Heves Megyei Hírlap, 2007. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

2007-06-01 / 126. szám

www.hevesmegyeihirlap.hu 'tu \y 2007. JÚNIUS 1., PÉNTEK • XVIII. ÉVFOLYAM 126. SZÁM MEGYEI ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT MEGALAPOZZÁK A MESTERKÉPZÉST, AZ EGRI FŐISKOLA REKTORHELYETTESE BESZÉL AZ ÁTALAKULÁSRÓL JÉGKÁR ELLEN A GYÜMÖLCSÖK TÖREDÉKÉT BIZTOSÍTOTTÁK «. ne ^ eb ***** t**«^ akár 400.000 Ft értékű ajándék extrával? i IGEN! Suzuki P a p p Eger, Mátyás király u. 37. Tel: 36/517-277 EGY PERCBEN Aki nem füstöl, tovább élhet A vendéglátósok szerint többen be­zárhatnak majd, ha életbe lép a kormány által ter­vezett dohányzási tilalom. ►2. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZE LET 8 ÍNYENCSÉGEK 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó nyeremények TALÁLAT ________DARAB NYEREMÉNY 7 1 88635445 6______________44_______325413 5________ 2235__________6406 4 37 085 1030 IDŐJÁRÁS Délelőtt a felhősö- dés mellett napos, száraz idő lesz. Gyenge, változó irányú szél fúj. Dél­után megnövek­szik a felhőzet és záporok várhatók. ►11. OLDAL Pünkösd a Borpalotában Ludányi József lett idén a Mátrai Borvidék borásza. Az eredményt a második gyön­gyösi borászbálon jelentették be. ► 5. OLDAL VESZI A LAPOT? A feleség nem örül férje motorvásárlási szándékának, mert félti a veszélyektől. Ezért minden lehetséges alkalmat meg­ragad arra, hogy lebeszélje urát a böm­bölő beszerzéséről. A férj pedig bevet mindent, hogy meggyőzze asszonyát. Felveti például, hogy motorozhatnának majd együtt, ő ül elöl, a nej hátul. Az oldalborda eztán azon kezd aggodal­maskodni, hogy szoknyában nem lesz egyszerű felülni a motorra. Természete­sen a férj erre is talál megoldást: „A középkorban a lovon is oldalt ültek a nők. ’’Mire a nő: „Szerinted a motoron is úgy utaztak?” (j. m.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ tel.: 37/301-564, fax.: 36/513- 605 • HIRDETÉS tel.: 36/410-427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513- 646, 06-30/471-66-76 pénzváltás EGER Széchenyi it 9. sz 20/213-5822 Tesco áruház 36/537-256 Napközbeni árkorrekció lehetséges! Pénznem Eladás Vétel EUR 253,00 248,50 USD 188,50 184,50 HRK 36,00 33,30 Árfolyam-garanciával lekötés. repülőjegyek Egy kézben a két kórház félelmek A gazdasági kényszer hozhat majd jobb ellátást? Vizsgálat a gyöngyösi patológián. A gazdasági körülményeket kell „górcső alá venni”, hiszen két héten belül szerződnének a működtetővel. A hatvani után a gyön­gyösi kórházat is a Hospinvest Zrt. működte­ti. Mindkét intézmény­ben bizonytalanság és aggodalom jellemzi a lég­kört. A befektetők ellen­ben optimisták. Suha Péter, Tari Ottó Gászpor Jenő, a Hospinvest Zrt. elnöke leszögezte lapunk­nak: a két városi kórházat kap­csolódva, de önálló egységek­ként kívánják működtetni. Igaz, megszüntetik a párhuza­mosságokat. Hozzátette: terve­mmm m «Mss»'* m ik szerint egyetlen szakma sem szűnik'meg, minden ed­dig ellátott feladat megmarad. Legfeljebb más formában, ám erről a gyöngyösi önkormányzattal kötendő megálla­podás aláírásáig a cég nem kíván részleteket közöl­ni. Alaptalannak ítélte viszont azokat a kósza híreket, amelyek a hatvani in­tézmény elsorvasztásáról, a gyöngyösi labor bezárásáról szólnak.- A társaság hálózati szer­kezetben működik. Ennek szá­mos előnye van. A logisztikától a humánerőforrás-menedzse­lésen át a központi beszerzése­kig, a könyvelésig bezárólag nagyon sok területen módot ad az erőforrások koncentrálására - világított rá az el­nök. Orvosszak­mai kérdésekbe nem bocsátkozott, de tudatta: a be­tegellátás a legfőbb cél. Mind­ezt azonban „méretgazdaságo- san” képzelik el, s a két kórház munkáját úgy fogják össze­hangolni, hogy mindkettő ab­ban dolgozzon, amiben igazán erős és jó. A feladatok elosztá­sánál figyelembe veszik az eszköz- és a humán erőforráso­kat egyaránt.