Heves Megyei Hírlap, 2014. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

2014-05-02 / 101. szám

2014. május 2., péntek • XXV. évfolyam, 101. szám Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft KERESSE A HEOL.HU OLDALON! A FÉL HÁZAT ELLOPTA SZŰCSIBEN EGY KISEBB TÁRSASÁG ► www.heol.hu MAGYARORSZÁGON DŐLHET EL A DEVIZAHITELEK ÜGYE ► 5. OLDAL JORDANA BREWSTER HALÁLOS IRAMBAN SZÁGULD ► 10. OLDAL, TV2 HIRDETÉS Ha örömét, jókívánságát szeretné megosztani rokonaival, ismerőseivel, megteheti a Heves Megyei Hírlapon keresztül: I EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Kezdetben derült vagy gyengén fel­hős idő várható, majd gomolyfel- hő-képződésre számíthatunk szórványosan zá­porral, zivatarral. ► 10. OLDAL Túlzsúfoltak a rendelők Legfeljebb ötven beteget fogadná­nak naponta a háziorvosok egy közelmúltbeli ja­vaslat szerint. ► 2. OLDAL Tapasztalat és tradíció ÜGYELETI SZERKESZTŐ: exponálj...! is született, remek móka volt Vidám családi hirdetés Vigyázz, kész, egri SELFIE Ha világrekord most nem Napi 40 ezer li­ter tejből készíti termékeit az im­máron húszéves múltra visszate­kintő Egertej. ► 4. OLDAL ________30/555-8813 TERJESZTÉS: _________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 38/410-427 FAX: 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Száznál is több kép készült tegnap Egerben. Volt, aki egyedül érkezett, de baráti társaságok is jöttek selfiezni a bazilikához. Világrekord-kísérletre gyűl­tek össze tegnap Egerben, az Eszterházy téren. A cél az volt, hogy minél többen ké­szítsenek egyszerre selfie-t, azaz fotózzák le önmagukat mobiltelefonjukkal, fényké­pezőgépükkel, netán egy tablettel. Szinok Gábor, az esemény szervezője elöljáró­ban elmondta: a cél, hogy leg­alább ezren exponáljanak, hi­szen az eddigi csúcsot Ameri­kában állították fel, amikor is 970-en selfie-ztek. Sebestyén István, a hazai rekordok hite­lesítője ezután elárulta: jegy­zőkönyvi körülmények között korábban még nem próbáltak itthon rekordot felállítani, az egri tehát magyar szempont­ból mindenképpen az első hitelesített kísérlet volt. Nos, az előzetes adatok alapján Képgaléria: HEOL.hu több mint 120-an érkeztek a placcra, majd emelték ma­gasba képkészítésre alkalmas szerkezetüket, s kattintottak. A világrekord megdöntése így elmaradt, de állítjuk: csak mosolygó, boldog emberről készültek selfie-k. ■ P. A. On hogyan boldogul a rezsifizetéssel? A rezsicsökkentés óta jobban 25% Ez az első tétel, amit befizetek Mindig van hátralékom Kevesebb bűneset, hatékony nyomozás KÖZGYŰLÉS A tavalyi esztendőt értékelte a képviselők előtt a rendőrfőkapitány Elfogadta legutóbbi ülésén a tavalyi évről szóló gazdasági beszámolót a megyei közgyű­lés. A grémium tagjai egyhan­gúlag mondtak igent a Mátrai Térségi TDM^szervezettel kö­tendő középtávú együttműkö­dési megállapodásra, illetve a megye turisztikai helyzetéről szóló tájékoztatóra is. A képviselők mindezeken túlmenően részletes beszá­molót hallgathattak meg a Heves Megyei Rendőr-főkapi­tányság tavalyi évi tevékeny­ségéről. Amiként azt Czinege László rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány kiemelte, a 2013-as esztendőben csök­kent az ismertté vált bűncse­lekmények száma, s jelentős mértékben emelkedett a nyo­mozások eredményességi mu­tatója. ► 2. OLDAL HIRDETÉS HEVES 2, HÍRLAP SÍíÍH rKLING GARÁZSKAPUK ÉS AUTOMATIKÁK 2® NYÍLÁSZÁROK Eger, Király u. 5/B. www.garazskapueger.hu Beváltható: 2014. május 2-9. