Heves Megyei Hírlap, 2014. október (25. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-01 / 229. szám

HEVES 2014. október 1., szerda • XXV. évfolyam, 229. szám H MEGYEI HIRIM Ara: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft 1 keresse A HE0L.HU OLDALON! OEP: FÉLEZER GYÓGYSZER ÁRA MILLA W ÚJABB DIJAT KAPOTT A POROSZLÓI „ j A KAPTAR CIMU F,LMBEI TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM ► WWW.HEOL.HU VÁLTOZIK A MAI NAPTOL ► 6.OLDAL ALAKÍT HIRDETÉS Vidám családi hirdetés Ha örömét, jókívánságát szeretné megosztani rokonaival, ismerőseivel, megteheti a Heves Megyei Hírlapon keresztül: Előfizetőinknek Q 500 Ft , ^ kedvezmény ^ EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Szerdán marad a 20-23 fok, ám sok felhő lesz az égen, amelyből csapadék hullhat. Továbbra is kiala­kulhatnak pára- és ködfoltok. ► 12. OLDAL Gondatlanságért bűnhődtek A nyári lépfene- botrány után hó­napokkal emelt kifogást a helyha­tóság a közétkez- tető ellen. ► 4. OLDAL Príma pálya az Uni SE-től Vastapsot kapott az „Unicornis” Eg­ri íjász SE: kiváló pályát építettek a 3D-s verseny 2. fordulójában. ► 12. OLDAL ÜGYELET SZERKESZTŐ: TERJESZTÉS: _________40/610-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Önnek tetszik az alaposan átalakított Dobó tér? Nem * ocn/ L Igen Részben VESZI A LAPOT? Az önjutalmazás fontos, főlég, ha épp minden összeesküdik ellenünk. Egy kedves ismerősöm igazolta állításo­mat a történetével. Végre feljutott hosz- szú idő után régi jó barátaihoz a fő­városba, ahol elhatározták, pizzát fognak rendelni. Az ismerősöm glu- ténmentes diétára van fogva, de ter­mészetesen a fővárosban ilyet is készí­tenek, csak mint kiderült, nem szállít­ják nekik házhoz. Szerető barátság ide vagy oda, azért a többiek rendel­tek maguknak és ismerősöm előtt fa­latoztak boldogan. Hosszú türtőztetés után az ismerősöm úgy döntött, most már aztán ő is megérdemli a jutalmát és vett magának hazafelé egy új kabá­tot. Arról már nem mesélt, hogy jól­lakott-e vele. (j. h.) 14229 •770865 910035 HMMHHHHBUHHBBnMMMI ► 8. OLDAL, Felelősen döntött az anya? válsághelyezet Az egri babamentő inkubátorba beraktak egy kisfiút A kisbabáról egyelőre az egri kórház újszülöttosztályán gondoskodnak, remélhetőleg hamarosan szerető családba kerülhet majd. Valószínűleg válságos, nehéz helyzetben lehetett az az anyu­ka, akinek újszülöttjét az egri kórház babamentő inkubátorá­ban helyezték el a napokban. Az egészséges kisfiú sorsát a megyei gyámhivatal igyekszik rendezni. A kisbabának min­den esélye megvan arra, hogy hamarosan családba kerüljön. A jogszabály 2005 óta lehető­séget ad arra, hogy a szülő' a kórházakban elhelyezett in­kubátorba tegye a gyermekét, anélkül, hogy személyazonos­ságát felfedné. ► 3. oldal Zajszintmérés: akció a 25-ös főúton EGER A tehergépjárműveket és motorkerékpárosokat ellenőrizték, bírságolták A megyei rendőr-főkapitány- ság forgalomellenőrző alosz­tályának és a Nemzeti Köz­lekedési Hatóságnak (NKH) a szakemberei közúti akciót hajtottak végre hétfőn a 25-ös főút egri szakaszán: a teher­gépjárműveket és motorkerék­párosokat ellenőrizték, s utób­biak zajszintmérését is végez­ték. A rendőrök hat esetben szabtak ki helyszíni bírságot, az NKH szakemberei további két alkalommal észleltek jog­sértést. A legjellemzőbb sza­bálytalanság az volt, hogy a járművek nem megfelelő mű­szaki állapotban közlekedtek, s több esetben