Heves Megyei Hírlap, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

2004. FEBRUÁR 2., HÉTFŐ HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ára 78 Ft. Előfizetve: 55,10 Ft MEGYEI XV. ÉVFOLYAM 27. SZÁM irrni ad lllKLAr LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSIK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁ (©TOYOTA EGER, KÜLSŐSOR ÚT 8. Tel.: (36) 426-400 j www.toyota-eger.hu i Közös borbál Az egri Fehér Szarvas étteremben először hálóztak együtt a civil boros szervezetek HÍVJON! Farkasmály A viharos történelmű Farkasmály ma vendégváró hely *=f | . j m ■ Oldal Új Swiftek, Ignisek ZS» még 2003-as áron 0 kezdő Ft befizetéssel vagy 20.040 Ftyh Ó törlesztéssel AUTOHITELEK f 100 HÓNAPRA IS! I SUZUKI VITAI PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT Tenisz A svájci Federer legyőzte az orosz Szafint az ausztrál nyílt bajnokság férfi döntőjében i Ä«» oldal Ügyeletes újságíró: Jónás Ági Tel.: (36) 513-600, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36)410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 TRAFFIPAX 15.00- 21.00: Ostoros Egri út, Novaj Mátyás király út, Noszvaj Kossuth u. 8.00- 13.00: 3-as autópálya nyugati lehajtó, 3-as autóút Szőlőskert étterem előtt. 6.00- 14.00: 3-as főút Hatvan belterület. IDŐJÁRÁS Hatvan 3 °C Lőrinci 3 °C Heves 4 °C Változóan felhős, a vasár­napinál is enyhébb idő lesz, de az éjjeli ködmezők - a völgyekben - akár dél­utánig is megmaradhat­nak. A nyugatias szél kissé megélénkül. Hétfőn éjsza­ka jelentősebb esőre lehet számítani. A hegyek közt havas eső sem kizárt. LOTTÓSZÁMOK Az 5. játékhéten tartott sorso- I lás után az 5/90-es és a : 6/45-ös lottó nyerőszámai ; nyerőszámai a következők:. ÖTÖS LOTTÓ Jókerszám: 758262. HATOS LOTTÓ Elfogadták a lemondást Gyöngyös Az Ipari Park Fejlesztő Kft. tulaj­donosi köre megtartotta az ere­detileg január 15-ére tervezett közgyűlést, melyen az ügyveze­tő', Molnámé Pető Katalin le­mondásáról döntöttek. Az egybegyűlt tagok úgy ha­tároztak, hogy közös megegye­zéssel elfogadják a távozási szán­dékot. Mint azt Hiesz György pol­gármester lapunk kérdésére el­mondta: a leköszönt ügyvezető nem könnyű helyzetet örökölt elődjétől, s ezt még az új fejlesz­tések kapcsán felmerült problé­mák is tetézték, melyeket Molnárné Pető Katalinnak rész­ben sikerült kezelnie. A taggyűlés várhatóan még ezen a héten kiírja a megürese­dett posztra a pályázatot, mely­ben beruházásokban, építkezé­sekben jártas műszaki, műszaki­közgazdasági szakembert keres­nek kiemelt menedzseri fizetés­sel. A távozó ügyvezető a megál­lapodás szerint a mérleg elké­szültéig viszi tovább a tennivaló­kat, ám ezt az időpontot a kft. vezetősége szeretné májusról március végére előre hozni, j. á. Több a beteg, kevesebb a pénz A beteg kötésének erőssége pont megfelelő, de a kórház szorosabb gazdálkodásra kényszerül. Vészjósló híradásokat hallani a sajtóban arról, hogy a kisebb ágyszamu kór­házak megszűnése is bekövetkezhet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) új finanszírozási rendszere miatt. A Markhot Ferenc Megyei Kórház főigazgatóját arról kérdeztük, hogy véleménye szerint, mi vár intézményükre ebben az esztendőben. Cikkünk az 5. oldalon. fotó perl märton Hiány és létszámleépítés Füzesabony A város önkormányzata legutóbbi ülésén első fordulóban elfogadta az idei költségvetést. A számok szerint a település 2004-ben valamivel több, mmt másfél milliárd forintból gazdálkodhat, míg a büdzsé hiánya eléri a 170 millió forintot. Gulyás László polgármester la­punknak elmondta: az önkor­mányzati intézmények működte­tése okozza elsősorban a pénz­ügyi nehézségeket. Ennek nyo­mán az említett szerveknél a ter­vek szerint huszonegy és fél