Heves Megyei Hírlap, 2004. december (15. évfolyam, 280-304. szám)

2004-12-01 / 280. szám

2004. DECEMBER 1., SZERDA HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI Ara 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft MEGYEI XV. ÉVFOLYAM 280. SZÁM HÍRLAP PÉTERVÁSÁRA, BÉLAPÁTFALVA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA $ SUZUKI VITAI Gyöngyös, Szurdokpart út 52. Eger, Rákóczi út 94. Most INGYEN elviheti új Suzukijét! PÉNZT NE HOZZON MAGÁVAL! Sót 100.000 Ft értékű AJÁNDÉKOT ADUNK! 'Hitelre, önerő, átírási költség nélkül_ Tel.: 30/63-64-162, 1 30/63-64-160 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: GASZTRONÓMIA • SZOMBAT: CSALÁD Ügyeletes újságíró: Tari Ottó Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 TRAFFIPAX 9.00- 11.00: Dormánd Fő út. 10.00- 12.00: 21-es főút 3200 m/sz-ben. 15.00- 17.00: Füzesabony Kerecsenéi út. 16.00- 18.00: 3-as főút Hatvan belterülete. Eger Gyöngyös Hatvan Lőrinci Heves 7 °C 8 °C 8 “C 8 °C 8 °C Ma borús lesz az ég. Megélénkül a déli szél. A köd remélhetőleg fel­száll. Ismétlődő, dél­után és éjszaka kiadós eső valószínű. A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 49. heti Skandináv lottó fő­nyereménye várhatóan 28 millió forint lesz. ilSIliililll www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www. la kasku ltu ra. h u Besztercebánya Részletesen szó lesz a szlovák megye gazdasági adottságairól, télisport-lehetőségeiről oldal Ötven év A Váltó- és Kitérőgyár vezetői megbíztak a 23 éves fiú társulatalakító tehetségében 6. oldal s-^pSggj^-— Átszervezés m Csíki Károly szerint kérdés, hogy lesz-e 32 induló az új NB ll-es l'L labdarúgó-bajnokságban 'F'JL 15. oldal | Ki mennyi nyugdíjnak örül? Miként állapítja meg a Nyugdíjbizto­sítási Igazgatóság egy átlagember nyugdíját? Mennyi nyugdíjra számít­hat az, aki külföldről Magyarországra települve, új állampolgárként itt éli tovább az életét? - kérdeztük Tóthné dr. Rakó Erzsébettől, az ügyben illeté­kes szakembertől. Négyessy Zita magyarorszag Minden olyan biztosított - ál­lampolgárságtól függetlenül -, aki a nyugdíj- korhatárt elérte és rendelkezik a szükséges szolgálati idővel, alanyi jogot szerez öregségi nyugdíjra. Erről részletesen a társadalombiz­tosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény rendelkezik - bocsátotta előre a fővá­rosi és Pest megyei nyugdíjbiztosítási igazga­tóság főosztályvezetője. A nyugellátás a nyugdíjjárulék alapját ké­pező kereset, jövedelem összegéhez és az el­ismert szolgálati időhöz igazodik. Az öreg­ségi nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíj megállapításának kezdőnapjáig elért keresetek, jövedelmek havi átlaga alapján kell meghatározni, amennyiben az igénylő ez alatt az időszak alatt legalább fe­le részében keresettel, jövedelemmel ren­delkezett. (FOLYTATÄS AZ S. OLDALON) A korábbi keresetek, jövedelmek havi átlaga számít FOTÓ: GÁL GÁBOR Fertőtlenítettek, nyithat az étterem M. K. EGER Hamarosan befejeződik a rendőrségi étteremben történt tömeges ételmérgezéssel kap­csolatos vizsgálatsorozat - tá­jékoztatott tegnap dr. Gombkö­tő György megyei tiszti főor­vos. Összesen 62-en beteged­tek meg, közülük 46-nál te­nyésztettek ki szalmonellát. Hárman kerültek kórházba, minden további személyt orvo­si kezelésben részesítettek, s elláttak gyógyszerrel. Dr. Gombkötő György el­mondta, hogy a fertőzést a fel­szolgált máglyarakás okozta, a tojásban viszont nem találtak kórokozót. A vállalkozó által üzemeltetett konyha és étte­rem működését akkor felfüg­gesztették, és elrendelték a szükséges fertőtlenítést, illetve a nagytakarítást. Ezt a tisztior­vosi szolgálat munkatársai el­lenőrizték. Az ÁNTSZ a mai nappal en­gedélyezte, hogy az éttermet újra megnyithassák. A dolgo­zóknak azonnali tanfolyamot kellett végezniük, s vizsgát is tettek szakmai ismeretekből. 9-, Arculatváltás után, partnereinkkel Legfontosabb megyebeli üzleti partnereinek ren­dezett találkozót a Hotel Egér-Park kongresszusi termében tegnap délután az Axel Springer - Ma­gyarország Kft. Heves Megyei Irodája és lapunk. A partnertalálkozó résztvevőinek egy csoportja Fürt: P1USV ELEMÉR Az immár hagyománynak számító eseményen - amelynek idén a Heves Megyei Hírlap kö­zelmúltbeli arculatváltása adott különleges jelentőséget - Stanga István főszerkesztő kö­szöntötte a meghívott vendége­ket Ezt követően dr. Cinkotai lá- nos gazdasági főtanácsadó, kor­mányfőtanácsos tartott nagy ér­deklődéssel kísért előadást. Azt hangoztatva, hogy személyes vé­leményéről van szó, az infláció és az euróövezetbe történő belé­pés témaköreiről beszélt a hall­gatóságnak. Érzékletesen ismer­tette azt is, hogy milyen sajátos összefüggés van a dollár leérté­kelődése és az olajár emelkedé­se között. Megemlítette továbbá, hogy az euró bevezetése igen szigorú követelményeket tá­maszt hazánkkal szemben. Han­got adott annak a véleményé­nek, hogy Magyarországnak mi­nél gyorsabban csatlakoznia kell az euróövezethez. (FOLYTATÁS AZ 8 OLDALON) mr!^fmlanyitáí é Kóstoljon bele szabadon! Várjuk bankfiókunkban: Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. További információ a nap 24 órájában a 06-40/50-40-50-es telefonszámon. A? akdó magánszemélyek részére, 2005. január )Hg megnyitásra kendő forintfolyószámla- szerződésekre érvényes További részletek a Kondíciós listában és a Hirdetőiéi HVB^Bank 977086591003504280

Next

/
Thumbnails
Contents