a megengedett legnagyobb össztömeget is túl­lépték. A rendőrség hozzátette: az arra motorozok a közeljövő­ben is számíthatnak ellenőrzé­sekre. ■ M. Z. Ti/ Kizuhant az utas az autóból, amit gyorsan, ittasan vezetett a fiatal lőrinci Halált okozó, ittas jár­művezetés bűntettével vádol az Egri Járási Ügyészség egy 23 éves városbeli férfit - kö­zölte kedden a Hírlap érdek­lődésére dr. Holló Szabolcs, a Heves Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője. Elmondta: a vádirat szerbit idén február 8-án este 10 óra tájban a fiatalember a megen­gedettnél nagyobb sebesség­gel - 90 helyett 120 kilométer/ órával - hajtott a gépkocsiján Petőfibányáról Rózsaszent- mártonba. Egy kanyarban ■ A kocsi lesodródott az úttestről, nekiütközött egy fának, s az árokba csapódott. járművével leszaladt a sáros padkára, ezután amikor visz- szakormányozta az úttestre az autót, az megcsúszott. Ezt követően a kocsi lesodródott, nekiütközött egy fának, végül az árokba csapódott. Amiatt, hogy nekirohant az út menti fának, a mellette utazó hölgy kizuhant a személyautóból, s olyan súlyos sérüléseket szen­vedett, hogy a helyszínen éle­tét vesztette. A vizsgálat során arra is fény derült, hogy a férfi enyhe fokban ittas volt, s a vádható­ság szerint a mámoros álla­pota és az eltúlzott sebesség együttesen hatottak közre a baleset bekövetkezésében. Az ügyészség azt indít­ványozza, hogy a bíróság szabjon ki végrehajtandó szabadságvesztés-büntetést a vádlottra, s tiltsa el őt a jármű- vezetéstől. ■ SZ. Z. Angyalok is „szüreteltek” SZILVÁSVÁRAD Szőlőből kevesebb, borból több fogyott A szokásoknak megfelelően idén is zenés, jelmezes fel­vonulást rendeztek Szilvás­váradon a szüret alkalmából. A község nem a boráról ne­vezetes, de szőlőhegye van, s mint kiderült, ha termelni nem is, inni azért szeretik arrafelé is a vöröset és a fe­héret is. Kamionokkal, au­tókkal járták körbe a falut a jelmezesek, több helyen meg­állva szórakoztatták tánccal a helyieket, a turistákat, s mindenkit invitáltak a mulat­ságba, ami az iskola udvarán folytatódott, s estig tartott. A Szent Mjhály-napi orszá­gos programhoz kapcsolódva itt is tüzet gyújtottak. ■ T. B. A mulatozók a falu több pontján Is megálltak táncolni Hiteles mellékvízmérők felszerelését segíti Eger FOGYASZTÓBARÁT Régi gon­dot hivatott kezelni az egri közgyűlés legutóbbi ülésén meghozott rendeletmódosí­tás, aminek értelmében a megyeszékhely önkormány­zata - számlával igazolt költ­ségek alapján - legfeljebb 50 ezer forinttal segíti hiteles mellékvízmérők felszerelé­sét. A kedden a Rákóczi úton tartott sajtótájékoztatón - itt található az a referencia­épület, ahol egy közös helyi­ségben több mint 20 ilyen szerkezetet szereltek fel - Habis László polgármester kifejtette: korábban számos gondot okozott, hogy a leg­több társasházban az egyes lakások vízfogyasztásának számlázása vagy a felszerelt - de nem hiteles - vízmérők alapján, vagy átlagolás alap­ján történt. Megesett, hogy ha valaki nem fizetett, akkor a többi lakónak kellett állnia a különbözetet. Hozzátette: első körben 150 lakás mérő­órájának kiépítéséhez szük­séges támogatási forrás áll rendelkezésre. Bárdos Zsolt, a Heves Me­gyei Vízmű Zrt. Egri Üzem­egységének vezetője elmond­ta: a városban több helyen már éltek e megoldással, annak az is előnye, hogy ez esetben a fo­gyasztó maga köt szerződést a szolgáltatóval. ■ P. A. I

Next

/
Thumbnails
Contents