Heves Megyei Hírlap, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

HÍVJON! TRAFFIPAX IDŐJÁRÁS KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu I > ív ív ív. hevesmegy eihirlap. hu HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT Lassú áradás, hordalékkal Kisköre A Tisza felső szakaszán nincs to­vábbi utánpótlása az árhullám­nak, így a Kiskörénél a hét végére várt tetőzés után gyorsan apad. a folyó. Ezt várják a Kötivízig szak­emberei, amit az is bizonyít, hogy lassú ütemben érkezik az ár. Tegnap Kiskörénél 686 centi- méteres vízállást mértek, ami pár nap múlva 750 centiméter közelében érheti el a csúcsot. Ez a II. fokú árvízvédelmi készült­ség elrendelésének határértéke. A vízügyi szakaszmérnökségen elmondták: az árral érkező hor- dalékos vizet mindenképp to­vábbengedik, hogy az ne a Ti- sza-tóban ülepedjen le. A letisz­tult vízből kezdik meg a duz­zasztást. Ha nem jön közbe rendkívüli helyzet, az a művelet azt jelentheti, hogy rövidesen beállítják a Tisza-tó nyári, meg- szokott 725 cm-es vízszintjét. ■ Ezsmmsni Gépi sorsolás: ©@©@ I Kézi sorsolás: @©@<§> ; {§)(§)(§) Eger Rally Az A-7-es kategóriában dobogós helyre pályázik az egri Vas Zoltán-Takács Attila duó Palermói ízek, diák-ételköltemények Eger A Kereskedelmi és Vendéglátó-ipa­ri Szakközépiskola 15 éve ápolja kapcsolatait a palermói testvérin­tézménnyel. A 25 tagú, diákokból, tanárokból álló olasz küldöttség március 25-től április 4-ig tartóz­kodik hazánkban. Fogadta őket dr. Törőcsik Miklós alpolgármes­ter, ismerkedtek az egri partneris­kola hétköznapjaival, megtekin­tették a város nevezetességeit, ki­rándultak a Hortobágyra, Noszvajra. Cserépfalun bográcsfő­zéssel egybekötött pince-partit szerveztek számukra. Kedden az olasz nap keretében a palermóiak kápráztatták el a vendéglátókat ételkölteményeikkel. Tegnap Jósvafő és Aggtelek volt az úti cél. Ma búcsúestre kerül sor. Utolsó napjaikat a fővárosban töl­tik, ahol autóbuszos városnézé­sen vesznek részt. ■ Az olasz vacsoraesten a palermói diákok olasz ételremekeket készítettek az egri vendéglátóknak ________fotó! perl marton S zelíd szemész Elbúcsúztatták a Bugát Pál Kórház szemészetéről nyugdíjba vonuló dr. Rácz Mária főorvost A drogprobléma olyan a társadalomnak, mint a nem kívánt terhesség - mondja a szakértő m m oicxai n Eger 15 °C Gyöngyös 14 °C Hatvan 14 °C Lőrinci 14 °C Heves 15 °C Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Reggel +4 fok, délután +15 fok körüli hő­mérséklet várható Drogprobléma Ügyeletes újságíró: Mentusz Károly Tel.: (36) 513-625, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 15.00- 21.00: 3. sz. főút Füzesabony, Kápolna Fő út-vasúti átjáró. 8.00- 10.00: Gyöngyös Kassai út. 11.00- 13.00: Gyöngyös Püspöki út. 8.00- 10.00: 21-es főút 3200 m/sz. 11.00-13.00: 3-as főút Hatvan belterület. 2004. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ára 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft MEGYEI XV. ÉVFOLYAM 77. SZÁM HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA $ SUZUKI VITAI Suzuki Eger, Rákóczi út 94. IGNIS i AKCIÓ!!! 