Heves Megyei Hírlap, 2010. május (21. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-03 / 101. szám

www.heol.hu HEVES 2010. MÁJUS 3., HÉTFŐ • XXI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM MEGYEI HIRIAP ARA: 120 FT. ELŐFIZETVE: 84 FT KMtsst * HEOLhu otmuH: MILLIÁRDOS KÁROKAT OKOZNAK A BIOMASSZA MINT MEGÚJULÓ . i, ENERGIA HASZNOS LEHET ,u A MEROORA-MANIPULALOK ► 7. OLDAL ÖT PIROS LAP ES EGY , GÓL AZ EGRIEK PUTNOlf ELLENI MÉRKŐZÉSÉN \ ►9. OLDAL ■HU ■■■■■■ ■HHMi ■mMaMMMMM Ildikó látszerész s- Eger, Telekessv u. 1. i ORVOSI SZEM- " VIZSGÁLAT INGYEN* Rendel: Dr. Rácz István Tel: 36/320-681 "•szemuvegkés/itcs esetén EGY P Egyre többször kihagy az agyam Mit tegyünk, ha a nagyi napjában ötször elindul ke­nyérért? Kérjünk mihamarabb se­gítséget! ►4. OLDAL RCBEN TARTALOMÉ MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 SPORT 9 KRIMI&BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 HOROSZKÓP 16 Lottónyerőszámok Az ötös lottó 17. heti nyerőszámai Jokerszám' 24 52 58 61 78 098442 A h:vs Mtó17. h»** nyföszámai 2 6 8 IDŐJÁRÁS Erősen felhős idő lesz, de néha elő­bújik a nap. Tartós eső nem esik, zá­porok azonban előfordulhatnak. ►11. OLDAL 14 23 24 Legyen a fény városa Eger Fajcsák Dénes és csapata éjszakai látnivalókkal gyarapítaná a megyeszékhely vonzerejét. ► 14. OLDAL PILLANATFELVETEK AHEOL.hu olvasóitól Ön szerint elterjednek-e az alternatív hajtású járművek? Ne«, mert nagyon drágák. Igei. előlit Hitóli) meghonosodik a zöld-szemlélet. Nem, mert az üzemanyag- gyártók nem hagyják. VESZI A LAPOT? Sétálok a belvárosban. Jön szembe egy felettébb csinos anyuka, aki kézen fog­va vezeti kétéves forma kisfiát. A nő arcán mintha apró mosoly villanna, ami bizonyára megzavarhatott. Abból gondolom, hogy amikor a kissrác fennhangon rám szól, hogy „Hová mész bácsi?” hirtelenjében azt válaszo­lom: „Egerbe. ” Na, ja! Egerbe. Mintha nem is ott lennénk épp. (s. b. s.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 36/513-624, fax.: 36/513- 605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513- 646, 06-30/471-6676 9 *770865 910011 Se sör, se virsli, se politika majális A dísztribün sem hiányzott az Megyeszerte megülték kisebb és nagyobb településeken a munka ünnepét. Az egykor elmaradhatatlan sörből és virsliből ezúttal kevesebb volt, és - legalábbis szűkebb hazánkban - a politika is távol maradt az ünneptől. A helyszíneken járva megállapíthattuk: a majálisozók bizo­nyára jól szórakoztak felvonulók, sör, virsli és nagy ívű pártbeszédek nélkül is. ►KÉPÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 2. OLDALON Válságban még a bírság is kevesebb- A tavalyi munkánk a válság jegyében telt, arra töreked­tünk, hogy ellenőrzési és ha­tósági tevékenységünket még inkább a megelőzést előtérbe helyezve végezzük - össze­gezte a 2009-es esztendőt Harsányi Istvánné, a Nemze­ti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) Észak-magyarországi Regionális Felügyelőségének munkatársa. Mint hangsúlyozta: ezzel együtt a hatóság a jogsértések súlyát mindenkor mérlegelve a megfelelő szigorúsággal lé­pett fel. Az egri központi szer­vezet vezetője emlékeztetett: az évközi jogszabályváltozá­sok révén néhány területen növekedett feladat- és hatás­körük - például a villamos- energia- és a gázszolgáltatás­sal kapcsolatosan - ugyanak­kor több területen korábbi fel­adataik más hatóság feladat­körébe kerültek. A