Heves Megyei Hírlap, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-02 / 255. szám

2004. NOVEMBER 2., KEDD Ára 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft ^ XV. ÉVFOLYAM 255. SZÁM HEVES HÍRLAP HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: HÁZTARTÁS • SZOMBAT: CSALÁD $ SUZUKI VITAI Suzuki Eger, Rákóczi út 94. Őszi Akció! Már 49.900 Ft*-ért elviheti használt | Suzukiját 1 hitelre 16.555 Ft/hó törlesztéstől , ‘átírással együtt Tel.: 30/63-64-160 TOYOTA EGER, KÜLSÓSOR ÚT 8. Tel.: (36) 426-400 | www.toyota-eger.hu | Ügyeletes újságíró: Mentusz Károly Tel.: (36) 513-625, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 •EMSEf Eger 15 °C Gyöngyös 16 °C Hatvan 16 °C Lőrinci 15 °C Heves 16 °C Általában borongós lesz az ég, de számot­tevő eső nem hullik. Jokerszám: 950659. HATOS LOTTÓ A pótszám: 4. Ötös nincs, a négyesre 1.636. 218, a hármasra 16.887. a ket­tesre 901 forintot fizetnek. A Hatos nyereménye 151.665. 885 forint. Az 5+1-es 2.270. 557, az ötös 99.586, a négyes 2.498, a hármas 648 forint. EBBBBSI www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu Protestáns ünnep Kádár Zsolt szerint Buliinger tanítása a mai napig megállja a helyét és fundamentumát jelenti a hitnek Díszpolgári cím Tőzsér Árpád költőnek adományozta az első díszpolgári címet a kicsiny szlovákiai község Halászi öröm A gyöngyöshalászi NB lll-as labdarúgók megszakították a pétervásáraiak győzelmi sorozatát Elhunytak „üzenete” az élőkhöz Fűszerpaprika: teljes polcsöprés Csendes emlékezés. Egy kislány gyújt mécsest hozzátartozója sírjánál az egyik temetőben FOTÓ: GÁL GÁBOR S. B. S. Heves megye Mindenszentek és halottak napja. Az előbbi a katolikus egyház ünnepe - november 1-jén a hívő katoli­kusok azokról a szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs külön emléknapjuk a protestáns vallásúak ugyan­akkor az elhunytakra emlé­keznek a halottak napján, no­vember 2-án. Vallásuktól függetlenül - év­százados szokásaink szerint - a november 1-jét megelőző na­pon, illetve elsősorban novem­ber elsejének estéjén gyertya-, vagy mécsesgyújtással emlé­keznek az emberek elhunyt hozzátartozóikra. (A holtak élőknek szóló néma „üzeneté­ről” szól jegyzetünk is, amely lapunk 5. oldalán olvasható.) Az idén országszerte, így me­gyénkben is, már szombaton mécsesek gyúltak a temetők­ben, vasárnap, különösképpen pedig hétfőn délután már igen nagy forgalom volt mind az uta­kon, mind pedig a temetők kör­nyékén. Nem találtak kifogásolt fű- szerpaprika készítményt az elmúlt napokban a he­lyi üzletek polcain. “KJ heves megye Az üzletek polcai­ról azután tűntek el a fűszerpap­rika-őrlemények, valamint az azt tartalmazó egyéb termékek, hogy a kormány csütörtöktől az összes paprikakészítményt kitil­totta a forgalomból, mert három cég termékeiben az aflatoxin ne­vű rákkeltő mérgező anyag mennyisége meghaladta a meg­engedett szintet. A Fogyasztóvédelmi Főfel­ügyelőség csütörtöktől három­napos azonnali országos vizsgá­latot indított, melynek részeként megyénk kereskedelmi egysége­iben, a vendéglátó- és a közétkeztető helyeken végeztek ellenőrzést. Pintér István, a Heves Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség igazgatója elmondta: az ÁNTSZ Heves megyei és városi szakem­bereivel közösen kezdték meg az ellenőrzéseket. (FOLYTATÁS A 4. OLDALON) A fő kérdés a munka R. M. EGER — Az Európai Unióban ál­landó probléma, hogy az embe­rek nem tudják mi történik a közösség intézményeiben. Arra van szükség, hogy ne érezzék távol maguktól ezeket a szerve­ket — mondta lapunknak Lévai Katalin európai parlamenti képviselő a Parlament jogi bi­zottságának alelnöke. A politi­kus szombaton az EU interaktív roadshowján vett részt Eger­ben. Az országjáró program cél­ja az Unió megismertetése az új tagállamokban. Lévai Katalintól megtudtuk: az információkampány során a legtöbben a munkavállalási le­hetőségek felől érdeklődtek. Mint ismert, az Unió alapelve a munkaerő szabad áramlása, ám a régebbi tagállamok 2-5 év kö­zötti halasztást kérhettek en­nek bevezetésére, Anglia és Ír­ország kivételével, ahol már most is megkötés nélkül dol­gozhatnak a magyarok. A többi állammal kétoldalú szerződé­sek köttettek az ügyben. A kép­viselő elmondása szerint első­sorban azok számíthatnak kül­honi állásra, akik a számítás- technika, a pénzügyek, a köz­gazdaság terén járatosak. A nem diplomás területek közül az építési szakma ismerői kere­settek. Strasbourgban nemrégiben jött létre a kisebbségvédelem­mel, a roma jogokkal foglalkozó bizottság. Igyekeznek össze­gyűjteni a tagállamokból a jó példákat. A testület elnöke a magyar képviselő asszony. Vetélkedő Egerben. Az országiéra program célja az Unió megismertetése FOTÓ: PERL MÁRTON in vitel k Egyszerűen kiszolgáljuk Az igazi alternatíva a távközlésben Telefon-, internet- és adatátviteli szolgáltatások az egész országban www.invitel.hu

Next

/
Thumbnails
Contents