Heves Megyei Hírlap, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-02 / 101. szám

2005. MÁJUS 2., HÉTFŐ XVI. ÉVFOLYAM 101. SZÁM Keresse s a 100-as listát az újságban! HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMŰD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD $ SUZUKI VITAI Suzuki Eger, Rákóczi út 94. Használt Suzuki-akció önerőtől vagy 120 hónap hitel 2001-es évjárattól új autós finanszírozással akár 9.675 Ft/hó törlesztéstől. Tel.: 30/6364-160 * 'Egyes hitelkonstrukcióknál. Érdeklődjön márkakereskedésünkben! | Ügyeletes újságíró: Kovács János Tel.: (36) 513-624, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 TRAFFIFAX 9.00 - 11.00: Kápolna belterület, 3. számú főút. 16.10 - 18.00: Gyöngyös, Karácsondi út. Eger v 25 °C Gyöngyös 22 °C Hatvan 24 °C Lőrinci 23 °C Heves 24 °C Megyénkben ma nyári meleg, derűs idő lesz. Az erős felmelegedés hatá­sára viszont délután zi­vatarok várhatók. ÖTÖS LOTTÓ Jókerszám: 783895. HATOS LOTTÓ A pótszám: 37. www.hevesmegyeih'irlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 9 , Házi fűnyíró okozott halált TARNASZENTMiKiós Kertészked­ni szeretett volna az a 13 éves fiú, aki szombaton a községben azért ment lakásukról a nagy­bátyjához, hogy elkérje a fűnyí­róját. Tragédia lett a vége. Minderről az ügyeletes rendőr­ségi sajtóreferens, Varga Ta­más r. alezredes tájékoztatta la­punkat. A vizsgálat eddigi adatai sze­rint a nagybácsi átadta a kért szerszámot. Azt is hallotta, hogy az udvaron felpörög a fű­nyíró motorja. Ezután nagy jaj­gatás következett. Odaszaladt, s látta, hogy a fiú a földön fek­szik, erősen vérzik, a kerti esz­köz egyik kése benne van a fe­jében. Rögtön értesítették a mentő­ket, ám a gyermek életét már nem tudták megmenteni, még ott életét vesztette. A helyszíni szemlét tartó rendőrök megállapították, hogy a fűnyíró késeit házilag, fűrész­lapból készítették, s közülük az egyik - még nem tudni, miért - lerepült a helyéről. A Hevesi Rendőrkapitányság államigaz­gatási eljárásban folytatja a vizsgálatot, szakértők bevoná­sával. Négysávos út vagy lassítás? (szuromi) heves Uniós forrásból lenne mód, hogy a város régi gondját orvosolják: a régi buszpályaud­var csomópontjára, a 31-es út e szakaszának rehabilitációjára jelentős támogatás nyerhető. Az új buszpályaudvar meg­építése után a gyalogosforga­lom elterelődött, ám az áthaladó járművek még nagy terhelést jelentenek. Heves útjait egykor a lovaskocsikhoz igazították, s itt fut össze a Gyöngyösről, Pélyről, Hevesvezekényből ér­kező átmenő járműforgalom. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Tízezrek vidám hangulatú majálisa májusi. A munka mellett az uniós csatlakozás évfordulóját is ünnepelték A munka és az EU-csatlakozás egyéves évfordulójá­nak ünnepén megyeszerte tízezrek látogattak el a színpompás programokra. Összeállításunkban a leg­jellemzőbb momentumokról adunk képet. (sike - szuromi - barta - tari - suha) HEVES MEGYE Eger. Borongós, de kellemes idő fogadta azokat, akik a május elsejei programok valamelyikére kilátogattak. A rendezvénysorozat pénteken este elkezdődött, amikor a vá­rosháza dísztermében dr. Nagy Imre polgármester köszöntötte a munkavállalók képviselőit. A rendezvények zömét a Szépasszony-völgyben tartot­ták, ahová már délelőtt igen so­kan elsétáltak, kiautóztak. Emi­att olykor a forgalom is beszo­rult a ki- és bevezető utakon. A délelőtt a gyerekeké volt az Ifjú