Heves Megyei Hírlap, 2013. március (24. évfolyam, 51-75. szám)

2013-03-01 / 51. szám

«<5ÍA '» 'V * ‘V" cr I® \ K Wl «/ HEVES 2013. március 1., péntek • XXIV. évfolyam 51. szám RT* MEGYEI HIRIAP sasai3 KERESSE aHEOL.HU OLDALON! INGATAG PÉNZÜGYI TALAJON JENN FÉR ANISTON VILÁGREKORD KÖZELÉBE JUTOTT . ...r™.,. u . „X nu r -. „ VÁRATLANUL ESIK A MAKLÁRI UGRÓLÁNY ► www.heol.hu LAVIKUlNAIV AIVU Kn Ah Ali ► 6. oldal SZERELEMBE ►io.oldal MR HIRDETÉS HHHHMHHHBHHHBHHHHHHHHHHHBHHHHHBHHHHHHHHHBHII Ügyfélszolgálati telefonszámunk megváltozott. Előfizetési megrendelésükkel, kérdéseikkel, kérjük, hívják a 06-40/510-510-es helyi tarifás számot! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre! hevesShíriap EGY PERCBEN Kimutatták az A-vírust Megyénkben már több mint ezren keresték fel a há­ziorvosukat influ­enzaszerű megbe­tegedésekkel. ►2. OLDAL IDŐJÁRÁS^-^V* Pénteken első- !f sorban észak-ke­leten alakulhat ki egy-egy zápor. Napközben kelle­mes, 6-11 fok körüli hőmérsék­let várható. ► 14. OLDAL Vizsgálatot indítottak Az előző hetek­ben fennakadást okozott a havazás miatt kialakult áramszünet a Mátrában. ► 3. OLDAL ÜGYELET SZERKESZTŐ: F1H »0/855-9813 TERJESZTÉS: ________40/510-510 HI RDETÉS: TEL.: 38/410-427 FAX: 38/513-630 PILLANATFELVÉTEL Tényleg megéri-e pénzt fektetni a gyógyító régiókba? ám* Nem, lenne jobb helye is Nem tudom megítélni Igen, ez a jövő VESZI A LAPOT? Észak-Koreában nem éreznék jól ma­gukat az emósok, punkok és más sza­badszellemű fiatalok. Napvilágra ke­rült két fotó, ami az ázsiai országban engedélyezett frizuradivatot ábrázolja. A kommunista tisztségviselők 18 féle hajviseletet ajánlanak a nők figyelmé­be. Ezzel a szűkös kínálattal próbál­ják meg elejét venni annak, hogy a koreai nők behódoljanak a nyugati divatnak. A férfiakra is elég szigorú szabályok vonatkoznak: a hajuk öt centiméternél rövidebb kell legyen, és 15 naponta vágatniuk kell. Szegény fodrászoknak egy idő után elég lesz csak a frizura számát bemondani. Bezzeg nálunk minden nap egy kihí­vás: Victoria Beckhamtől Ronaldinoig terjed a skála. (sz. e.) 770865 910059 13051 Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft Elzárták Pelyt a világtól elég Elfogyott a helyiek türelme az utak „holdbéli” állapota miatt . . Beszédes táblákkal vonult az Országos Vízügyi Főigazgatóság elé kétszáz pélyi. Elöl Ari Norman polgármester a petíciójukkal. Árvízbiztonságot és falufej­lesztést ígértek a pélyieknek, az utóbbi helyett azonban csak kátyús, járhatatlan uta­kat kaptak. Köszönhetően egy európai uniós beruházás lebonyolításának. A tartha­tatlan állapotból elegük lett a faluban élőknek. Az ország harmadik árvíz- biztonság-növelő létesítmé­nyének, a Hanyi-Tiszasülyi vésztározónak a megépítésé­ért ugyanis nagy árat fizetett Pély lakossága. Az építkezés során a szállítást végző teher­autók forgalma olyan mérték­ben tette tönkre a falunak a külvilághoz csatlakozó út­jait, hogy az elmúlt év végén le kellett zárni a Hevest Pély- lyel összekötő alsóbbrendű utat. A községet ezáltal csak lényeges kerülővel, Hevesve- zekény és Tarnaszentmiklós felé kanyarodva lehet megkö­zelíteni, aminek a következ­ménye az lett, hogy a szintén elég rossz minőségű út ott is tönkrement. A „holdbéli” állapotokból lett elegük a pélyieknek. Ut­cára vonultak demonstrál­ni Budapesten