Heves Megyei Hírlap, 2013. október (24. évfolyam, 229-254. szám)

2013-10-01 / 229. szám

HEVES 2013. október 1„ kedd • XXIV. évfolyam, 229. szám MEGYEI TAP Ara: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft I keresse a HEOL.HU oldalon! VARGÁÉK KÉTSZÁZALÉKOS JAMIE anneallman * kábítószer is volt a körözött „í «T, I, a gyilkosság című egri férfinál NÖVEKEDÉST VARNAK sorozatban ■■ mamammm mssmmsm HIRDETÉS Vidám családi hirdetés Ha örömét, jókívánságát szeretné megosztani rokonaival, ismerőseivel, megteheti a Heves Megyei Hírlapon keresztül: Előfizetőinknek EGY PERCBEN IDŐJÁRÁS Ma egyre na­gyobb területen felszakadozik a felhőzet. Az észa­ki szél élénk ma­rad, a hőmérsék­let 15 Celsius-fok körül alakul. ► 12. OLDAL Szidta, majd lökte a rendőrt Egy év felfüggesz­tett börtönt kapott a férfi, aki a kocs­mában mellbe lökte az egyen­ruhást. ► 2. OLDAL Ősbemutató a Gárdonyiban A fény éjszaká­ja című Kocsis István dráma programadó be­mutatója az idei évadnak. ► 4. OLDAL SZERKESZTŐ: 30/555-9813 TERJESZTÉS: ________ «0/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 36/410-427 FAX: 36/513-630 Pillanatokon múlt a halál rezesová-per Egy tragikus, megrázó közúti baleset jogi anatómiája Baleseti helyszín az M3-as sztrádán. A két karácsondi házaspár szörnyű tűzhalált szenvedett a teljesen kiégett kocsiban, menekülésre nem volt esélyük PILLANATFELVÉTEL Ön rendszeresen karbantartja házát? Igen, a legkisebb hibát is azonnal javítom Néhány évente javítom a Még sosem újítottam föl a házamat Még mindig nincs elsőfokú ítélet sem a két karácsondi házaspár szörnyű tűzhalálát okozó, tavaly augusztusi köz­úti baleset büntetőperében. Már 13 és fél hónapja annak, hogy az elsődleges informá­ciók szerint Éva Rezesová szlovák fiatalasszony BMW terepjárójával múlt augusz­tus 21-én hajnalban az M3-as autópályán a belső sávban előtte haladó Fiat Punto sze­mélygépkocsit nekilökte egy teherjárműnek, a Fiat onnan a szalagkorlátnak csapódott és kigyulladt. Négy utasa- két karácsondi házaspár - közül hárman bennégtek az autójukban, negyedik társuk később kórházban halt bele a sérüléseibe. Az akkori adatok szerint a BMW vezetője ittas volt, s még annak gyanúja is felmerült, hogy kábítószert fogyasztott, mielőtt a volán mögé ült. Az áldozatok hozzátarto­zóinak megrökönyödésére ez a több mint egy év sem volt elegendő arra, hogy legalább első fokon véget érjen a több ember halálát okozó, ittas jár­művezetés bűntett vádja mi­att a Rezesová ellen tartó bün­tetőeljárás. A rokonok - miu­tán az ügyben már legalább öt szakértőt meghallgatott a bíróság, a vádlott és védője pedig mind a tárgyalás idei augusztus 27-ei megkezdése, mind a szeptember 27-ére kitűzött ítélethirdetés előtt újabb és újabb szakvélemény figyelembe vételét indítvá­nyozta - érthetően csalódot­tak a jogi procedúra elhúzó­dása miatt. Már korábban is furcsállottak több eljárásjogi lépést: például a vérvétellel összefüggő hiányosságokat, a szakértők igencsak elté­rő következtetéseit a baleset helyszíne, a szemtanú sofőr állításai kapcsán. Az pedig főleg elkeserítheti őket, hogy a terhelt és védője szerint a Fiat Punto vezetője hibázott, mert Rezesová kocsija elé vá­gott hirtelen a külsőből a bel­ső sávba. A szlovák nő nem is tartja magát bűnösnek. A rokonok úgy érezhetik, hogy a jogi praktikák a fele­lősség enyhítését szolgálják, hiszen a vádbeli bűncselek­ményért komoly büntetés adható. ► 2. oldal HIRDETÉS MAIS ÖNNEK A HEVESÍHIR1AP Borovi (Zebra 5) tömör, vagy üveghelyes kivitelű, natúr bejárati ajtó 20% engedménnyel.