Heves Megyei Hírlap, 2014. szeptember (25. évfolyam, 203-228. szám)

2014-09-01 / 203. szám

HEVES 2014. szeptember 1., hétfő • XXV. évfolyam, 203. szám /</ Hl MEGYEI HIR1AP Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft HIRDETÉS Ildikó látszerész Eger, Telekessy u. 1. VÉKONYÍTOTT HOYA MŰANYAG SZEMÜVEGLENCSÉK 20% KEDVEZMÉNNYEL SZEPTEMBER 30-IG! Rendel: Dr. Rácz István Dr. Vécsi Anita Tel.: 36/320-681 EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Borult időre szá­míthatunk, né­hány órára azon­ban kisüt a nap, és csupán néhol fordul elő csapa­dék. Nappal akár 30 fok is lehet. ► 12. OLDAL Agresszió a rendelőkben Az orvosok sze­rint ma egyre gyakoribb, hogy a betegek táma­dólag lépnek fel velük szemben. ► 3. OLDAL Egerben él, Rékason ír Versek, drámák, regények, 28 megjelent kötet fémjelzi az Eger­ben élő Serfőző Simon nevét. ► 4. OLDAL ügyelet' SZERKESZTŐ: ________30/555-9813 TE RJESZTÉS: _________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX; 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Az On családjában volt már példa erőszakra? Maximum a kutyát fegyelmezzük Sajnos mindennapos, A hangos szón kívül szerencsére nem VESZI A LAPOT? Sajtóinformációk szerint a Magyar Nemzeti Bank ma bejelenti, hogy fo­kozatosan új bankjegyekre cseréli a teljes hazai készpénzállományt. Állítólag 2018-ig új, az eddigiektől el­térő grafikájú bankjegyet vezetnek be az összes címletben. Azt még csak a bennfentesek tudják, hogyan is néz­nek majd ki az új bankók, minden­esetre a téma sokak fantáziáját meg­mozgatta az elmúlt napokban. Ma­gam is elgondolkodtam azon, kit/ki- ket szeretnék látni a pénzen, ám vé­gül be kellett, hogy lássam, nem raj­tam múlik, milyen is lesz az új ma­gyar „kúpé". A legtöbben így leszünk ezzel: ilyen esetben dönteni nem, leg­feljebb csak költeni lehet. A legtöbb­ször abból is csak keveset... (p. a.) ■770865 910011 14203 fl1 "IHMIVIWIIIilBWIIi »St«! Lövések az Ersekkertben egér Kéklámpás Napot tartottak a rendvédelmi szervek Mentés a balesetnél. A rendvédelmi szervek munkájával ismerkedhettek meg, akik kilátogattak az idei Kéklámpás Napra. Képgaléria: heol.hu Idén immár nyolcadik alka­lommal szervezték meg a megyei katasztrófavédelem, a rendőrség, a büntetetés-vég- rehajtás, továbbá a mentők és a polgárőrség munkatársai a Kéklámpás Napot Egerben, az Érsekkertben. A minden évben rendkívül izgalmas és akciódús esemé­nyen a rendvédelmi szervek és a velük együttműködő szervezetek engednek bete­kintést a munkájukba. A ren­dezvény szombaton délelőtt 9 órakor kezdődött a kék­lámpás autók szirénás felvo­nulásával a városon át, majd az Érsekkertben tartották a megnyitót, ami után a szak­mai bemutató következett. A feltételezés szerint egy gyanús személyautó üldözé­sébe kezdett egy rendőrjárőr, amikor kisvártatva a mene­külő egy másik kocsinak üt­között. A bűnözők autójuk­ban veszélyes anyagot is szál­lítottak. A vétlen jármű az üt­közés következtében kigyul­ladt, s egy ember beszorult a járműbe. A baleset helyszíné­re a katasztrófavédelem is ki­vonult. A mobil labor szakem­berei megállapították, hogy a kannában maró anyag volt, amely szivárgott. A veszély felszámolását követően átad­ták a«helyszínt a tűzoltóknak. Az egység feszítő-vágóval ér­te el a sérültet, majd a men­tőkkel közösen egy speciális hordágy segítségével emel­ték ki az autóból. A vétkes kocsiban utazók egy házban kerestek menedéket, ahol a rendőrség szakemberei rövid tűzharc után elfogták őket, s végül a bűnelkövetőket a büntetés-végrehajtás emberei börtönbe szállították. A látványos bemutatókon kívül a szervezők különféle sátrakban várták az érdek­lődő kicsiket és nagyokat. Utóbbiak kipróbálhatták a lövészetet, a füstsátrat, a tűz­oltást, kerékpáros és