szakember szerint a bír­ságolási gyakorlatot is a meg­előzési szemlélet jellemezte tavaly. Mindezek hatására öszszességében a 2009. évi fo­gyasztóvédelmi bírságok szá­ma, de főleg összege lényege­sen csökkent az előző évek­hez képest. ►a. oldal Hosplnvest: Eger jogerősen elveszítette a kórházi pert A Legfelsőbb Bíróság jogerős ítéletével lezárult a Heves me­gyei önkormányzat és Eger ön- kormányzatának pere, amit ez utóbbi indított, a megyei kórház működtetésére kötött szerződés érvénytelenítését kérve. Az LB hatályában fenntartot­ta a Fővárosi ítélőtábla tavaly ősszel hozott döntését, amellyel elutasította Eger keresetét a kórházműködtetési szerződés ügyében, megváltoztatva az el­ső fokon eljáró Nógrád Megyei Bíróság Balassagyarmaton meghozott döntését A FÍ akko­ri indoklása szerint Eger nem volt perképes az ügyben, s egyúttal azt is tartalmazta a ver­dikt: mivel időközben a Hos- plnvesttel kötött szerződés meg­szűnt, így a per okafogyottá vált Ezen döntéssel kapcsolatban kért felülvizsgálatot a Legfe1- sőbb Bíróságon Eger önkor­mányzata, s ez zárult most le a jogerős döntéssel. M. oldal Száz kilótól szabadult meg a hevesi férfi Szigorú diétát tart, és sokat mozog. Ez a titka a sikernek, és persze az erős elhatározás. Ma már kétszer beleférne egy­kori nadrágjába a hevesi Deli Zsolt, aki egy esztendő alatt száz kiló súlyfeleslegétől sza­badult meg. Azt mondja, már gyermekként is túlsúllyal küzdött, s most joggal büszke rá, hogy százki­lós „versenysúlyát’’ most már tartani tudja. ►s. oldal Hóhér védte meg a rendőrt támadás A vizsgálat szerint rendben volt az intézkedés Kétszer is kihívták szombatra virradó éjjel a gyöngyöspatai körzeti megbízott rendőrt egy hangosan mulatozó társaság­hoz. Az egyenruhás a máso­dik alkalommal már szolgála­ti kutyájával érkezett a buli helyszínére. Ahol bár a zenét lehalkítot­ta az erősen jókedvű társaság, a távozóban lévő rendőr kocsi­jához egy széket hajítottak, majd csaknem harmincán körbekapták a szolgálatban lé­vő rendőrt, s ketten fenyegető­en közelítettek felé, egyikük ütésre emelt kézzel. A támadást végül - az akkor már szájkosár nélkül akcióba lépő - szolgálati kutya hárítot­Dudás Krisztián és Hóhér: sike­res párost alkotnak ta el. Ügy tudjuk, ketten köny- nyebben megsérültek. A helyszínen lefolytatott el­sődleges parancsnoki vizsgá­lat szerint a rendőr intézkedé­se jogszerű, szakszerű és ará­nyos volt. A gyöngyösi kapi­tányság munkatársai később két embert előállítottak, elle­nük büntető feljelentést tettek. Juhász István megyei rend­őrfőkapitány szombaton este felkereste a körzeti megbízott rendőrt, Dudás Krisztián főtörzszászlóst és Hóhér nevű kutyáját, s mindkettejüket megjutalmazta. Arról egyelő­re nincs információ, hogy az Egri Nyomozó Ügyészség in­dít-e eljárást az ügyben. ■ Elköszöntek, a hét végén elbúcsúztak iskoláiktól megyénk végzősei. Ma már az érettségi kezdődik, a magyar nyelv és irodalom írásbeli feladataival. A sor a matematikával, történelemmel, az idegen nyel­vekkel és a választott tantárgyakkal folytatódik. A szóbeli vizsgák csak júniusban kezdődnek, majd ezt követően derül ki, hogy ősztől kik folytathatják tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben. Felvételünk az egri Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban készült. További ballagási galériák a heol.hu hírportálon találhatók. S t

Next

/
Thumbnails
Contents