Heves Megyei Hírlap, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Hírek Osztrák sztrájk Figyelmeztető sztrájkot tarta­nak a tervezett leépítések miatt kedden az osztrák vasutasok. Az osztrák tömegtájékoztatás a bécsi közlekedés összeomlá­sának veszélyére figyelmeztet. A vasutasok által meghirdetett munkabeszüntetés kedden 0 órától 12 óráig tart, s ezalatt a teljes vasúti forgalom leáll az országban, mti Digitális csere Az oktatás területén a digitális anyagok cseréjében és kulturá­lis téren is sok olyan lépést le­hetne tenni, amely tovább erő­síthetné Magyarország és Izrael kapcsolatait - hangzott el Ma­gyar Bálint oktatási miniszter és Jószéf Tomi Lapid magyar származású izraeli igazságügy­miniszter és miniszterelnök-he­lyettes izraeli találkozóján, mti Nyomoznak A hágai Nemzetközi Törvény­szék az eddigieken kívül még három magas rangú, szerb nemzetiségű katonai és politi­kai vezető ellen nyomoz. Gorán Svilanovic szerbia-montenegrói külügyminiszter közölte a belg­rádi B92 rádióval, hogy Hágá­ban nyomoznak Blagoja Adzic, a hajdani jugoszláv hadsereg volt vezérkari főnöke, illetve két horvátországi szerb politi­kai vezető, Milán Babic és Gorán Hadzic ellen, mti Orosz megbízott Hja Klebanov személyében új megbízottat nevezett ki Vlagyi­mir Putyin orosz elnök az or­szág északnyugati régiójának élére. Klebanov - az orosz kor­mány ipari, tudományügyi és technológiai minisztere - Valen­tina Matvijenkót váltja fel, akit Szentpétervár kormányzójának választottak meg. mti Angol stop A brit postások elhúzódó sztrájkja miatt esetleg a tejes­emberek veszik át a postai kül­demények kézbesítését, bár ők csak korlátozottan helyettesít­hetik a hivatásos levélkihordó- kat. A postások akciója két hete kezdődött 24 órás, hivatalos sztrájkkal, amelynek célja a Londonban dolgozó postai alkalmazottak fővárosi meg­élhetési fizetéskiegészítésének emelése volt. mti 116 évet élt Meghalt a világ legöregebb embere. A japán Hongo Kama­ta 1887-ben született, és szep­tember 16-án ünnepelte szüle­tésnapját. MTI Exhumálnák Dianát A néhai Diana hercegnő földi maradványainak exhumálását követelik a francia igazságügyi hatóságok Nagy-Britanniától - írta a Sunday Express. A bri­tek annak idején elrendelték, hogy a párizsi katasztrófa után a francia orvos szakértők még a teljes körű boncolás előtt a test bomlását megakadályozó el­járásnak vessék alá a hercegnő holttestét. Az idézett illetékesek szerint ez alkalmas annak meg­akadályozására is, hogy az el­hunyt esetleges terhességét későbbi vizsgálatokkal ki­mutassák. MTI ■ 2003. November 3., hétfő A VÍZ AZ ÚR. Víz alá került szombaton Velence történelmi központjának egy része az esőzés, a hava­zás és a szél következtében. Az olasz kormány az úgynevezett Mózes-terwel óvná meg Velencét a dagá­lyoktól. Nagy fémtartályokból 78 gátat építenének 1600 méter hosszúságban a lagúnák bejáratainál. A mozgó gátak a tenger fenekén nyugodnának, s ha a dagály több mint 110 centiméterrel meghaladná a tengervíz szintjét, levegőt szivattyúznának a mozgó gátelemekbe, amelyek a felszínre emelkedve el­zárnák a lagúna bejáratát._____________________________________________________fotó; europress/epa Lelőtt helikopter Bagdad Az amerikai katonai vezetés fontolóra vette, hogy a május­ban szélnek eresztett iraki had­seregből