Heves Megyei Hírlap, 2007. július (18. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-02 / 152. szám

HEVES www.hevesmegyeihirlap.hu MEGYEI HffiL P 2007. JÚLIUS 2., HÉTFŐ • XVIII. ÉVFOLYAM 152. SZÁM ÁRA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT ■ GYURCSÁNY FERENC ÉS KÓKA JÁNOS TEGNAP ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTETTE SIROKI LŐSZERGYÁRROBBANÁS: FF F EGRI SIKEREK SZÜLETTEKÍÍ A NÉGYNAPOS A KOALÍCIÓS megallapodast ► 8. OLDAL ►4. OLDAL NEMZETKÖZI TORNÁN I 1 “ | > >rl r WÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊ1 1 ürr?V ! Opel Astra Essentia Pius Most 487.000 Ft kedvezménnyel! Opel Papp Autóház Eger, Mátyás király u. 37. J7 Tel: 36/510-870 EGY PERCBEN A rejtelmes sziget Verne regénye alapján Cs. Hor­váth Tibor írta és Fazekas Attila raj­zolta a képre­gényt, amit mától sorozatban köz­lünk. ► 11. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 7 KÖZÉLET 8 SPORT 9 KRIMI&BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 SZOLGÁLTATÁS 13 HOROSZKÓP 16 MOZAIK 16 Lottónyerőszámok Az ötös lottó 26. heti nyerőszámai Jokerszám: 9 62 69 83 90 607859 A hatos lottó 26. heti nyerőszámai Pótszám 8 13 17 27 35 40 7 IDŐJÁRÁS Késő délutánig fel­hők közötti, napos, száraz és igen me­leg idő lesz. Dél­után nyugatról mérsékelten vas­tag felhőtakaró érkezik fölénk. ► 13. OLDAL Terrorhétvége Európában A legmagasabb fokozatra emel­ték a terrorfenye­getettség szintjét, miután pokolgé­pet fedeztek fel Londonban. ►8. OLDAL VESZI A LAPOT? Az anyuka az utolsó pillanatban fu­tott be a két szál rózsával a bizonyít­ványosztó ünnepségre. A kisfia szem­ügyre vételezte a kínálatot, és már vit­te is a katedrán üldögélő tanítónők­nek. A piros színűt a délelőttös, a kü­lönleges narancssárgát pedig a nap­közis pedagógusnak adta. Aztán, hogy senkinek se legyen kétsége afe­lől, kit is szeret jobban, az osztályte­remben a padjába iszkolva félhango­san megjegyezte: - A szebbiket Rozika néninek adtam. (n. z.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 37/540-051, fax.: 36/513- 605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513- 646, 06-30/471-66-76 pénzváltás EGER Széchenyi ét 9. sz 20/213-5822 Tesco áruház 36/537-256 1, 1közbeni árkorrekció lehetséges! œnem Eladás Vétel iIR 248,70 243,50 USD 185,40 180,50 HRK 35,40 32,60 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek Kétnapos mátrai őrület hegyi verseny Közel száz autó vett részt a sasvári viadalon Szombaton az eső miatt csúszóssá vált a pálya. Volt olyan pilóta, aki emiatt nem tudta elkerülni a balesetet és a szalagkorlátnak csapódott. Valódi benzingőzös autósport­ünnep részesei lehettek mind­azok, akik a hét végén jelen voltak a 31. Mátrai Hegyi Ver­senyen, amely a gyorsasági or­szágos bajnokság 7., illetve 8. futamát jelentette. A Parád- sasvár és Mátraháza közötti szakasz immár több mint há­rom évtizede elválaszthatat­lan része a hazai autós verse­nyeknek. A nevezési lista idén a betétfutamok indulóival együtt közel száz résztvevőt számlált. A közönség a nagy túra-, a kis túra- és a formaau­tók versenye mellett a Seat-, a Wankel Csoport-, a Clio- és a Suzuki-kupa versenyeit is fi­gyelemmel kísérhette. Betét­futamként volt hegyi drift, his­toric rally, Lada show, Trabant trophy, E3 és M3 találkozó. Szombat este megválasztották a legszebb bikinis lányt, a színpadon fellépett a Trabana, az Irigy Hónaljmirigy és a Kozmix. Az idei viadalon újdonság­ként szolgált, hogy a