Heves Megyei Hírlap, 2007. március (18. évfolyam, 51-76. szám)

2007-03-01 / 51. szám

2007. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK • XVIII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ARA: 95 FT. ELŐFIZETVE: 67,30 FT EGYRE TÖBB FIATAL ORVOS SZÁMÁRA VONZÓ A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS; JÖNNEK AZ ERDÉLYI DOKTOROK? .<«,* KOLESZTERIN, A NÉMA GYILKOS: TÜNET NÉLKÜLTESZ TÖNKRE. ». a nagy piercing-láz ►4. OLDAL $ Használt I ~ WAGON R+ E j kiárusítás r 10% 1 kedvezménnyel! A Eger. Rákóczi u. 94. tel.: 537-370 r www. vitaisuzuki. hu EGY PERCBEN Turizmus és egészség A pénteken kezdődő egri vásáron az egerszalóki Gyógy- és Wellnessfürdő, valamint Szolnok megye gyógyturiz- musa is bemutatkozik. ^2. oldal Felelőtlen autósok Magukra kevés­bé, a gyermekeik­re ellenben job­ban vigyáznak az autósok - derült ki az ellenőrző akció adataiból. ► 3. OLDAL TARTALOM MEGYEI KÖRKÉP 2 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 EGÉSZSÉG 9 KRIMI&BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14 HOROSZKÓP 16 Skandináv lottó nyerőszámai A skandináv lottó 9. heti gépi sorsolású nyerőszámai 3 6 21 23 24 33 34 Kézi sorsolásé nyerőszámok 1 2 7 15 16 19 20 IDŐJÁRÁS * :Jm Borongós idő lesz, de kevesebb eső esik. Néha előtű­nik a Nap. Meg­erősödik a délnyu­gati szél. A jellem­ző kora délutáni hőmérséklet 12 fok körül alakul. ► 11. OLDAL Példaértékű társulás Iskoláik egyesíté­sével egy olyan közös úton indul­tak el a közsé­gek, amelyre ké­sőbb a törvény úgyis kötelezte volna őket. ► 5. OLDAL VESZI A LAPOT? „Szemßles” újságírók a vizitdíj beveze­tésekor betegnek tettették magukat azért, hogy úgymond élesben tesztel­hessék a rendszert Tapasztalataikat megírták, elégedett szerkesztők és olva­sók olvadoztak frappáns leírásaiktól. Ez is egy módszer, életközeli, még ha hamisságon alapul is. Mifelénk azon­ban ez nem üti meg a mércét. Nem ge­nerálunk álbetegségekkel indokolatlan orvos-beteg találkozást. Mi egyszerűen rosszul leszünk, és tűrjük, hogy kollé­gánk kihívja az ügyeletet. És az indo­kolt sürgős beavatkozás még pénzbe se kerül. Bár inkább egy ezres, mint egy újabb roham. (s. p.) Ügyelet: ÚJSÁGÍRÓ Rénes Marcell, tel.: 36/513-600, fax.: 36/513-605 • HIRDETÉS tel.: 36/410- 427, fax.: 36/513-630 • TERJESZTÉS tel.: 06-80/513-646, 06-30/471-66-76 »>"770865 91004 O V O 5 1 Vége a céges tereferének kommunikáció Magáncélú beszélgetéseket csakis saját, zsebből A gazdasági stabilitást elősegítő jogszabályok egyike utasításokat ad a céges telefonok magán­célra történő igénybevé­telének lehetőségeiről. Ez többnyire tiltás. Szuromi Rita, Tari Ottó, Juhász Marianna Ha a cégek, közintézmények biztosítják dolgozóiknak a ma­gáncélú telefonbeszélgetése­ket, az újabban természetbeni juttatásnak minősül. A gazdál­kodóegység, intézmény veze­tése dönthetett, hogy e tétel 20 százalékát leadózza vagy a ma­gánbeszélgetéseket kiszámláz­za munkatársainak.