egész alakulatokat állí­tanak össze - jelentette vasár­nap a The New York Times. Az illetékesek remélik, hogy fel­gyorsíthatják az új iraki had­sereg megalakítását és Irak sta­bilizálását. Vasárnap tizenöt amerikai katona vesztette életét Irakban, amikor eltalálta őket egy ellenséges rakéta. A gépen utazó több mint harminc sza- badságos katona közül további huszonegy megsérült. _______■ H aider vétózna Bécs Az EU-bővítés ausztriai eluta­sításának lehetőségével fenye­gette meg Brüsszelt Jörg Haider. A karintiai tartományi elöljáró - aki korábban a jobboldali, po­pulista Osztrák Szabadságpárt vezetője volt - azzal kapcsolat­ban fenyegetőzött, hogy az EU 14 tagországa Ausztria ellen­kezése dacára a múlt héten úgy döntött: enyhíti a közúti teher­szállítás eddigi szabályozását, amelynek eredményeként a kö­vetkező években több külföldi kamion haladhat majd át az or- szág területén._____________vn A terror ellen Moszkva Háromnapos látogatásra az orosz fővárosba érkezett Ariéi Sáron izraeli miniszterelnök, hogy „az iszlám terrorizmus el­leni küzdelem összehangolásá­ról”, valamint feltehetően az irá­ni atomprogramról és a Közel- Kelettel kapcsolatban az ENSZ- ben benyújtott orosz határozat- tervezetről tárgyaljon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az AFP szerint az izraeli fél „javasolni fogja az együttműködés fokozá­sát a mindkét országban pusztí­tó iszlám terrorizmus elleni küzdelemben”. mti Medgyessy Péter Indiában Gazdasági kapcsolatok élénkítésére törekszik Magyarország Hatnapos hivatalos látogatásra vasárnap Újdelhibe érkezett Medgyessy Péter miniszterelnök: közel 60 fős delegáció élén folytat tárgyalásokat Indiában, amely 1,1 milliárd fős lakos­ságával a Föld második legnépesebb, nagy gazdasági kapaci­tású országa. ÚJDELHI A miniszterelnökkel tartott Indiá­ba egy húszfős üzletember-dele­gáció is, elsősorban a magyar nehéziparban, gépgyártásban, a mezőgazdasági technológiai fej­lesztésben érdekelt cégek kép­viselői, valamint a kamarák veze­tő tisztségviselői. Medgyessy Péter megbeszélést folytat meghívójával, Atal Behari Vadzspaji miniszterelnökkel, Abdul Kalam államfővel, Dzsasz- vant Szinhá külügyminiszterrel, Sonia Gandhi ellenzéki vezető­vel, Karnataka és Maharástra állam kormányzójával, üzlet­emberekkel, több külpolitikai és gazdasági fórumon tart előadást. A látogatás során a kormányok képviselői kétoldalú beruházás­védelmi, a kettős adóztatás el­kerüléséről szóló, valamint védel­mi együttműködési megállapo­dást írnak alá, továbbá egy dokumentumot a közös kábítószer-elle­nes fellépés érdekében. Az indiai út üleszke- dik abba az új magyar külpolitikai koncepció­ba, amelynek keretében a miniszterelnök az idén Oroszországba és Kínába is ellátogatott. A mostani tárgyalások egyik fő célja, hogy megerősítsék: Magyarországnak az EU-csatlakozással párhuzamo­san kiemelten fontosak a távolab­bi térségekkel - a rendszerváltás előtt még szorosabban - fenn­tartott kapcsolatok is. Magyar- ország szeretne lefaragni a két­oldalú kereskedelemben az el­múlt években tartósan növekvő passzívumból, amelynek értéke tavaly 54 millió dollárt tett ki. A szoftver- és számítógép­fejlesztésben látványos sikereket elérő India a hírek szerint érdek­lődik magyarországi be­fektetési lehetőségek iránt, az indiai fél emel­lett