Heves Megyei Hírlap, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-01 / 26. szám

2005. FEBRUÁR 1., KEDD Ára 78 Ft. Előfizetve: 58,80 Ft f XVI. ÉVFOLYAM 26. SZÁM HEVES !' HÍRLAP HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD Ügyeletes újságíró: Juhász Marianna Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 ecv \ i / Hatvan -1 °C Lőrinci -1 °C Heves 0 °C Átmenetileg száraz, reggel borús, később részben napos, szeles, hófúvásos nap követ­kezik. A jellemző hő­mérséklet kora dél­utánra 0, szerda reggel­re -3 fok körül alakul. A folytatásban számotte­vő csapadék nem lesz. KLIKKELJEN www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu / f UOUJ 710040 A szabadulókért Segítik a büntetésüket letöltött fogvatartottak visszailleszkedését a társadalomba Félmilliárd A napokban összesen nyolc segélyszállítmány indült Indonéziába a túlélők megsegítésére Díszvendég A Fenstherm-kupa terem-labdarúgó­tornán Bene Ferenc, az egykori remek csatár is jelen volt Rémálom az orvosi rendelőben a bíróságot Négyessy Zita EGERCSEHi, szűcs A két helység polgármestere először a hivatalos utat betartva igyekezett úrrá lenni a helyzeten. Az ÁNTSZ-hez, a Me­gyei Egészségbiztosítási Pénztár­hoz, a Magyar Orvosi Kamarához, a Heves Megyei Önkormányzat­hoz és a Közigazgatási Hivatalhoz fordultak segítségért, végül felje­lentést tettek a rendőrségen. Tóth Andrásné, Egeresein pol­gármestere utóbb szerkesztősé­günknek is elpanaszolta, hogy enyhén szólva furcsán maradtak háziorvos nélkül. Dr. Sz. I. tíz éve látja el vállalkozói formában gyó­gyító feladatát a két községben. Eredetileg három rendelőben - az Ófaluban, a Bányatelepen és Szúcson - fogadta a betegeket, az utóbbi időszakban már csak a bá­nyatelepi rendelőben kereshették fel őt a páciensek. Az orvos tavaly nyáron meg­említette az önkormányzatnál, hogy Írországban szeretne mun­kát vállalni. Hat hétre külföldre utazott, majd azzal tért haza: egy­előre nem aktuális az ügy. De­cemberben ismét terítékre került az ötlete. A képviselő-testület döntését követően a polgármeste­rek arról tájékoztatták, hogy nem gördítenek akadályokat céljai elé, de kérik: gondoskodjék külföldön tartózkodásának idejére helyette­sítő orvosról. A beszélgetéskor dr. Sz. I. megígérte, személyesen mutatja be majd a helyettesét. Miután ez nem történt meg, kará­csony előtt levélben értesítették, hogy a külföldi munkavállalásá­hoz nem járulnak hozzá, és szer­ződésszegést követ el a doktor úr, ha január 3-án nem áll munkába. (FOLYTATÁS A 2. OLDALON) Szerencsére nem tört ki a pánik. A betegek reklámszatyorban vit­ték el a rendelőbe a régi leletei­ket, zárójelentéseiket, gyógysze­res dobozkáikat, hogy az önkor­mányzat által felkért helyettesítő háziorvos képben lehessen az ál­lapotukat illetően, s folytathassa gyógykezelésüket, ami meghök­kentően szakadt félbe. A számítógéppel együtt eltűntek a betegek adatai is. (Képünk illusztráció) FOTÓ: PILISY ELEMÉR (fari) HATVAN Tegnap ünnepélyes kül­sőségek közepette adták át a Városi Bíróság felújított épüle­tét. Az eseményen jelen volt dr. Lomniczi Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, dr. Hunyady- Buzás Ágnes, a Heves Megyei Bíróság elnöke, dr. Hóka József, a Hatvani Városi Bíróság elnö­ke, Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke és Érsek Zsolt polgármester - utóbbiak egyben országgyűlési képvise­lők - is.- A XXI. században fontos kö­vetelmény, hogy a hatóságok szolgáltató szerepet is betöltse- nek - jelentette ki az avatás al­kalmából Lomniczi Zoltán. - Olyan körülményeket kell te­remteni, amelyek közepette az ügyfél nem érzi kiszolgáltatott­nak magát, ám ezt az elmúlt év­tizedekben nem mindig sike­rült betartani. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Lottónyeremény BUDAPEST A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 4. heti ötöslottón egy darab 5 ta- lálatos szelvény akadt, nyere­ménye 1.369.312.001 forint. A négyesekre egyenként 962.618, a hármasokra 10.718, a kettesekre pedig 720 forintot fizetnek. A hatoslot­tón ugyancsak elvitték a fő­nyereményt, az egy darab teli- találatos szelvény 329.902.618 forintot ér. Az 5+1 találatosok nyereménye 12.953.145, az ötösöké 85.773, a négyeseké 2481, míg a hármasoké 650 forint. (ni) matáv (133509-141225) Aki eddig nem próbálta ki az internetet, most két hónapig ingyen barangolhat a Matáv Nyílt Internettel! Ha Ön még nem internetezett vezetékes telefonjáról* akkor február 1. és március 31. között ingyen és korlátlanul olvashat, kereshet, szórakozhat a világhálón. Nem kell hozzá más, mint egy modemmel rendelkező számítógép és egy Matáv-telefonvonal. Csatlakozzon az ábrán látható módon, és azonnal internetezhet! Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! További információd212 A telefonszámlája melletti januári Hírmondóban részletes leírást talál, hogyan csatlakozzon a világhálóhoz. A Ny::: : ;<■ iet a M ila\ szolgáltatási ten',leien vrhatc nyOe K': ‘ Minimál díjcsomaggal rendelkezők kivételével. ‘Az ajanlat azon lakossági ügyfelekre vonatkozik. HaÉ akiknek 200-t au gusztus 1. óta nem volt 0651 uanyu hu- isa BWBrWWInWjwy« ni Malév Intetne! Felhasználónév |m»,av Jelszó: jmatav r Jelszó mentése T etefonszám: joG.51622622 — t áicsázás hetye 3 Tulajdonságok I

Next

/
Thumbnails
Contents