Heves Megyei Hírlap, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-01 / 126. szám

H TS 2015. JÚNIUS 1., HÉTFŐ • XXVI. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 118 FT HEVES HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. ORVOSI SZEM- VIZSGÁLAT INGYEN* Rendel: Dr. Ráez István ;■? Dr. Vécsi Anita L'-vV .tv Tel: mm-.:.a Usé*** *szemüvegkészítés esetét^j|| MEGYEI HIRIAP www.heol.hu *Jy: Tippeket adunk a tökéleteset nyújtani akaró nőknek ► 11 EGY PERCBEN A felügyelő se örül, ha büntet E6ER Próbavásárlásokra kísértük el ezúttal bőrárukat, táskákat, illetve eser­nyőket forgalmazó üzletekbe a Heves Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédel­mi osztályának felügyelőit, akik a rö­vid akció során nem találtak semmilyen szabálytalanságot. Sőt, annak is örül­hettek, hogy két céggel még bővülhet is a pozitív listájuk. Az árak helyes feltün­tetését, valamint a vásárlók tájékozta­tását ellenőrizték. ► 2 Egy leégés is veszélyes lehet HEVES MEGYE Egy hosszú, borongós tél után természetszerűen már nagyon vágyakozunk egy kellemes napfürdő­zésre. Sajnos, az azonban az eszünk­be sem jut, hogy ez bármiféle ártal­makat is hordozhat. Aranyszabálynak tartják: nem szabad túlzásba vinni a napozást. De mennyi is az a túlzás? A fénykárosodás hatásairól, ártalma­iról, valamint a megelőzés módjairól beszélgettünk dr. Tüdős Ágnes bőr- gyógyász-allergológussal. ► 5 Jó reggelt! N incs sok érzékem sajnos a pénz kezeléséhez, s bizony eléggé hadilábon állok a spó­rolással is. Mikor felismerem ezt a hi­ányosságomat, eszembe ötlik: jó len­ne pár skót felmenő a családban. Ám azért megnyugtat a tudat, hogy a meg­fizethetetlen dolgokra azért képes va­gyok odafigyelni - ismerhetjük a rek­lámból is a szlogent -, s ezzel ellen­pontozom a többit. Hogy mire gondo­lok? Nemrégiben egy szabadtéri ren­dezvényre voltam hivatalos. Ott egész nap szakadt az eső, emiatt az eser­nyőmmel elválaszthatatlanok voltunk. Sokan nem készültek fel erre az időre, az egyikőjük még fel is ajánlott nekem 20 ezer forintot az ernyőmért. Ekkor mosolyogva csak azt válaszoltam: „... minden másra ott a Master Card!" Ér­tettük egymást. Sz. E. K$t településen össiesen csaknem ötvenmillióért Óvodákat bővítenék HEVES MEGYE Két megyei telepü­lés is kap pénzt óvodabővítés­re. Varga Mihály nemzetgaz­dasági miniszter döntése alap­ján a költségvetés két és fél milliárd forintos előirányzatá­ból hazánkban 64 településen ’kezdődhetnek el az óvodabőví­tési munkák, indulhat új óvo­dák építése. Megyénkben Erk önkormányzata 28,216 millió, Füzesabony pedig 18,2 millió forintot nyert a pályázaton.- Öt éve kétcsoportosra bőví­tettük óvodánkat, de újra kinőt­tük. Ötven férőhelyes, de most 66 óvodás korú gyerek van. Szükség van újabb csoportszo­bára, vizesblokkra, a támoga­tásból a berendezéseket is meg­vásároljuk - mondta Pető Lász­ló György, Erk polgármestere. Füzesabonyban a Hétszínvi- rág Óvodát alakítják át, illet­ve bővítik. Nagy Csaba polgár- mestertől megtudtuk: két kis csoportszobát egybenyitnak, mosdót, öltözőt, a főzőkonyha helyén új csoportszobát alakí­tanak ki, bővítik a tornaszobát, illetve lesz egy új tálalókonyha is. Az óvodába így 14-gyel több gyermek járhat majd, ennyi­vel bővül ugyanis a mostani 109 férőhely. A városvezető el­mondta, az átalakításra, a bőví­tésre azért van szükség, mert