a vízügy és a gyógy­szeripar területén lát lehetőséget a kapcsola­tok fejlesztésére. Ma­gyar cégek részt ven­nének az indiai nagy erőművi berendezések felújításában, modernizálásában. A kormányfő vasárnap részt vett az újdelhi Magyar Kulturális Intézet fennállása 25. évforduló- ján rendezett ünnepségen. mti F. TÓTH BENEDEK A politika vesztesei Visszalépett a demecseri polgármester-választástól a Fidesz Magyar Polgári Szövetség jelöltje. Fáky Lászlóné indoka: „az egész családomat érintő életveszélyes fenyegetések, és annak tapasztalása, hogy ellenfeleim már semmitől sem riadnak vissza, elcsalják a szavazást, személyeket, családokat fenye­getnek, minden eszközt felhasználnak a hatalom megszerzé­se érdekében, arra kényszerítenek, hogy visszalépjek”. Normális esetben minden normálisan gondolkodó ember azt gondolja, gondolkodjon akár balról, akár jobbról, hogy meg­engedhetetlen, ha valakit támadás ér csak azért, mert polgár­mester akar lenni. Hyennek normális demokráciában nem szabadna megtörténni. De annak sem szabadna előfordulni, hogy Fáky Lászlóné anélkül hárítja ellenfeleire visszavonulásának okát, hogy bár­mivel alátámasztaná áUításának igazát. Nem is várat magára a válasz: Nyakó István, az MSZP szóvivője azzal érvel, hogy „joggal vetődhet fel a választópolgárokban, hogy a valós in­dokok között valóban egy bizonyíthatatlan fenyegetés vagy pedig az újabb kudarc réme az erősebb.” Nyilvánvaló, újabb politikai adok-kapok kezdődik, pontosab­ban folytatódik. Ráadásul Fáky Lászlóné, ha már nem lehet polgármester, megpróbálkozik egy manapság divatos polgári általánosítással, mondván Demecserben annyira végletesen eldurvult a helyzet, s rá kellett jönnie, hogy „egy polgári gon­dolkodású, egyedülálló nőnek ma Magyarországon egy bal­oldali jelölttel szemben nem ildomos a közéletben szerepet váUalnia”. Kénytelen vagyok megkérdezni Fáky Lászlónétól: biztos abban, hogy ő akart polgármester lenni, és nem a pártja? Kérdeznék Nyakó Istvántól is, ha már így összejöttünk ebben az írásban, és a Magyar Szocialista Párt biztos abban, hogy november 16-án, immáron a Fidesz nélkül, „a demecseriek újra győznek”. Biztos, hogy a demecseriek győznek? EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. ___________________ÁLLÁSPONT____________________ Az olvasó mondja A KERESZTAPA MEGLEPŐDNE - OKTÓBER 29. Férfi: - Nem tudom, mi nem tetszik a miniszterelnök válaszá­ban, hisz csak annyit mondott, nincsen még döntés az ügy­ben. Nem kéne cukkolni az embereket! Sokan nem olvassák el rendesen csak azt, amit el akartok okvetlen olvastatni, ami­től bepipul. Pedig ha elolvasná, rájönne, nem a miniszter­elnökre kell bepipulni, hanem rátok. AGGÓDÁS RAMADÁNKOR - OKTÓBER 29. Férfi: - Az amerikai hadsereg megszálló, agresszor Irakban. Ugyanezt követik az Egyesült ÁUamok felkérése a magyar ka­tonák, a lengyel és egyéb katonák is. Azokat az amerikai poli­tikusokat, altik 1941-től napjainkig kormányoztak, mind mint agresszort, népirtásban való részvételért nemzetközi bíróság elé kell állítani. Bush elnököt is. ORVOSOK ÉS MINIMÁLBÉRESEK - OKTÓBER 30. Nő: - Már a címválasztás is demagóg. Az ötvenes-hatvanas éve­ket idézi, amikor az volt a szlogen, hogy az egészségügy nem termelőüzem. ELLOBBANÓ GYERTYÁINK - OKTÓBER 31. Nő: - Most már több éve hallom, hogy a