá a régi mon­dás, hogy önerő nélkül ne re­ménykedjünk túl sok jóban. A megyeszékhely központjá­ban tértünk be az első bankba. Készségesen fogadtak, segítet­tek. Számos lakáshitel-ajánlat­tal láttak el. ► 2 EGER/GYÖNGYÖS A megye két kórházában is tegnap tartották Semmelweis Ignácra emlékezve a magyar egészségügy napját. Az anyák megmentőjeként emlegetett, 197 esztendeje született orvosra emlékez­ve a kórházbakban kinevezéseket, díjakat adtak át a kórházvezetők, s a városok polgármesterei mind­azoknak, akik nap mint nap a betegágy mellett állnak helyt. Képünkön az egri Markhot Ferenc Kórház líceumi ünnepségen dr. Tóth Ildikó (balról) dr. Horváth Györgyike főorvosnak gratulál. ► 2 Baleset: kórházban a tévésztár BUDAPEST Sajtóértesülések sze­rint intenzív ápolásra szorult kedden délután Rékasi Ká­roly, miután súlyos közleke­dési balesetet szenvedett a fő­városban. Az 52 éves színész sajtóértesülések szerint a Há- ros út egyik kereszteződésé­ben ütközött egy személyau­tóval, majd a motorja egy ke­rítésnek csapódott. A Honvéd kórházba szállították. A ge­rince és a medencéje sérült, emellett zúzódásokat is szer­zett. Olyan hírek is érkeztek, melyek szerint a színészt léle­geztetőgépre kapcsolták. ► 7 15152 SZERKESZTŐSÉG: E-mail: heol@heol.hu OLVASÓSZOLGÁLAT 30/3247729 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/410-427 MA HOLNAP AiVU 30 31 W Ma már sok napsütésre számíthatunk, kevés fel­hő lesz az égen, csapadék sehol sem várható. To­vább melegszik a levegő. ► 10 dog névnapot Tihamér, Annamária olvasóinknak! 4 A ¥ ¥ ' » l Lánykérésa támadás a előtt %,A, M 1

Next

/
Thumbnails
Contents