szeptembertől 3 éves kortól kö­telező lesz az óvodáztatás. T. B. A villanyoszlopba rohant a motoros ABASÁR A helyszínen életét vesz­tette az az 55 éves jászapáti fér­fi, aki szombaton a község Fő út­ján közlekedett segédmotor-ke­rékpárján. A tragikus baleset - amint arról Soltész Bálint, a He­ves Megyei Rendőr-főkapitány­ság sajtószóvivője beszámolt - szombaton délután következett be. A vizsgálat adatai szerint a kétkerekű jármű vezetője Aba- sáron haladt, egyszer csak le­tért az úttestről, s az annak szé­lén álló villanyoszlopnak csapó­dott. Az ütközés során olyan sú­lyosan megsebesült a segédmo­tor-kerékpáron ülő ember, hogy azonnal meghalt. A sajtószóvivő tájékoztatta arról is lapunkat, hogy a köz­úti szerencsétlenség okának, s a körülményeinek a felderítése érdekében a Gyöngyösi Rend­őrkapitányság közlekedésren­dészeti munkatársai folytatják a további vizsgálatot. SZ. Z. A helybeliek 64 százaléka szavazott SZŰCS Négy jelöltre voksolhat­tak a vasárnapi polgármes­ter-választáson. Az Időközi vá­lasztáson a 333 szavazásra jo­gosult állampolgár Németh Zol­tán, a Munkáspárt jelöltje, vala­mint három független, Kökény Béla jelenlegi alpolgármester, Tóth Tamás Lászlóné, s Gomb­ár Józsefné közül választhatta meg az új polgármestert. Ben- kár József jegyző közölte:19 óráig 205-en adták le szava­zatukat. Rendkívüli esemény nem történt. Azért írtak ki idő­közi választást, mert a volt pol­gármester, Egyed Zsigmond le­mondott. Az eredmény lapzár­tánk után vált ismertté, keddi számunkban olvashatják. T. B. EGER Bábokkal játszó gyerekekkel, színes előadásokkal zajlott a hét végén a Gyermekbábosok XXII. Or­szágos Fesztiválja, amelynek rendre Eger ad otthont. A19 csapatból a legjobbak különdíjban, pénzjuta­lomban is részesültek, s meghívást kaptak a következő szakmai napokra a Harlekin Bábszínházba. ► 2 Lottóötös: itt az újabb ötmilliard BUDAPEST Több mint ötmilliárd forint üti a szerencsés nyertes markát. Pontosan 5 milliárd 49 millió 127 ezer 895 forint. Ezút­tal 52 szerencsésnek volt né­gyese, ők fejenként több mint kétmillióval gazdagabbak. A nyeremény a 37. hét óta hal­mozódott, utoljára 2014. szep­tember 6-án volt telitalálat. A leg­nagyobb nyeremény - majdnem 5,1 milliárd forint - 2003 novem­berében talált gazdára.- A Szerencsejáték Zrt. szá­mára a legfontosabb a nyerte­sek névtelenségének a védel­me. Ezért hozzájárulásuk nél­kül nem adunk információt ki­létükről - mondta lapunknak a cég munkatársa. ► 8 9 770865 910011 15126 MA HOLNAP SZERKESZTŐSÉG: E-mail: heol@heol.hu . OLVASÓSZOLGÁLAT 30/555-9813 TERJESZTÉS - kézbesítéssel kapcsolatos problémák esetén 40/510-510 HIRDETÉS - ha hirdetni kíván lapunkban, ezt a számot hívja 36/410-427 26 27 Ma csak kevés felhő zavarja meg a ragyogó nyá­ri napsütést. Eső nem lesz. A hőmérő higanyszála napközben 26 és 30 fok közé kúszik. ► 12 dog névnapot ünde, Kund nevű olvasóinknak! « > « [? F\ HEVES MEGYE A gyermekeké volt a főszerep a hétvé­gén. Megyeszerte készültek gyermeknapi progra­mokkal a kicsiknek. Egerben, az Agria Park díszkert­jében (képünkön) is számos izgalmas kalandban le­hetett részük a kilátogatóknak: például együtt hor­gászhattak A nagy ho-ho-horgásszal, buborékot ker­gethettek Vízipók, a csodapókkal, az ügyesebbek még Gombóc Artúr csokijaira is rálelhettek. ► 3 .A I |g| s—\ Ml __ r—. An

Next

/
Thumbnails
Contents