- A mi iskolánkban kóddal működnek a telefonok - mesé­li lapunk érdeklődésére egy eg­ri pedagógus -, de különöskép­pen nem tulajdonítunk ennek jelentőséget. Mindenkinek van mobilja, amellyel kapcsolatot tarthat a családtagjaival. A ma­gánjellegű társalgások meny- nyisége nagyon kevés, s az, úgy vélem, minden esetben saját mobilon is elintézhető. Párádon a polgármesteri hi­vatalban is kódos rendszert ve­zettek be. Mindenki két kódot | kapott, egyet a hivatalos és í egyet a magánbeszélgetései- J nek lebonyolítására. = ►FOLYTATÁS A 2. OLDALON A magáncsevegésnek kóddal is útját állják. Arra ott vannak a saját mobiltelefonok. Képünk illusztráció. Kóka szerint a díjasítás és az útépítés sokat segíthet Kóka János gazdasági és közle­kedési miniszter szerint a nagymérvű tehergépjármű-for­galom által sújtott települése­ken a kamionközlekedés díjasí­tása mellett az elkerülő utak építése is segíthet. Az elkövet­kező hét évben uniós források­■ A díjasítás mellett az elkerülő utak építése segíthet. ból 1700 milliárd forint jut út­felújításokra és -építésekre, re­mélhetően ennek arányos ré­sze Heves megyét támogatja. A politikus minderről tegnapi, egri sajtótájékoztatóján szólt lapunk azon felvetésére, hogy mire számíthatnak azokban a községekben - például Ver­pelétiül Kápolnáig -, ahol la­kossági tiltakozó akciókat is szerveztek a követ szállító ne­hézgépjárművek ellen. Az SZDSZ elnöki posztjáért ringbe szálló miniszter ország­járó kampánykörútja során ér­kezett a megyeszékhelyre. Szavai szerint programja itt, ellenfele, Fodor Gábor Heves megyei SZDSZ-elnök fellegvá­rában mérettetik meg igazán, ez a legnehezebb terep. Úgy vélekedett, áprilisban át kell tekinteni az MSZP-vel kö­tött kormányzati koalíciós szerződést, a liberális célkitű­zések érvényesülése szem­pontjából. ■ Tárgyalások a sztrájk ellen egészségügy Évi 140 millióval kevesebbet kapnak A parádfürdöi postát zárják be megyénkben A dolgozók nagygyűlésén - február 21-én - elhangzott: egy hét múlva sztrájkot kezde­nek a Markhot Ferenc Megyei Kórház és Rendelőintézetben, ha nem sikerül elfogadtatniuk a vezetőséggel a kollektív szer­ződést (KSZ). Megkerestük Hegyaljai Ju- ditot, az Egészségügyi Dolgo­zók Demokratikus Szakszerve­zete helyi alapszervezetének Hegyaljai Judit; Ragaszkodunk a kollektív szerződésünkhöz elnökét, akitől megtudtuk, a dolgozók érdekében ragasz­kodnak a KSZ-hez. Az kiegyen­lítette vagy megszüntette azo­kat az igazságtalanságokat, amelyek a törvényből adódtak - fogalmazott. A juttatások, pótlékok elégedettebbé tették az alkalmazottakat. Úgy érez­ték, a munkáltató megbecsüli őket. A pótlékok, ügyeleti díjak részbeni vagy teljes eltörlése miatt feszültség keletkezett. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON Összesen 66 postahelyet zár be országszerte a Magyar Posta március 1-jétől, vagyis a mai naptól. Mint megtudtuk, Heves megyében csupán egyetlen te­lepülést és így egyetlen kiren­deltséget érint a helybeliek szá­mára kedvezőtlen változás. Parádfürdőn kerül - úgy tű­nik, végleg - lakat a posta be­járatára. Dr. Szász Katalin, a Magyar Posta ZRt. kommuni­kációs igazgatójának tegnapi tájékoztatása szerint nem kell megijedniük a környékbeüek- nek, hiszen nem maradnak postaszolgáltatás nélkül. A Párádon lévő postahivatal ugyanis továbbra is üzemel majd. A parádfürdöi posta azonban meglehetősen cse­kély kisebb forgalmat bonyolí­tott le, ezért döntöttek a meg­szüntetése mellett. ■ Töltsön egy délutánt a Hírlappal!- 2007. március 2-án 17 órától ­Boconádon, a Művelődési Házban! hevesIhíriap ív Helyből a legjobb

Next

/
Thumbnails
Contents