Heves Megyei Hírlap, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-01 / 27. szám

HEVES 2014. február 1., szombat • XXV. évfolyam, 27. szám ffí V MEGYEI HIRIAP Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft FELMI WARD A TESTÜLETNEK A BŰNÖK FELTÁRÁSÁRA ► 8. OLDAL CATHERINE ZETA-JONES AMERIKA KEDVENCÉT ALAKÍTJA ► 10. OLDAL, TV2 HIRDETÉS Ügyfélszolgálati telefonszámunk: 06-40/510-510 Előfizetési megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a fenti helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre! HEVES*HÍRLAP EGY PERCBEN i Harmincnégy falu öröksége IDŐJÁRÁS Az északkeleti megyék kivételé­vel erősen felhős, A Tisza-Tarna-Ri- borult lesz az ég. ma menti telepü- Délutántól több lések értékeit őrzi helyen fagyott a mínap elkészült elektronikus eső, onos eső, eső várható. . .. ► 12. OLDAL konyv‘ ► 4. OLDAL Huszonnégy órában pörög Antal Erika, a ka­tasztrófavédelem szóvivője félve érkezett Egerbe, de megszerette ezt a várost. ► 5. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: __________30/555-9813 TERJESZTÉS: ________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-487 FAX: 36/513-630 PILLANATFELVÉTEL Ön szerint szükség van ilyen képzésekre? Legalább írni olvasni megtanulnak 20% 20% Csak a foglalkoztatási statisztikát javítja pénzkidobás VESZI A LAPOT? így maradj ébren örökre! címmel írt cikket egy internetes bulvárlap. A hír, amit tálaltak, egy, a kínaiak szerint hatékony tanulási módszert mutat be. Két kínai lány ugyanis ne­hezen birkózott meg a vizsgaidőszak nehézségeivel, ezért úgy gondolták, tanulás közben a plafonra szerelt csíptetőcsokorral rögzítik a hajukat, így amikor a könyveik fölé görnyedve tanulnak, s épp leesne a fejük a fá­radtságtól, ez visszatartja őket, nem engedi az alvást, mert fájdalmat okoz nekik. Rossz hír persze, hogy minden ébrenlét vagy alvással, vagy pedig halállal végződik, de a mód­szert kipróbálni is esélytelen bárki olyan, aki kopasz, vagy rövid a haja. Nekik marad a puskázás, (t. b.) 14027 9 770865 910066 Barangolás a régi Egerben album Egykori képeslapok, fotók idézik a barokk város korabeli arcát Tősgyökeres egriek számára különleges ez a korabeli felvétel. A megyeszékhelyen ma élőknek már csak a hangulatos múltat idézi. Száztíz éve egy bizonyos Kiinger József és úrhölgye, Mariska pársoros képeslapot adott postára. Az 1904-ből származó küldemény cím­zettje bizonnyal olyan kíván­csisággal nézegette a lapon látható új egri színház képét, mint amilyennel mi tehetjük ma. Ez a megfakult példány egyike annak a közel kétezer képeslapnak, amiket az egri Tóth László gyűjtő, régiség- kereskedő kutatott fel a város­ról. E kollekcióból válogatott be 150-et a „Képeslapok és fotók a 20. századi Egerről” című, Molnár István Géza fotóművésszel közösen készí­tett albumba. ► 3. oldal Gyanús anyagot árultak az egri üzletben BEZÁRTÁK Kábítószerrel való visszaélés miatt folytat nyomozást a rendőrség Zöld növényi származékot foglaltak le a rendőrök egy eg­ri belvárosi boltban. Úgy tud­juk, már bezárták az üzletet. Dr. Kovács Luca, Eger jegy­zője lapunknak elmondta, a szervezett bűnözésről szóló törvény módot ad a jegyzőnek, hogy közbiztonsági érdekből, a hatóságok kezdeményezésé­re az eljárás befejezéséig, de legfeljebb egy évre az üzletet ideiglenesen bezárassa. Az eset kapcsán Soltész Bálint megyei rendőrségi saj­tószóvivő közölte: visszaélés kábítószerrel bűntény gyanú­ja miatt indult nyomozás. A boltban lefoglalt anyago­kat szakértő vizsgálja, ennek