két helyen is. A fővárosba szervezett megmozduláson a Heves me­gyeiek „A tározót nem kér­tük, a rossz utat megkaptuk”, „Nincs út, ami összeköt”, „Utat a kenyérig”, „Utat a mentő­nek”, „Uniós pénzből útrom- bolás” és „Kátyúnk van eladó” transzparensekkel hívták fel a figyelmet Pély helyzetére, amelyet egy uniós támoga­tásból megvalósult beruházás következményei idéztek elő. Az Országos Vízügyi Fő- igazgatóság (OVF) és a Nem­zeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) elé szervezett tünte­tésen a döntéshozókat szem­besítették a beruházás pélyi terheivel. A Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter­nek átadott levélben egyebek között az olvasható, hogy a ki­emelt állami beruházás kere­tében európai uniós forrásból megépült árvízszint-csökken- tő tározó, amely hozzájárul a Tisza mentén lévő 400 tele­pülés 300 ezer háztartásában élő 570 ezer ember vagyoná­nak, életbiztonságának vé­delméhez, azt eredményezte, hogy eközben Pélyt elzárták a külvilágtól. ► 3. OLDAL Szent Johanna és a hit igazi ereje PREMIER G. B. Shaw szatirikus tragédiája az egri színház színpadán Ma este 7 órától mutatja be az egri Gárdonyi Géza Szín­ház G. B. Shaw Szent Johanna című szatirikus tragédiáját Blaskó Balázs rendezésében.- A Szent Johanna a hit erejéről szól - fogalmazott a direktor. - A független, a belülről, a felismert igazság erejéből táplálkozó hit tragi­kus diadaláról. Széttekintünk a világban, környezetünkben, és letaglóz a hit hiánya. A hit nélküli lét, a nihilizmus apo- teózisát éljük. Shaw műve világítótorony fényeként hasít a sötétségbe. Ezért hatalmas kihívás színésznek, rendező­nek, nézőnek - mint érintett közeg tagjainak - e világítóto­Ma látható először a Szent Johanna Marjai Virággal a címszerepben rony közös megépítése az egri színpadon. Olyan társadalmi problémákat boncolgatunk, mint viszonyunkat a globali­zációhoz, s megpróbálunk vé­leményt kialakítani társadal­mi összefüggések és az egyén viszonyáról. A darab szerves része a sza­tíra, az az alapvető ellentmon­dás, hogy Johannát szentté avatják, bár korábban kivetet­ték, és máglyán égették el. A címszerepben Marjai Vi­rágot láthatja a publikum, az előadás díszletét a Kos- suth-díjas Székely László, jelmezeit Pilinyi Márta ter­vezte, zenéjét Aldobolyi Nagy György komponálta. ■ P. A. HIRDETÉS í HEVESi.HÍRLAP Vf> ll El HEVESi HIRIAPl OMtfC SPÓROL! Egyet fizet, héttőt kap A két jegy ára 440Off helyett csak 2200 Ft Hupon érvényes 2013. március 14-éig E Feltételek:- A kupon egyszeri belépésre jogosít- másolt vagy egyéb módon sokszorosított kupont nem áll módunkban elfogadni- kuponok nem vonhatók össze- kupon csak a megadott érvényességi idő alatt használható fel Az egriek már kedvezménnyel mehetnek a várba döntések Hosszas vita után fogadta el tegnap Eger közgyűlése a város idei költségvetését. A büdzsé főösszege 13 milliárd 914 millió forint, ebből 8,9 mil- liárdot működésre, ötöt felhalmozásra fordít az ön- kormányzat, a fejlesztést, vagyonnövekedést célzó ki­adások aránya 36 százalék. Bevezetik az Eger-kár- tyát, amely számos ked­vezményt kínál a városban élőknek, s a helyi vállal­kozások fellendülését is szolgálhatja. A képviselők határoztak, hogy az egriek 100 forintért vehetnek sétá­lójegyet a várba. ► 2. OLDAL * t A i

Next

/
Thumbnails
Contents