mindenszentek előtt van a halottak napja. Jó volna, ha ezt tisztáznák, mert szerin­tem a mindenszentek után van a halottak napja. FEKETÉN-FEHÉREN - OKTÓBER 31. Nő: - Helyes a kormány elképzelése a PSZÁF átalakítását ille­tően. Szigorítson minden területen, ahol szükséges, és vonas­sa felelősségre a szabálytalankodókat és a bűnelkövetőket. Nők Irakban I. A Korán és az alkotmány Bagdadban, a Köztársasági Elnöki Palota előtt háromszáz baloldali, a felsőoktatás­ban végzett, művelt nő tüntet a jogaiért. Esélyegyenlőséget követelnek a munka­helyeken, és erőszakmentességet a hétköz­napi életben. Ibrahim, az egyik párt által kiadott lap szerkesztője semmi kivetni­valót nem talál ebben: egyetért a demonst­rációval. „Hidd el, egy minisztérium nem lehet igazi minisztérium nők nélkül. Ha a feleségem miniszter szeretne lenni, annak kifejezetten örülnék.”- Mégis furcsa, hogy egy iszlám alapo­kon működő országban a nők tüntetnek!- Látszik, hogy nem ismered ezt az or­szágot! Nálunk volt az arab világban elő­ször nő miniszter. A királyság után, a forra­dalmat követően, 1958-ban nevezték ki dr. Nézi Al Dulaimit városrendezési mi­niszterré. Ma Németországban él, 80 éves lehet. Egyébként nem is csodálkozom azon, hogy nem tudtál róla. Az iraki-iráni háború alatt és azt követően megszűnt a nőkre annyira jellemző nyitottság. El­vesztették szeretteiket, biztonságérzetü­ket, vissza keUett térniük hagyományos viseleteikhez, szerepük kizárólag a csalá­don tíelüli életre korlátozódott.- Azért voltak szervezeteik, mint például a Női Unió...-... Amely Szaddám Húszéin által létre­hozott szervezet volt, ennél fogva főként az ő érdekeit szolgálta. Programjaik iga­zodtak a Baath Párt irányelveihez, s el­feledték azokat a nőket, akikre akár büsz­ke is lehetett volna az ország! Itt mindenki elfelejtette a művészeket, a nevük haUatán futballistákra, sztárokra tippeltek az embe­rek. Szaddám nem szerette, ha valaki híre­sebb volt nála.- Az iszlám törvényei mellett lesz ered­ménye ezeknek a tüntetéseknek?- A mai helyzetben szinte egészen biz­tosra tehető, hogy az alkotmány nem fog­lalkozik majd a nők jogaival olyan mérték­ben, ahogyan azt szeretnék. Nagyon ké­nyes helyzetben vannak az alkotmányt előkészítő szakemberek, mert alapvetően a Korán tanításait és a Próféta kinyilatkoz­tatásait kell figyelembe venniük. Ez egyfaj­ta konzervativizmust jelent, amelyen azért lehet enyhíteni alacsonyabb szintű jog­szabályokkal. Visszatérve a nők helyzeté­re, elmondható, hogy soha többé nem le­het velük szemben azt az erőszakot elkö­vetni, amelyre az előző rendszerben olyan sok példa volt. Vége a nőkön keresztüli zsarolásoknak, nem fordulhat elő, hogy azért kell meghalniuk, mert nem hajlan­dók a férjük, gyerekük vagy akár a saját szüleik eHen kémkedni. (Mára már úgy tűnik, csak szimbolikus jelentőségű volt a nők tüntetése Bagdadban. FeláUt az ideig­lenes kormány, a miniszterek letették hiva­tali esküjüket. Egy nő sincs közöttük. Nő­védelmi minisztériumot sem hoznak létre. Az e körbe tartozó problémákkal az em­berjogi minisztérium foglalkozik majd. A nők kudarcán némileg enyhít az a hír, Szigorú öltözési szokások fotói europress/marosi amely szerint a huszonöt minisztériumból ötben kötelező nő miniszterhelyetteseket kinevezni.) marosi ahtal

Next

/
Thumbnails
Contents