Tehetségek Műhelyének be­mutatójával, Szemerey László bűvészműsorával, táncshow- val a Top Dance Companytól, Várhegyi Gábor táncdalénekes fellépésével. A szakszervezeti programré­szek is a hagyományok szerint zajlottak: gulyásparti, a munka világáról szóló fórum és baráti beszélgetések. A délután fél há­romkor elhangzott ünnepi kö­szöntő után a Gárdonyi Géza Színház művészei, s az Adáshi­ba színjátszó csoport szórakoz­tatták a közönséget. Koncertet ezúttal a Doktorok együttes adott. Este a Muzsla néptánc­együttes előadását láthatták a szépasszony-völgyi nagyszínpa­don. Előtte érkeztek Egerbe a Magyarországon zajló Nemzet­közi Konferencia az Európai Kulturális Fővárosok Jövőjéről résztvevői, akiket a 2010-es cí­mért pályázó megyeszékhely polgármestere köszöntött a Do­bos cukrászdában. A vendégek megtekintették a „Város a város alatt” projekt tervezett helyszí­neit is. Heves. Senki sem próféta a saját hazájában, de te az leszel - ígérte a '80-as évek elején Kontra Gyula polgármester Kő Pál szobrászművésznek, s az ígéret immár beteljesül. A Mes­ternek, Kő Pál szobrászművész­nek a hét végén állandó tárlata nyílt a hevesi volt községháza épületében. A városvezető hoz­zátette: már évtizedekkel ez­előtt érezni lehetett, hogy a Mester olyan kincs birtokában van, amelyet nem szabad, hogy más város állítson ki. Most az ígéretet tettek koronázták, s a város helytörténeti részlege mellett kapott állandó helyet a Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész állandó kiállí­tása. A kiállítást Finta József Kos- suth-díjas építész méltatta:- Kő Pál művészetében elfér a család, a barát, Heves, a ha­za és az emberiség, szemében ott ragyog a biztató hitvallás: ez a világ szép, érdemes ben­ne lakni. A gazdag életműben kiemel­te a tanítás fontosságát, az eti­kus tartás átadását, a hazasze­retet tiszta értékeinek őrzését. (FOLYTATÁS A 2. OLDALON) Vidám, igazi majálishangulat, sok színes program szórakoztatta az egrieket a Szépasszony-völgyben FOTÓ: GÁL GÁBOR Vigadtak és vonultak Sz. I. EGER Volt olyan bátor helybeli, aki a város panorámájában gyö­nyörködött, más a védőrácsot görcsösen szorongatva pillan­tott le a templomtorony maga­sából, ahová a sokemeletes épü­letekben keletkezett tűz oltásá­hoz használt szer kosarába emelte őket a szolgálatos tűzol­tó. Ama program része volt ez, amikor a lánglovagok bemutat­ták szakmai fogásaikat. Az állomány tagjai Szent Fló­rián napja alkalmából találkoz­tak a város érdeklődő lakossá­gával. A Dobó téri fesztivál szín­padján egymást követték a ha­gyományőrző csoportok, a tánc- és zenekarok. Kiderült: pályá­zatukra a gyerekek 563 rajzot küldtek be, a tűzvédelmi totót több mint százan fejtették meg. Ötvenen értékes nyereményt kaptak. Az ünnep alkalmával Hutás Tibor tü. alezredes, parancsnok főtörzsőrmesterré léptette elő Molnár Lászlót, Lukács Lász­lót, Török Miklóst és Vincze- Papp Kálmánt. Ä vigadó egyenruhások per­sze, ezúttal is éber készültség­ben voltak. Rádión tartották a kapcsolatot a hírügyeletessel, aki elrendelhette a riasztást. Volt is rá példa: Felnémeten 30 köbméter vizet kellett kiszi­vattyúzniuk egy pincéből. A vá­rosban pedig arról értesültek, hogy egy mozgássérült helybeli nem tudja feljuttatni első eme­leti lakásába a megrendelt bú­torokat, a tűzoltók siettek a se­gítségére. A gyorsaság döntő lehet a lángoló autó utasainak kimentésekor 977086591001105101

Next

/
Thumbnails
Contents