Heves Megyei Hírlap, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-02 / 179. szám

2004. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ára 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft Megyei XV. ÉVFOLYAM 179. SZÁM HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA ^ SUZUKI VITAI «uzun Eger, Rákóczi ót 94. AKCIÓ! Használt WAGON R+ O / Önerőtől* SWIFTEK, SEDANOK átírási költségért** *+hitel és átírási költség >*+hitel Tel.: 30/63-64-160 1 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT (©TOYOTA EGER, KÜLSŐSOR ÚT 8. Tel.: (36) 426-400 I www.toyota-eger.hu | HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Szuromi Rita Tel.: (36) 513-623, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30) 471-66-76 IDŐJÁRÁS \ i / Hatvan 27 °C Lőrinci 27 °C Heves 28 °C Meleg, változóan felhős­napos idő lesz. Délután je­lentős záporok várhatók. A maximumhőmérséklet 23 fok körül alakul. Keddtől csütörtökig hasonlóan me­leg napokra számíthatunk, délutánonként foltokban kiadós nyári záporoktól kí­sérve. LOTTÓSZÁMOK ÖTÖS LOTTÓ Jókerszám: 753831. HATOS LOTTÓ A pótszám: 27. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 04179 Maradó szakas A Dobó-laktanyában felszámolják az Elektronikai Harcszázadot. A felderítők egy szakaszt átvettek Egy füst alatt Egerben bezárják a nagy múltú dohánygyárat. A Forma-1 csillagait először hozták hozzánk Filmes nyár Gazdag szakmai program jellemezte a filmes nyári egyetem idei rendezvénysorozatát EGRI CSILLAGOK A VÁRBAN. Eredeti környezetébe visszahelyezve mutatta be a 10 éves Agria Nyári Játékok Kft. Várkonyi-Béres: Egri Csillagok című musical-jét. A kerettörténetben Dobó István idézi fel a vár 1552-es ostromát, miközben pe­reg a Gárdonyi megálmodta cselekmény az egri várban, ágyútűzzel kísérve. Méltatásunk a pénteki késő esti előadásról a 11. ol­dalon olvasható. fotó; perl marton Ahol ritka a vízbefulladás Sok tekintetben biztonságos a Tisza-tó. Vi­szonylag kis mélysége miatt hamar melegszik a vize, a kijelölt helyen strandolókra vízimen­tők vigyáznak. A horgászok és a sportcélú ha- józók is megférnek egymással. Kisköre A Balatonhoz képest - még ha kisebb is a vendégforgalom - a baleseti statisztika azt mutatja, hogy a Tisza-tó kevesebb veszélyt tartogat kedvelőinek. A kiskörei Vízirendészeti Őrs parancsnoka, Csűr Péter r. százados a fulladásos halálesetekről két év távlatában beszél:- Tavaly egy férfi a tiszafüredi szabadstran­don alkoholos állapotban merüli a hullámokba. Egy horgász akkor kapott infarktust, amikor a beakadt zsinórját úszva akarta kiszabadítani. A Tisza-tó sajátossága, hogy átszeli az élő Tisza, ami hajózóút, itt-ott örvényes, ezért tilos az át- úszása. Az idei statisztikánk azért romlott, mert a tiszanánai Dinnyéshát közelében két női holt­test akadt fenn az uszadékon, de ők még 2003 októberében tűntek el Az ide érkezők jól, figyelmesen alkalmazkod­nak a körülményekhez, mert sokan csak a kibó- lyázott, vízimentős szolgálatot adó, elsősegély- nyújtásra felkészült szabadstrandokat látogatják. (Folytatás az 5. oldalon) Kerekharaszt leválik Hatvan, Kerekharaszt A tegnapi névszavazás során az urnához járuló kerekharasztiak többsége úgy foglalt állást, hogy a településrész szakadjon el a Grassalkovichok városától, s önálló községként működjön. A 760 választásra jogosult ál­lampolgár közül 434-en nyilvání­tottak véleményt. Három szavazó­lap érvénytelen volt, 132-en a levá­lás ellen voksoltak, míg a függet­lenséget 299-en támogatták - tud­tuk meg dr. Lindenberger Attilától, a választási bizottság elnökétől. Semmilyen kifogásról, rendelle­nességről nem érkezett hír a vá­lasztási irodára, az esemény béké­sen zajlott - tájékoztatott dr. Bóta Julianna megbízott aljegyző. Érsek Zsolt polgármester az eredmény ismeretében úgy véle­kedett: a demagógia győzedel­meskedett a racionalitás felett.