eredménye dönti el, milyen bűncselekmény miatt indul eljárás. Hozzátette: korábbi bűnesetek nyomán lefoglalt anyagokról - melyek a gyanú szerint szintén e boltból szár­maztak - kiderült, hogy új pszichoaktív anyagokról van szó. A vevők körét a rendőr­ség vizsgálja. Híreink szerint pénteken újabb akciót tartot­tak a környéken. ■ M. Z. Megyénkben is kompenzálják a kasszakarosult kereskedőket javaslatok Az online-kasz- szák körüli újabb herce-hur- ca a megyénkben kereske­dőket is meglehetősen hátrá­nyosan érinti. Éppen ezért a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénteken köz­leményt adott ki. E szerint az állam átvállalja a visszavont pénztárgépek veszélybe ke­rült előleg-befizetéseit. Olyan megoldás kidolgo­zását szorgalmazzák, amely az érintett károsultak anyagi veszteségét kompenzálja, s a helyzetük megnyugtató megoldását jelentheti. Hang­súlyozzák, hogy az adóható­ság - az eddig megszokott módon - minden körülményt figyelembe véve, méltányo­san járjon el. ► 2. oldal Elátkozott faluszépítés Kerecsenden késedelem Remek példát találtunk arra, hogy sikeres pályázat ellenére hogyan nem lehet vidéket fejleszteni. Kerecsenden 2009. decem­berében döntött a Faluvédő Egyesület, hogy pályázik a faluközpont felújítására. A projekt első üteme el is ké­szült, ám az elnyert támoga­tási összeg azóta sem került a pályázók számlájára. Cikkünkben a nyertes pá­lyázat kronológiáját adjuk közre, hogy mindenki lássa: hogyan lehetetlen a vidéket élhetőbbé tenni. ► 2. oldal Előzzük meg a fagyhalált Hevesben szolidaritással! felsőtárkány Felmerült a szándékosság gyanúja is Tűz ütött ki csütörtökön este Felsőtárkányban egy családi házban. Egy idős ember köny- nyebben megsérült, őt a men­tőszolgálat munkatársai meg­vizsgálták, majd kórházba szállították. Az egri hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonul­tak ki, továbbá a katasztrófa- védelmi műveleti szolgálat is, amely átvette a tűzoltás veze­tését. Az oltást három vízsu­gárral végezték. Leszakadt egy külszíni vil­lanyvezeték is, így az áram- és a gázszolgáltató szakembe­rei is dolgoztak az épületnél - tájékoztatta a Hírlapot An­tal Erika megyei katasztrófa- védelmi SZÓvivŐ. ► 2. OLDAL A födém megbontása után sikerült megfékezni a tüzet tél Az enyhe január eleji idő­járás dacára idén már 12-en szenvedtek kihűléses ha­lált hazánkban. Velük 88-ra emelkedett a fagyhalál áldo­zatainak száma tavaly ősz és 2014. január 26. között - je­lentette a Magyar Szociális Fórum (MSZF). A szabad ég alatt 25 embertársunk lelte halálát, fűtetlen otthonukban ugyancsak 25-en. További 38-an kórházba szállításuk közben, vagy kórházba kerü­lésük után hunytak el. Az elmúlt napokban bekö­szöntött kemény hideg miatt ideje jobban odafigyelni em­bertársainkra. Az MSZF arra kérte a közszolgálati média irányítóit, hogy adjanak hírt az idén is pusztító fagyha­lálról, mert ezzel maguk is mozgósítják a lakosságot a fo­kozott odafigyelésre. Meggyő­ződésük szerint a szolidaritás életeket menthet meg. Megtudtuk, hogy a me­gyénk nagyobb városaiban működő hajléktalanszállók, melegedők telt házzal mű­ködnek, a kisebb települése­ken pedig a közmunkásokból szervezett járőrszolgálatok gyakrabban ellenőrzik az idős, egyedülálló embereket. Ha valaki magatehetetlen embert lát közterületen, je­lezze a rendőrségnek, a men­tőknek! ■ B. K. *) K > 4 I keresseaHEOLHU oldalon! KÉT GYERMEKET RABOLT KI A15 ÉVES FIÚ EGERBEN ► www.heol.hu Idős férfi sériilt meg a tűzben

Next

/
Thumbnails
Contents