1 1.5 GS 100 LE limitált, fekete 1.3-as ÁRON Tel.: 30/63-64-160 www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 04077 EMMA: a hiteles adatbázis Május l-jétől kezdi működését az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA), amely lehetővé teszi, hogy a két és fél millió munkavállaló, a több mint 300 ezer munkálta­tó, s az illetékes hatóságok naprakész, hiteles központi nyilvántartásból szerezzenek infor­mációkat. Heves megye Az EMMA megteremti a fejlett munkaügyi el­lenőrzés feltételeit, illetve biztosítja az Euró­pai Unió adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését. Az adatbázis kialakításának fő célja továbbá a munkaerőpiac átláthatóságá­nak javítása, valamint a munkavállalók jog- biztonságának növelése. Az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis létrehozásának jogi alapjait megteremtő törvény kiterjed a mun­kaügyi nyilvántartási és bejelentési kötele­zettségre, valamint a bejelentési kötelezett­ség teljesítésének visszaigazolására vonatko­zó szabályokra. Az EMMA alapját adó induló adatbázist az Országos Nyugdíjfolyósító 2002. és 2003. év végi adatai, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2004. január 1. és április 30. közötti nyilvántartásában szereplő, létesített és meg­szűnt munkaviszonyok adatai képezik. (Folytatás a 7. oldalon) Uniós agrártámogatások Jövőre az EU jelenlegi 15 tag­országában független rend­szert vezetnek be a mezőgaz­daság támogatására - közölte tegnap dr. Popp József, az Ag­rárgazdasági és Informatikai Kutatóintézet igazgatója. ________Kerecsend ______ Er re a magyar termelők nincsenek felkészülve. Ezért a következő há­rom évben várhatóan a közvetlen ki­fizetési rendszert alkalmazzák majd. A Heves Megyei Agrárkamará­nak az Egri Korona Borházban tar­tott uniós szakmai napján dr. Popp József kiemelte, hogy a megválto­zott közösségi agrárpolitika miatt módosítani kell a csatlakozási szer­ződést. Ezt április végéig írják alá az EU Bizottságával. A regisztráld hazai termelők hektáronként 25 százalékos támogatást kapnak az integráció után, de nem lesz műve­lési kötelezettségük. Ám fenn kell tartaniuk a termőterületek kultúrál- lapotái. Azok a gazdák kaphatnak 30 százalékos kiegészített támoga­tást - gabonafélék, olajos magvú növények, komló és vetőmagvak termelésére -, akik elvetik és terme­lik ezeket. Előleget csak rendkívüli esetben, például árvízkor ad az Unió. A 25 százalékos támogatás összegét június végén tudják meg a termelők, ezt az Európai Központi Bank árfolyama alapján számítják át euróról forintra. (Folytatás a 6. oldalon) Lövések a cross-pályánál Nincs felelőse a Bástya utcai robbanásnak Eger Az Egercsehi külterületén fekvő motocross-pálya közelében va­sárnap eldördült lövések ügyé­ben gyanúba keveredett a helyi körzeti megbízott - jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Bállá Ferenc r. ezredes. Az Egri Rendőrkapitányság vezetője - miután a fővárosban készült fegyverszakértői jelentés egyér­telművé tette, hogy a helyszínen talált lőszerhüvelyek a sértettek által megnevezett rendőr piszto­lyából származnak - a megyei ügyészségi nyomozóhivatal által folytatott eljárás idejére felfüg­gesztette beosztásából J. Albert r. zászlóst. Nincs büntetőjogi felelőse a ta­valy szeptemberi egri Bástya ut­cai gázrobbanásnak - közölte a szakértői vizsgálatok eredménye kapcsán Szilvás Zoltán r. őrnagy, bűnügyi osztályvezető. (Részletes információink az 5. és a 10. oldalon) Az Egri Korona Borházat Rácz József tulajdonos (jobbra) mutatta be dr. Szőllősi Endrének, az FVM főosztályvezetőjének FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Next

/
Thumbnails
Contents