- A referendum eredményét tudomásul veszem, s az augusz­tusi képviselő-testületi ülésre be­terjesztem, de a véleményem, hogy a kerekharasztiak egy élet- képtelen település létrehozásáról határoztak - jelentette ki. - Ter­mészetesen sok sikert kívánok az ott élőknek, akik ezután is bármi­kor hozzám fordulhatnak kérése­ikkel, de leszögezem: Hatvan pol­gármestereként a város érdekeit képviselem majd a tárgyaláso­kon. Vitás ügyekben - ha szüksé­ges - a pereskedésektől sem ria­dunk vissza. (Folytatás az 5. oldalon) Büntetlenek börtöne? Nem újkeletű a tény: hazánk büntetés-végrehajtási intéze­tei túlzsúfoltak. Heves megye is másfélszer több elítéltet kénytelen befogadni a régi épületébe. A megoldás a ma­gántőke bevonása lehet a bör­tönépítésbe. Eger Jelenleg hazánkban 16.800-an töl­tik valamilyen bv-intézetben (fegy- ház, börtön, fogház) büntetésüket. A megyei börtön parancsnoka, Ga­lambos Ferenc bv. ezredes hivatalo­san arról tud, hogy létezik kor­mánygarancia két 700 személyt be­fogadó intézmény megépítésére. Abban is döntés született, hogy az egyikre Dunántúlon, a másikra ­immár szűkebb országrészt kijelöl­ve - Észak-Keleten fog sor kerülni. Az országos parancsnokságon a BVOP illetékese részben azért zárkózott el a napokban szárnyra kelt hírek kommentálásától, mert a börtönépítés pályázatait még nem bírálták el Az avatottak szep­temberben hozzák nyilvánosságra a közbeszerzéssel meghirdetett projekt nyerteseit. Állítólag a je­lentkezők közül 14 érvényes doku­mentummal pályázó anyagát bí­rálják eL A magánbefektetők nem csak az építésből, de az üzemelte­tésből is kivehetnék részüket. A pénzük haszonnal való megtérülé­se talán hosszabb távú, de szakér­tők szerint biztos. Kockázatmen­tes üzletről beszélhetünk. (Folytatás az 5. oldalon) Új arcok az idősek körül Kétkerekűek szerencsés randevúja Az önkormányzat júniusi ülé­sén született meg a döntés: a város a számára fenntartási nehézségeket okozó idősek otthonának működtetésére szerződést köt a 2000 Bizton­ság és Komfort Kht.-veL Gyöngyös Az elmúlt héten került sor az intéz­mény dolgozóinak és lakóinak a vál­tozást vázoló közvetlen tájékoztatá­sára, ahol a kht. ügyvezetője, Kaszás Krisztián, az önkormányzattól pe­dig az intézményi és humán kap­csolatok igazgatóságának vezetője, Pásztor Ferenc válaszolt a felmerült kérdésekre. Az intézmény megbí­zott vezetője, Baló Lajos moderátor­ként vett részt a gyűléseken. Pásztor Ferenc lapunk kérdésé­re elmondta: a dolgozók közül többen közölték a találkozón, hogy elkésettnek tartják a tájékoz­tatást, s jelezték túlterheltségüket, ami egyre fogyatkozó létszámuk­ból ered. Felmerült, hogy a leendő üzemeltetővel a szakszervezet be­vonásával kívánnak tárgyalni a to­vábbi alkalmazásukról. Az otthon dolgozói között egyébként hetek óta bizony nagy a bizonytalanság, a kósza hírek miatt és közalkalmazotti státu­szukhoz ragaszkodva sokan meg­váltak már az intézménytől (Folytatás az 5. oldalon) Több ezer motoros legalább ennyi szemlélődő előtt vonult fel fotó: suha péter Sírok A tizenhármas szám legfeljebb az időjárás tekintetében hozott némi kellemetlenséget a siroki Motoros Ta­lálkozó résztvevőinek, minden egyéb a már jól bevált forgatókönyv szerint zajlott. Az országban egyedülálló Hill Climb, vagyis motoros hegymászó­verseny épp úgy feledhetetlen pilla­natokat hozott, mint a többi szerve­zett és fakultatív program. A hét vé­gére, az igazi nagy dzsemborira az­tán - talán látva a „bájkerek” elszánt­ságát - az égiek is megkegyelmez­tek, így szombaton már verőfényes napsütés tombolt Kútvölgy fölött is. (Folytatás az 5. oldabn) Mobil n Holnap, 14-16 óra között Egerben, az autóbusz-pályaudvaron! Ezt hazaviszem! \M 'HÍRLAP Helyből a legjobb Itt a Corsa Euro! Gazdag alapfelszereltséggel, korszerű 1.2-16V, 75 LE Ecotec motorral szerelt Corsa Euro megérkezett!- Központi zár - Elektromos ablak - Szervokormány- Légzsák - Indításgátló - Rádió előkészítés-kormány­és üiésm agasság-állítás °e*'Jüő"*«l-íow>«.utí* Légkondicionáló berendezéssel ! Most csak: 2.599.000 Ft Cot kibocsátás: 143 mg/km, Fogyasztás 1/100 Km: 7.9L, 4,9L, 6L ( város, országút, vegyes) "®,q‘«**»»»» opel Papp Autóház 3300 Eger, Mátyás király u. 37. Márkakereskedés tel.: (36) 510-870, Szerviz fel.: (36) 510-888 Fax: (36) 324-208 www.opel.hu

Next

/
Thumbnails
Contents