Heves Megyei Hírlap, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

2005. MÁRCIUS 1., KEDD HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI Ára 78 Ft. Előfizetve: 58,80 Ft MEGYEI XVI. ÉVFOLYAM 50. SZÁM HÍRLAP PÉTERVÁSÁRA, BÉLAPÁTFALVA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA ^ SUZUKI VITAI Gyöngyös, Szurdokpart út 52. Suzuki £ger Rákóczi út 94. fc MOST 0* ÖREG, RONCS autója I 500.000 H-olír {§ (egyes típusoknál jS és hitelkonstrukcióknál) “§> Tel.: 30/63-64-162, I * 30/63-64-160 | HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD Ügyeletes újságíró: Juhász Marianna Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 Hatvan Lőrinci Heves-2-2-2 Derűs, száraz, egész nap fagyos idő lesz, mérsékelt, változó irá­nyú szél kíséretében. A 8. heti lottónyeremé­nyek a következők: Ötöslottó:: 5 találatos szelvény nem volt; a 4 talár- latosak nyereménye egyen­ként 827.712, a 3 taláro­saké 9420, a 2 talároso­ké 715 forint. Joker: az egyetlen teli- találatos szelvény nyere­ménye 69.198.894 forint. Hatoslottó: az egy 6 talá­ros szelvény nyereménye 160.256.785 forint. A szin­tén egyetlen 5+1 talárosra 22.970.282, az 5-ösökre egyenként 163.876, a 4- esekre 3155, a 3-asokra pedig 749 forintot fizetnek. mmWMUji www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 05050 770865*910028 Fejlesztés Uniós pályázaton keresztül 520 millió forintot nyert el az Eszterházy Károly Főiskola Feladatok A tavalyi uniós csatlakozás nem a tanulás végét jelenti, hanem egy új tanulási folyamat kezdetét fii Második ciklus A Magyar Labdarúgó Szövetség közgyűlése újabb öt évre Bozóky Imrét választotta elnökének clicks 1 Kiszebábot égettek a tél elűzésére Szóltak a dudák, a dobok, a sípok és a nádi hegedűk a télűző fáklyás felvonuláson EGER Télbúcsúztató fáklyás fel­vonulást, hagyományőrző ki- szebáb-égetést tartottak tegnap este az Eszterházy Károly Főis­kola Rajz-Vizuális Kommuni­káció Tanszék hallgatóinak és tanárainak a szervezésében. A háromnapos nagyszabású ren­dezvénysorozat ezzel a - tan­szék Leányka utcai épületétől induló, s a Kis Dobó téren át a Líceumig haladó - felvonulás­sal kezdődött. A látványos vonulást élőzene kísérte: duda, jembe, konga, do­bok, sípok, nádi hegedűk hang­jaira haladt a menet. A Líceum előtti hagyományőrző kiszebáb­égetés, télűzés és körtánc után a Líceum aulájában Gajdos-kon­certtel és táncházzal folytatták az első napot. Közben a Líceum És klubjában, a Varázsszőnyeg teaház keretében archív filme­ket vetítettek este 9 órától. A programsorozatnak má­tól csütörtökig a Művészetek FOTÓ: GÁL GÁBOR Háza és a Gárdonyi Géza Színház ad otthont. Utóbbi helyen március 3-án nyílik kiállítás a tavalyi maszkok­ból, jelmezekből. A tárlatot Borgó (György István Csaba) Munkácsy-díjas festőművész nyitja meg. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Kocsis Albert-CD és aktuális lexikon T. 0. Kocsis Albert es a magan­hatvan A várossá válás hatva­nadik évfordulójára - mint ar­ról már beszámoltunk olvasó­inknak - az idén nagyszabású rendezvénysorozattal készül az önkormányzat. A képviselő- testület szá­mos elképze­lést anyagilag is támogat, de a város vezetői számítanak a különböző in­tézmények, a civilszervezetek személyek közreműködésére is. Az események előkészítésé­re külön programbizottságot hoztak létre, amelyet dr. Eper­jesi Tamás alpolgármester ve­zet, a testület tagja Oroszlán Lajosné és Szinyei András képviselő. A város irányítói legutóbb ha­tároztak arról is, hogy aktuali­zált formában kiadják az 1996- ban megjelent Hatvani lexi­kont, amely mind ez idáig a te­lepülés egyetlen enciklopédia jellegű műve. Az anyagot a kö­tethez őszig szeretnék össze­gyűjteni, hogy jövőre polcokra kerülhessen a hatvani ismerte­tő. Ugyancsak tervezik, hogy az itteni születésű világhírű hege­dűművész, Kocsis Albert tiszte­letére CD-lemezt jelentetnek meg. Felelősség, együttműködés és párbeszéd gazdasági évindító Az igazi adóreform az, ha az állam is csökkenti kiadásait Mentusz Károly * BUDAPEST, HEVES MEGYE AZ Or­szág sorsáért, a honi gazdaság jö­vőjéért közös felelősségre, együttműködésre és párbeszéd­re van szükség - hangsúlyozta tegnap dr. Parragh László, a Ma­gyar Kereskedelmi és Iparkama­ra (MKIK) elnöke a kongresszusi központban tartott gazdasági év­nyitón. Rámutatott arra is: igen fontos a vállalkozók érdekképvi­seletének folyamatos párbeszéde a kormánnyal a célkitűzések Mercur-díjasok A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mercurdíjat alapított a hazai gazdasági és a pénzügyi élet élenjáró képviselőinek, mun­kásságukat elismerve. A díjat tegnap az évnyitón először adták át dr. Csányi Sándornak, dr. Erdei Tamásnak, dr. Demján Sán­dornak, Székely Péternek, Széles Gábornak és Varga Józsefnek. megvalósításáért Ehhez azonban megfelelő köz- gazdasági környezetre és a versenyképesség erősí­tésére van szükség. Lé­nyeges emellett, hogy a jövőben csökkenjenek az adók és a vállalkozói köz­terhek. Igazi adóreform akkor lehetséges, ha az állam is csökkenti kiadásait. Gyurcsány Ferenc Ezután Gyurcsány Fe­renc miniszterelnök mon­dott beszédet Szólt egye­bek mellett arról, hogy egyszerre kell dinamizál­ni és stabilizálni a gazda­ságot Ez nagy felelősséget és partnerséget követel minden érintettől, a gaz­daságban résztvevőktől. (FOLYTATÁS A 2. OUXALON) Töltsön egy délutánt a Hírlappal!- 2005. március 3-án 17.30 órakor ­Vámosgyörkön, a Közösségi Házban. HEVEST1 HÍRLAP Hel vhol a legjobb mi

Next

/
Thumbnails
Contents