Heves Megyei Hírlap, 2015. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

2015-04-01 / 77. szám

2015. április 1., szerda • XXVI. évfolyam, 77. szám Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft KERESSE A HE0LHU 0LDAE0N! KITERJESZTETTÉK A ZÁROLÁST: ^JÉ1S“ TÍZ perc alatt megtaláltak l.->" AZ ELLOPOTT AUTÓT ► www.heol.hu MEGVAN A BROKERTORVENY. 6. OLDAL MENYASSZONY LETT CHARLIZE THERON ► 8. OLDAL HIRDETÉS Ügyfélszolgálati telefonszámunk: 06-40/510-510 Előfizetési megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a fenti helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel ? I állnak rendelkezésükre! EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS iá, í Szórványosan alakulhat ki kisebb eső, zá­por, a hegyek­ben hózápor. Napközben 8 és 13 fok várható. ► 10. OLDAL Készülhetnek a szezonra Nem a pénz motiválja őket Talán hihetetlen­nek tűnik, de az egri főiskola hall­gatóinak jelentős részét jellemzi az elhivatottság. ► 3. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: Még alacsony a Tisza-tó vízszintje Sarudnál. Hama­rosan elkezdőd­het a strandsze­zonra való készü­lés. ► 4. OLDAL ________30/5*6-8813 TE RJESZTÉS: _________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Megtépázza-e Petőfi nimbuszát az új DNS-teszt? A történelem nem írható át Igen, más személyiségre utal a felfedezés 5% Nem, számomra ugyanaz marad, mint volt VESZI A LAPOT? Semmi jóval nem biztatnak a meteo­rológusok a közelgő húsvéti ünnepek­re. Állítólag péntekre egyre nagyobb területen térnek vissza a reggeli fa­gyok és húsvét hétvégéjén már nap­közben sem fog 10 fok fölé emelkedni a hőmérséklet. Hétvégén többfelé vár­ható majd eső, zápor, de a magasab­ban fekvő területeken havas eső, hó is eshet. Húsvéthétfőre sem várható je­lentős javulás. Mi felnőttek egyáltalán nem örülünk a hírnek, ám a tavaszi szünetre készülő gyerekeket egy csep­pet sem zavarják a zord prognózisok. Az egyikük meg is jegyezte: a téli szü­netben úgyis olyan meleg volt, hogy semmit nem lehetett csinálni. Ha egy kis szerencsénk van, most szánkóval mehetünk locsolkodni. (b. k.) készülődés Akár 20-30 ezer forintot is elköltünk élelemre húsvétkor Sonka, sonka és megint csak sonka. Az elkövetkező napokban a piacokon hosszú sorok állhatnak a húsvéti finomságokért. Javában roskadoznak az üzle­tek polcai a húsvéti ünnepkör elmaradhatatlan kellékeitől. Mi is megszemléltük az idei kínálatot és árakat. A tojás többe kerül, mint tavaly, a jó sonkát is meg kell fizetni. Az élelmiszerek minőségét szi­gorúan ellenőrzik a fogyasz­tóvédők, akik ha szabályta­lanságot találnak, figyelmez­tetnek és bírságolnak. Sonkát találtunk már 990 forintért is, a rendes paraszt­sonka kilója azonban mini­mum 1600 forintról indul. Az édességfronton idén is gaz­dag a választék, ám a vásár­lás előtti körültekintés itt is tanácsos. ► 2. oldal Egy fegyőrt fejbe rúgott, egyet térden erőszak Vádat emeltek az egri börtön dühöngő fogvatartottja ellen Két fegyőrnek is nekiesett egy haragos fogvatartott a Heves Megyei Büntetés-vég­rehajtási Intézetben, mind- kettejüket könnyebben meg­sebesítette. A vádhatóság a napokban emelt vádat az egyébként rablás miatt hat évi szabadságvesztés-bünte­tését töltő elítélttel szemben. Erről dr. Szalóki Zoltán me­gyei főügyész tájékoztatta kedden sajtóközleményében a Hírlapot. A történet még ta­valy november 7-én játszódott le az egri börtönben, tartal­mazza a vádirat. Az előzmé­nye az volt, hogy a fogvatar­tott - akit korábban az Ózdi Városi Bíróság sújtott hat esz­tendei fegyházzal - a zárkájá­ban magához vett egy tollat, amit támadásra készen tar­tott a kezében. ► 2. oldal ■ ■: Őrizetbe került az egri rablás gyanúsítottja Tizenketten tettek esküt Eger Egyszerűsített honosítással lettek állampolgárok fenyegetőzött A rendőrség kedden őrizetbe vette azt a férfit, akit azzal gyanúsíta­nak, hogy hétfőn megpróbált késsel kirabolni egy fiút az egri vasútállomáson. A férfit az egyenruhások hamar el is fogták egy közeli italboltban. Kiderült: a 41 éves kerecsendi Sz. Márton elfogását megelő­zően a nála lévő késsel több­ször a kocsma egyik asztalába szúrt, hadonászott. Kihallga­tásakor elismerte a bűncselek­mények elkövetését - tájékoz­hatott a rendőrség. A férfi ellen rablás kísérlete és kétrendbeli garázdaság bűntett elköveté­sének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. ■ M. Z. Tizenketten, köztük román, szlovák, ukrán, német, chi­lei származású emberek tet­tek állampolgársági esküt kedd délután Habis László polgármester előtt az egri Városházán. Mindannyian az egyszerűsített honosítási eljárás keretében szereztek magyar állampolgárságot. A honosítási és visszahonosí­tási eljárásban többségében a környező országokból érke­zők tették le tegnap az állam­polgársági esküt.- Egy a családunk, a gon- f dolatunk és a nyelvünk f - mondta az eskütételt kö- J vetően köszöntőjében Habis £ László. ■ J. H. Elállt a NAV a pertől, melyben egymilliót kert serelemdíjként eljárás Elállt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal attól a pertől, amelyben felperesként egy­millió forint sérelemdíjat köve­telt Érsek Zsolt I. rendű alpe­restől, az MSZP Heves megyei elnökétől és a II. rendű alperes Média Eger Nonprofit Kft.-től. Erről a Hírlap érdeklődésére dr. Nyíri Beáta, az Egri Tör­vényszék elnöke adott kedden tájékoztatást. Nincs szükség tehát sem André Goodfriend, ■ Nincs szükség így már sem André Goodfriend, sem Vida Ildikó megidézésére. az USA budapesti nagykövet­sége volt ügyvivőjének és Vida Ildikó NAV-elnöknek a meg­hallgatására sem, ahogy azt az első tárgyaláson Érsek Zsolt jogi képviselője, dr. Simon Gá­bor ügyvéd indítványozta. Amint arról lapunkban be­számoltunk, a NAV ügyvédje keresetében annak megálla­pítását kérte a törvényszéktől, hogy az alperesek megsér­tették az adóhivatal mint jogi személy személyiségi jogait. Azt követelte, a bíróság tiltsa el őket a további jogsértéstől, kötelezze elégtétel adására, s egymillió forint sérelemdíj megfizetésére. Indoka szerint I. rendű alperes azt a valótlan tényt közölte nyilvánosság előtt, hogy „a NAV vezetői a legnagyobb adócsalók”. Szerin­te ez alaptalan vád, jogsértő, értelmetlen megfogalmazás, ami alkalmas arra, hogy a NAV működéséhez fűződő tár­sadalmi értékítéletet negatív irányba befolyásolja> 2. oldal A sínekre feküdt: halálra gázolta a Lillafüred IC tragédia Egyik olvasónk jelez­te szerkesztőségünknek ked­den délután, hogy Kál-Kápolna vasútállomáson halálra gázolt a vonat egy 60 év körüli nőt. Hozzátette: szemtanúja volt az esetnek, azt látta, hogy az idős asszony a sínekre feküdt, s az InterCity már nem tudott meg­állni és elgázolta az asszonyt. > Azt is elmondta, hogy az uta­sokat leszállították a vonatról és a rendőrök helyszíneltek. A MÁV tájékoztatása szerint a Lillafüred IC utasait átszállí­tották a következő gyorsvonat­ra, mivel az eset az állomáson történt, a helyszínelés nem be­folyásolta a menetrend szerinti közlekedést. ■ M. Z. A V * A jó sonkának jó ára van Besenyei Anzsela Ivanyivna (középen) is magyar állampolgár lett

Next

/
Thumbnails
Contents