- Kézenfekvőnek látszik például, hogy a súlyosabb ese­teket Gyöngyösön lássuk el, de ez nem jelenti a hatvani kór­ház leépítését, hiszen a lakos­sági ellátás megmarad. Lesz egynapos sebészet és műtő-re- konstrukció, a korábbinál sző­kébb tartalommal. S miután a szokásosnál szélesebben értel­mezzük a gyógyítást, szűrési és megelőző tevékenységeket is bevezetünk, ugyanígy hos­pice-ellátást is. Hatvanban te­hát sok szempontból unikális lesz az ellátás - fűzte hozzá. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON ■ A befektetők ígérik: minden eddigi feladat megmarad, csak más formában. A szombati lapszámunkban lesz Önöknek egy Jó tanácsunk Szombati számunk melléklete­ként jelenik meg a Jó tanács cí­mű egészség- és életmód-maga­zin nyári számát. A nyár a sza­badságok évszaka, a kikapcso­lódásé. Hogy ne rontsa el pihe­nését, ehhez talál sok jó taná­csot a Jó tanácsban! ■ Az olívaolajos Doliva készít­mények megvédik bőrét az erős napfény káros hatásától. ■ A nőknek fontos a szilícium! Külsőleg, belsőleg is ápol: a szép bőr, haj, köröm kulcsa. Jó tanács - sok hasznos tanács! ■ Hogyan kerülhetők el a nyári megfázások? Óvatosan a légkondival! ■ Hasznos ötletek, ha allergiá­tól szenved. ■ Sokat kirándul, túrázik? Jól teszi! De ápolja is a lábát! ■ Lássunk tisztán! Mit tehet a szemek épségéért? Megtalálják holnap! Iskola-vita: Poroszló hívja a sarudiakat A sarudi önkormányzat iskolai szórólapok miatt neheztel a szomszédos Poroszlóra - kö­zölte dr. Gulyás Ferenc jegyző. Emondása szerint Sarud képviselő-testülete a napok­ban tartott ülésén foglalkozott a poroszlói Vass Lajos Általá­nos Iskola, illetve a poroszlói önkormányzat által Sarudon terjesztett szórólap ügyével. A papíron arra hívják fel a saru­di szülőket, hogy gyermeküket írassák be a poroszlói iskolába. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON Uniós támogatások, védtelen piaci szereplők Borongós könyvheti nyitány nyolc évtized Az összefogás gondolata 1927-ből ered Az Új Magyarország Vidékfej­lesztési Terv első pályázati le­hetősége sikerrel lezárult. Az állattartó telepek trágyakeze­lésének korszerűsítésére 120 milliárd forintnyi támogatási igényt jeleztek a gazdák - kö­zölte tegnap Forgács Barna, a Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium főosz­tályvezetője Gyöngyösön, a Heves Megyei Agrárkamara küldöttgyűlésén. Hozzátette: augusztusban újra pályázható lesz az Intézkedés, akár az ál­lattartó telepek férőhelybőví­tésére, a takarmány-előállítás­ra, a munkakörülmények javí­tására és az állat-egészségügyi célú beruházásokra szolgáló, pályázatok. Június 16-ig még igényelhetők a gépbeszerzési támogatások, s még az idén várhatóak az erdőgazdálkodók szaktanácsadását, a mikrovál- lalkozások fejlesztéseit, a fiatal gazdálkodókat, illetve a gazda­ságátadást, valamint a falu­megújítást és -fejlesztést segí­tő pályázatok. Â közgyűlésen szóba került piacvédelmi kérdések kap­csán dr. Magda Sándor elnök úgy fogalmazott: kizárólag a minőség oldaláról foghatók meg a honi piacot elárasztó külföldi termékek, hiszen min­den más beavatkozás a szabad verseny korlátozását vetné fel az unión belül. ■ Mérsékelt érdeklődés mellett, borongós időben, de az ünnep­hez méltóan kezdődött el Eger­ben a 78. Ünnepi Könyvhét. Az eseményt megnyitó Homa Já­nos, a városi önkormányzat kulturális bizottságának elnö­ke felidézte a nyolcvan eszten­dővel ezelőtti kezdeteket. 1927-ben fogalmazódott meg ugyanis a Magyar Könyvter­jesztők és Könyvkiadók igénye egy szervezett rendezvényre. Ennek a gondolatnak a jegyé­ben rendezik meg 1929 óta a könyvhetet, aminek a legfőbb sajátossága az, hogy a kiadók erre az időszakra időzítik kiad­ványaik megjelentetését. ► FOLYTATÁS A 2. OLDALON A könyvsátrakban a gyermekek is szívesen válogattak a kötetekből

Next

/
Thumbnails
Contents