elektro­mos kisautó ügyességi ver­senyen vehettek részt, bepil­lanthattak a börtön életébe, gyakorolhatták az újraélesz­tést. A kisebbek játszhattak a tűzoltó vizes játékkal, de volt arcfestés, légvár, népi játszó­tér is. A színpadon zenés, tán­cos műsorok és koncert várta az érdeklődőket. ■ M. Z. Tágasabb, modernebb lett az óvoda AVATÁS A jövőre gondolva építették újjá Andornaktályán az intézményt- Ha gyermekintézményre költünk, azzal a jövőt alapoz­zuk meg. A ma átadott beru­házás az elmúlt 15 év legna­gyobb vállalása Andornak­tályán - fogalmazott Vámosi László polgármester abból az alkalomból, hogy felavatták a kibővített, felújított óvodát a faluban szombaton. Tágasabb, energiatakaréko­sabb lett az andornaktályai óvoda, amit több mint 119 millió forintból újítottak meg. A kívül-belül megújult épü­letet Tállai András, a Nem­zetgazdasági Minisztérium államtitkára avatta fel, aki a megnyitón úgy fogalmazott: olyan óvoda létesült Andor­£*<■!> ­Az avatáson a helyi óvodások „be is költöztek” megújult helyükre naktályán, ami helyben tartja a gyermekeket, s ezzel a köz­ség népességmegtartó ereje növekszik. A helyi családok nagyon várták már, hogy befejeződ­jön a rekonstrukció, hiszen az építés ideje alatt a kicsik az egykori iskola épületében kaptak elhelyezést. A már há­rom csoportszobával rendel­kező, 75 férőhelyesre bővült intézményben 50 négyzet- méteres tornaszoba biztosítja, hogy a gyerekek minél többet mozoghassanak. Az új helyen megnyitott elkülönítő szoba arra is lehetőséget ad, hogy orvosi szobát is berendezhes­senek az óvodában. ■ G. R. Adategyeztetést tartanak idén a nyugdíj helyes kiszámításáért HEVES MEGYE Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigaz­gatóság (ONYF) a következő hónapokban 400 ezer levelet küld ki adategyeztetésre, amivel a majdani nyugdíj- számítást szeretnék gördülé­kenyebbé tenni. Ezzel az ak­cióval az 1955 és 1959 között születettek nyugdíjjogosult­sági adatainak vizsgálatát kezdi most el az ONYF. Az érintetteket először egy általános levélben értesítik az eljárásról, majd tájékoz­tatják a nyugdíjbiztosító ■ Kilencven napig jelez­hető, hogy helytállóak-e a nyugdíjnyilvántartás adatai. elektronikus rendszerében tárolt szolgálati időkről és kereseti adatokról. A hivatal abban kívánja segíteni a jo­gosultakat, hogy nyugdíjba vonulásukkor a már egyezte­tett adatokat figyelembe véve tudják megállapítani a nyug­ellátásukat. A nyilvántartás­ban ugyanis attól függően szerepelnek az adatok, hogy a volt és a jelenlegi foglalkoz­tatók mit és milyen módon küldtek be. Ha az ügyfél megkapja a kimutatást a nyilvántartott adatairól, 90 nap áll rendel­kezésére, hogy jelezze, ha va­lamely foglalkoztatási adata az adatbázisban nem, vagy hiányosan szerepel. Az érin­tettek érdeke az, hogy szól­janak, ha bármilyen eltérést tapasztalnak a hivatal által szolgáltatott adatok és a való­ság között. ■ SZ. E. Életét vesztette a busszal ütköző motorkerékpáros karambol Halálos közleke­dési baleset történt a 25-ös főúton, Eger és Kerecsend között vasárnap délelőtt. Egy motorkerékpár és egy menet­rend szerinti autóbusz ütkö­zött össze, egyelőre tisztázat­lan körülmények között. Eddigi információk szerint a Kerecsend felől érkező mo­toros kisodródott a sávjából és karambolozott a busszal, majd alá került. A balesetben a kétkerekű járművet veze­tő férfi a helyszínen életét vesztette, a buszon ülők kö­zül senki nem sérült meg - közölte Vámos Boglárka, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense. ■ M. Z. J I KERESSE A HEOL.HU OLDALON! HULLT A PELYHES MÁTRADERECSKÉN A PÁRNAFESZTIVÁLON ► www.heol.hu ÚJABB MODERN HELIKOPTEREK A HONI LÉGIMENTŐKNÉL . JENNIFER LOPEZ PSZICHOTERAPEUTAKÉN A KÉPERNYŐN

Next

/
Thumbnails
Contents