-90490-Ff helyett I A 1/BI MUTATÓTI RI Ml lABLAKGENERAtJ Eger, Cifrakapu u. löb-162. Vilati Center (A Center túri mellett) Beváltható: 2013. október 5. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI: ■ egy kuponnal 1 db vásárolható. ■ másolt vagy egyeb módon sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni. ■ kuponok nem vonhatók össze. ■ kupon csak a megjelölt napokon használható fel. Vágja ki [EVESiHÍRIA] MA IS SPOROL ÖNNEK VESZI A LAPOT? Angliában számos intézkedést kíván bevezetni mind a kormányoldal, mind pedig a jelenleg ellenzékben lévő Munkáspárt. A toryk fontolóra vették például a közmunkaprogram beindí­tását, a rendszeres jelentkezést a munkaerő-hivatalba és a drogfügg& ség kötelező kezelését, míg a Labour hatalomra kerülése esetén megfontol­ná a nagyobb arányú rezsicsökkentést is. Hogy mindezek - most ne firtas­suk, hogy szándékoltan-e, avagy merő véletlenségből - hasonlítanak a közel­múltbeli magyarországi intézkedések­re? Meglehet. Angliában sem szégyen tanulni, a jelek szerint még tőlünk sem. A labdarúgást illetően például ezt már jó hatvan esztendővel ezelőtt megtették... (t. o.) 9 •770865 910028 13229 Szemétügyek: aki nem tud fizetni, pórul járhat HULLADÉKSZÁLLÍTÁS A közel­múltban számoltunk be ar­ról, hogy a Pevik Kft. (térségi kommunális szolgáltató) csak akkor tud tovább szolgáltatni, azaz a szemetet elszállítani, ha a vele szerződött önkor­mányzatok az idén felmerült többletköltségeket (rezsicsök­kentés, e-útdíj) januárig visz- szamenőleg egy összegben, a továbbiakban pedig havonta megtérítik számukra. Ha nem sikerül ebben megállapodni, kénytelenek lesznek felmon­dani a szerződéseket. Mind­erről legkésőbb szeptember végéig kellett nyilatkozniuk a helyhatóságoknak. Ha nem állnak kötélnek, úgy a szer­ződésbontás után a katasztró-_ favédelemhez fordulhatnak, ahol közérdekű szolgáltatót jelölnek ki a feladat ellátására. Garai Ferenc, a cég ügy­vezetője érdeklődésünkre el­mondta, hogy tegnapig kaptak haladékot a helyhatóságok a döntés meghozatalára. Ezt kö­vetően a nem fizetőkkel vár­hatóan a cég felmondja a szer­ződéseket. Az általunk meg­kérdezett polgármesterek úgy fogalmaztak: ők elégedettek a szolgáltatással, így nem állnak el a szerződéstől, ám fizetni nem tudnak. Arról nem tehet­nek, hogy a kormányzati intéz­kedések miatt pluszköltségei merültek fel a cégnek. ■ B. K. Heves megyei cégtemeto: egyre bővül a kör adócsalás A három hete nyilvánosságot kapott cégte- metős és munkaerő-kölcsön- zős ügyben tizennyolc embert előzetes letartóztatásba, négyet pedig házi őrizetbe helyezett a bíróság. A lefoglalt ingó- és ingatlanvagyon érté­ke több száz millió forint, így van esély arra, hogy az oko­zott kár egy része megtérül. Ugyanakkor egyre terebélye­sedik az ügy, bővül a cégte­metőben érintett cégek köre. Nem csupán a rendőrség és az adóhivatal nyomozói dol­goznak a felderítésen, hanem a NAV adóigazgatási szak­emberei is háttértámogatást nyújtanak. ► 3. oldal HIRDETÉS I

Next

/
Thumbnails
Contents