szerve­zők egy fejlettebb időmérő be­rendezést állítottak szolgálat­ba. A transzponderes műszer szinte csalhatatlan, ugyanis minden autóra felszereltek egy kóddal ellátott jeladót, amely pontosan érzékeli, hogy a jármű mikor halad át az asz­faltba húzott célvonalon. ►9. OLDAL Elbocsátások: amit lehetett, azt elérte az érdekképviselet Szombaton kötötte meg a csoportos létszámleépítésről szóló megállapodást a gyön­gyösi Bugát Pál Kórház üze­mi tanácsa és - az új működ­tető képviseletében - a kór­ház jelenlegi menedzsment­je. Még az aláírás napján is fi­nomítottak a megegyezés részletein. Csenged Árpád, az üzemi tanács elnöke szerint a meg­állapodás a távozó és a mara­dó dolgozók érdekeit egy­aránt szolgálja, s amit ebben a helyzetben lehetett, azt sike­rült is végül elérniük. A cso­portos elbocsátásban érintett 274 dolgozó részére egy infor­mációs pontot alakítanak ki, internet-hozzáfáréssel, az ál­láskeresésüket segítendő. A munkáltató kötelezettséget vállalt arra is, hogy - a jog­szabályok adta keretek között - későbbi munkaerő-felvétel esetén a most elbocsátottakat előnyben részesíti. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON ;SÖöEUAR^S Üzletünk elleni csődeljárás miatt kiárusítást tartunk: 2007. július 2-4-éig olasz-spanyol női-férfi bőrcipők - sportcipők 2000 Ft-tól I 6000 Ft-ig! MINDEN MÁSODIK PÁR CIPŐ: INGYEN! Cím: Gyöngyös. Mátyás kir. u. 1. Nyitva: 8-18 -ig. Péter-PáFnap Pétervásárán ünnep Lovas bevonulóval nyitották meg a vásárt Dr. Freili Géza főorvos Hatvan új díszpolgára Pétervásárán immár negyedik alkalommal rendezték meg az elmúlt szombaton a Péter-Pál- napi vásár és vigasság elneve­zésű egész napos, vidám pro- gramkavalkádot. Az ünnepi menet ezúttal is lo­vas felvezetővel indult délelőtt a polgármesteri hivatal elől a sportpályára, ahol a nap továb­bi eseményei zajlottak. Pál Lász­ló polgármester és a testvértele­pülések vezetőinek köszöntői után az óvodások, iskolások ad­tak műsort Ezzel párhuzamo­san mérte össze tudását a főző­versenyre benevezett hat csapom Ebéd után bemutatók követték egymást, majd könnyűzenei koncert zárta a napot. ■ Számos program várta a helybélieket a hét végén. Nagy sikert ara­tott az Ifjú Tehetségek Műhelye hastáncosainak bemutatója. Dr.. Freili Géza sebészt, a hat­vani kórház osztályvezető fő­orvosát választotta a település díszpolgárává a város képvise- lő-testülete. A népszerű gyó­gyító Páldiné Pál Ilona olimpi­kont (2004), dr. Pálos Osz- valdné zenepedagógust (2005) és Marsó Zoltán kereskedőt (2006) követi a legrangosabb helyi kitüntető címet kiérde­meltek sorában. A döntést hagyományosan a városnapi ünnepi képviselő- testületi ülésen jelentették be. Ugyanitt adták át a polgármes­teri díszokleveleket az arra ér­demeseknek. Ebben a,z évben Bakos Alexandra sportoló, Dörgő Erzsébet műemlék-fel­ügyelő, dr. Halmos Béla ügy­véd, Kajuk Boglárka projekt­menedzser, Kiss György sportvezető, Kozsa János nyu­galmazott kamarai kirendelt­ség-vezető, Lipkovics Gabriel­la sportoló, Nagy Pongrác ko­vácsmester, Tatai István refor­mátus lelkész és Úti Csaba, a Hatvani Volán Zrt. vezérigaz­gatója vehette át Érsek Zsolt polgármestertől a kitüntetést. A rendezvénysorozat - amelynek keretében Hatvan várossá nyilvánításának hat­vankettedik, írásbeli említésé­nek pedig a 77 2-dik évforduló­ját ünnepelték az idén - már napokkal korábban elkezdő­dött. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON

Next

/
Thumbnails
Contents