állás­helyet megszüntetnek a közeljö­vőben. Van, ahol végkielégítéssel távoznak majd a dolgozók, van, ahol a jelenleg fel nem töltött lét­számkeretet csökkentik. Igyekez­nek minél humánusabban eljárni az ügyben. Az intézkedésektől húsz-harminc millió forintos meg­takarítást remélnek. Az intézmé­nyek vezetőivel már egyeztettek az ésszerűsítési kérdésekről. A hiány csökkentése érdeké­ben a polgármesteri illetménnyel automatikusan növekedő képvi­selői tiszteletdíjak negyedévi ösz- szegéről lemond a polgármester és valamennyi városi önkor- mányzati tag. _______________■ A törzsfőnököt is váltják Az egri felderítők zöme hazatér iraki küldetéséből Az Irakban állomásozó magyar békefenntartó erőkhöz holnapra várják a február 28-i váltást előkészítő előőrsöt. A hadvezetés döntése sze­rint a biztosítószázad - az egri felderítők - he­lyébe új alegység lép. Al Hillah A magyar szállítózászlóalj - mint arról Kiss Dezső őrnagy telefonon tájékoztatott - az előttünk álló he­tekben a korábbiaknál is nagyobb feladatokat kap.- Ez a hónap végi állományváltással van össze­függésben, most is két konvojunk van úton a bá­zis és az 570 kilométerre lévő Kuvait között. A biz­tosításukat az egri felderítők végzik. Az óvintézkedés szerint sötétedés előtt a szállít­mányoknak biztos helyen kell lenniük. A defekt, a járművek technikai meghibásodása azonban so­hasem zárható ki. Hogy ekkor mi a megoldás?- Ha a felmerült gondokat helyben nem tudják orvosolni, a szállítmányparancsnok a vontatás mellett dönt. Megjegyzem - teszi hozzá a főtiszt - , hogy miden menetoszlopban műhelykocsi is van, ezért a helyben javítás szakszerű feltételei adottak. Végső esetben a konvoj a legközelebbi nemzetközi missziós bázisra tér be, de az úton éj­jelre sosem maradhatnak. A Parlament első felhatalmazása szerint 2004. február 28-ig szólt a toborzás. Ez a hat hónapos idő­szak lassan véget ér. (Folytatás az 5. oldalon) www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu A pótszám: 14. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu A könyvtárban most is lehetett szavazni.. Varjú Attila és felesége kislányuk „segítségével" voksol Gecse Mihály a polgármester Tegnap időközi polgármester­választást tartottak a települé­sen. A szavazásra jogosultak két független jelölt közül vá­laszthattak. Feldebrö Csepella László váratlan halála mi­att kellett a voksolást kiírnia a he­lyi választási bizottságnak. A tele­pülés polgármesteri címéért ket­ten indultak, közülük az alpolgár­mester Gecse Mihály megválasztá­sa esetén főállásban kívánta a köz­séget szolgálni, míg Kirág István a falugazdászi és hegybírói tisztét megtartva ajánlotta fel igazgatási jártasságát a polgároknak. Tegnap késő délutánig a 985 voksolásra jogosult személy közel ötven százaléka már az urnákhoz járult. A választási iroda vezetője, Katonáné Nagy Márta a követke­ző összegző megállapítást tette:- A részvételi arány még sötéte­dés előtt felülmúlta a 2001-es idő­közi polgármester-választáskor ta­pasztalt érdeklődést. Az emberek a reggeli hideg időt kivéve folyama­tosan érkeztek az iskolában és a könyvtárban kialakított két szava­zókörbe. A választás nyugodt lég­körben zajlott, semmi törvénybe ütköző cselekmény nem történt. A 19 órai urnazárást követően a szavazatszámláló bizottságok tag­jai láttak munkához. Egy óra sem kellett hozzá, hogy ismertté váljon az eredmény. A győztes Gecse Mi­hály - 51 százalékos részvétel mel­lett - 324 szavazatot kapott, míg Virág Istvánra 178-an szavaztak. Az érvénytelen voksok száma 4 volt. A hivatalos végeredményt az óvási idő - három nap - leteltével hirdetik ki. Az új polgármester 15 napon belül teszi le az esküt a képviselő-testület előtt. ______ils.

Next

/
Thumbnails
Contents