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ személyenként 1 kupon használható tel, ■ másolt vagy egyéb módon sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni, « kuponok nem vonhatók össze. » kupon csak a megjelölt napokon hasznaiható fel. Vágja ki a kupont, amelyet a fenti kedvezménnyel beválthat 2014. május 2-9-ig Egerben, a Boro Kaputechnikanal. HEVES .iHÍRIAP MA IS SPOROL • • ÖNNEK VESZI A LAPOT? Igaz, hogy eddig nem volt magyar sel- fie-rekord, de a hitelesítő úgy fogalma­zott: meg kell ütni a „nevetségessé vá­lás küszöbének alsó határát”. Azaz, kicsit vicces lenne csúcsnak elfogad­ni, ha kevesebben állnának kamerás telefonnal a kezükben a téren, mint mondjuk egy átlagos vasárnap dél­után. Mindenki osztott-szorzott, elő­kerültek az eddigi nem hiteles adatok, s végül kiderült, legalább 120 ember kellene. Amikor ezt meghallottuk, „csak” 117 név szerepelt a jegyző­könyvben. Az addig szemlélődő sajtó­sok - köztük jómagam - ekkor az ügy mellé álltak. így lettem részese egy re­kordnak. Jó, nem bántam volna, ha a legnagyobb lottónyereményt viszem haza, de ez is valami... (p. a.) 9 >770865 910059 14101 Retró május 1-je Poroszlón CSAK VIDÁMAN Noha tribün nem volt, minden más akadt- Azért rendeztünk a lassan elfeledett május 1-jei felvo­nulások mintájára Retro Ma­jálist, hogy megmosolyogjuk önmagunkat - mondta Bor­nemisza János polgármester, amikor útjára indította a he­lyieket, akik táblákkal vonul­tak a faluban. Mivel mozgal­mi dalok is szóltak, igazán retro volt a hangulat, ami ak­kor tetőzött, amikor a Ladik Csárdánál 20 fillérért sört és virslit, 10-ért fagyit és mál­naszörpöt mértek. A felvonu­lókat a színpadon mindenki „Illetékes Elvtársa”, Koltai Ró­bert köszöntötte. Mint meg­tudtuk, a programot minden évben megrendezik. ■ G. R. Hagyományt szeretnének teremteni a régi időket idéző ünneplésből... Ütött is az ezüstláncért és a mobilért az egri iljú VÁD Forgalmas helyeken, plá- zában, pályaudvaron, fényes nappal támadott több alka­lommal is hozzá hasonló ko­rdákra a tinédzser Cs. Ádám. Egyik esetben társa is volt, a szintén fiatalkorú B. Dávid személyében. A bűnténysoro­zat ügyében a minap készült el a vádirat az Egri Járási Ügyészségen. Minderről a He­ves Megyei Főügyészség saj­tószóvivője, dr. Konkoly The- ge László tájékoztatta a Hír­lapot. A főügyészségi ügyész azon aggodalmának is hangot adott, hogy a vádindítvány­ban szereplő rablásokat, s egy esetben annak kísérletét napközben a megyeszékhely belvárosában gátlástalanul valósították meg a vádlottak, áldozataik tizenéves fiatalok voltak. Az erőszakos, vagyon elle­ni bűncselekmények tavaly tavasszal történtek az Ag- ria Parkban, s az egri busz- pályaudvaron. Az elsőrendű terhelt, Cs. igen kitartónak bizonyult, hiszen a plázában megszerezni óhajtott okos­telefon elrablásának meghiú­sulása után később az utcán támadta meg a készülék gaz­dáját. Igaz, a sértett akkor is elmenekült előle. Egy másik fiútól elragadta a mobilját, de utóbb többször megkereste őt a kódért. ► 3. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents