Heves Megyei Hírlap, 2003. október (14. évfolyam, 229-254. szám)

2003-10-01 / 229. szám

2003. OKTÓBER 1., SZERDA HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft MEGYEI LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT $ OKTÓBER 1-jén ÜJ SZALONUNK NYÍLIK GYÖNGYÖSÖN, A SZURDOKPART ÚT 52. szám ALATT NYITÁSI AKCIÓK! VITAI GYÖNGYÖS Tel ./fax: 37/505-035 HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Négyessy Zita Tel.: (36) 513-623, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36)410-427, I fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 TRÂFFIPAX 15.00- 21.00: 3. sz. főút 116 km szelvény, Kápolna Fő út-vasúti átjáró. 7.00- 13.00: 3. sz. főút Gyöngyös, Pesti út, Skoda szalon előtt. 6.00- 14.00: 21 -es sz. főút 3200 m. szelvényben. IDŐJÁRÁS Eger 19 °C Gyöngyös 19 °C Hatvan 20 °C Heves 19 °C A párafoltok délelőtt meg­szűnnek, mindenütt kitisz­tul az idő. Sok lesz a nap­sütés. Bár időnként kissé megnövekszik a felhőzet, csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél olykor megélénkül. A csúcshő­mérséklet az évszakos át­lag közelében alakul. Fronthatásra nem kell számítani. Általában jók lesznek a közlekedés me­teorológiai feltételei. KLIKKELJEN! www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu 03229 9*770865 910035 Önkormányzatok Megdöbbentő és katasztrofális a jövő évi költségvetési törvényjavaslat önkormányzatokat érintő fejezete Finn tantúra A testvérváros, a finn Pori oktatási szakemberekből álló küldöttsége tanulni jött hozzánk Kis megyében kevés tej fogy Úgy mondják, a tej élet, erő, egészség, mégis keveset fogyasztunk belőle. A kínálat viszont óriási, ezért hazánk uniós csatlako­zása után meghatározott kvótarendszer működik majd a tejtermelésben is. Az állami kvótára október 15-ig pályázhatnak az ér­deklődők, jelentették be egy tegnapi sajtótájékoztatón. Részletek az 5. oldalon fotó: perl marton Bűncselekmény gyanúja miatt a közelmúltbe­li Bástya utcai házrobbanás okát — szakértők bevonásával — már a rendőrség vizsgálja. Eger Az egyik szakértő Bak Zsolt tűzoltó százados, aki az ügyet figyelemmel kiséri. Tűzvizsgálói minőségében a rendőrség partnere, s így napra­kész információkkal rendelkezik. A konyhában használt pb-gázpalackot még ő vizsgáltatta meg, s mint beszámoltunk róla az épnek, vagy ahogy a szakma nevezi, gáztömömek bizonyult. Ezek után arra voltunk kíváncsiak: a többi lefoglalt tárgyról kik és mikor mondanak szakvéleményt.- Á rendőrség felvette a kapcsolatot azzal a szakértővel, aki majd a gáztűzhelyről ad jegyző­könyvezett megállapítást - tájékoztat Bak Zsolt. Mi közbevetjük, ha a gázpalack sértetlen volt, mi szükség a tűzhelyet „nagyító alá” vonni. Erre a helyszíni lefoglalás körülményei adnak magyará­zatot: - A robbanás után úgy találtuk meg a gáz­palackot, hogy annak elzárófeje nyitva volt... Vagyis a palackban lévő gáz a tűzhely irányába áramolhatott, s csak annak ép rendszere tarthatta azt vissza. Erről azonban meg kell győződni. A tűzvizsgálótól tudjuk, hogy például a kü­lönböző helyekről vett égésmintákat a rendőr­ség egy erre alkalmas laboratóriumában fogják elemezni, Budapesten. (Folytatás a 4. oldalon) A Bábere viszi a belvizet Sarud A Hevesvíz Rt. kivitelezésében megújult a község belvízhálózatát kiszolgáló egyik fontos csatorna. Az úgynevezettt Bábere a települé­sen összegyűlt belvíz nagyobb há­nyadát képes befogadni a 14 millió forintos beruházást követően. Kiss István polgármester elmondta:- Régi problémát sikerült meg­oldanunk, hiszen szintezési gon­dok, eliszapolódott meder, elhasz­nálódott műtárgyak miatt a Báb­ere-csatomából csak szivattyúk­kal lehetett átemelni a faluból ki­folyt vizet a Tisza-tóba. A nagy 1999-es, a 2000-es árvizes évben a csatorna visszaduzzasztott, azaz nem töltötte be funkcióját. A község déli szakaszán kiko­torták a csatornát, olyan meder­alapot képeztek, amely gravitáci­ós módon is képes a faluból érke­ző belvíz továbbítására. A szüksé­ges műtárgyakat működőképessé tették. A megyei támogatással megvalósult tervhez az önkor­Vb-szőnyegen Az egri Virág Lajos a franciaországi birkózó vb-n az olimpiai részvételi jogot is szeretné kivívni Blair: Az iraki háború megosztotta az embereket Bournemouth, Nagy-Britannia A szigorú biztonsági intézkedé­sek ellenére egy tüntető Tony Blair közvetlen közelébe férkő­zött, s a brit munkáspárt Labour éves konferenciára igyekvő mi­niszterelnök testőrei szinte az utolsó pillanatban tették ártal­matlanná a Blair felé futó férfit. Bár a kongresszus leszavazta az iraki háború napirendre tűzé­sét, a Labour vezére tegnapi be­szédében nem kerülhette meg a kérdést. Mint elmondta, a terrorizmust támogató országok magatartása vezetett el 2001. szeptember 11-ig, ezért Nagy-Britannia magatartá­sa nem csupán az Egyesült Álla­mok iránti elkötelezettség követ­kezménye, hanem Nagy-Britan­nia és a világ biztonságáért ho­zott áldozat. Mint hangsúlyozta: az iraki háború nemcsak hazájában osz­totta meg a közvéleményt olyan mélyen, hogy még a családokon belül is éles viták folynak e téma körül, hanem egész Európában és a világban is. havas andrás Civilek tanácskozása Karácsond Rendhagyó módon egy „házi­gazda” civilszervezet, a Vadvi­rág Nyugdíjasklub és Énekkar szüreti nótacsokrával kezdődött tegnap a megyei Civil Koordiná­ciós Tanács kihelyezett ülése a karácsondi polgármesteri hiva­talban. A soros levezető elnök, s egyben a klub vezetője, Dörfler Katalin javaslatot tett köszönő oklevél alapítására, amit minden szeptemberben az ülés aktuális elnöke adományozna olyan vál­lalkozóknak, cégeknek, akik te­rületükön a civilszervezetek tá­mogatásában jeleskednek. A ja­vaslat szerint az oklevél mellé olyan ajándékot adnának ezen­túl, ami nem pénzbeli értékével, hanem a civilek kézimunkájával fejezné ki a köszönetét. Karácsondon rögtön át is adtak két hímzett térítőt és oklevelet Bartha Imrénének, az Egererdő Rt. Parkettagyár szakszervezeti vezetőjének és Dupcsák dános­nak, a Mátra Volán Rt. állomás­főnökének. A továbbiakban részletesen szó esett a november 28-29-én Egerben tartandó Kö­zösségi Részvétel és Együttműkö­dés (KÖRE) konferencia előké­születeiről. (Folytatás az 5. oldalon) mányzat saját költségvetéséből is adott több millió forintot. A polgármester úgy érzi, hogy Sarud belvíz elleni védekezése sok­kal biztonságosabb lett, hiszen az önkormányzat által rendbe tett sza­kasz után az illetékes víztársulás a csatorna állami területén végzett felújítást. A település kisebb hánya­dának árkai a Hanyi-sajfoki főcsa­tornába viszik a vizet. A Bábere azonban roszszabb állapota miatt elsőbbséget élvezett a támogatott program végrehajtásakor. b. s. Minden szerdán játsszon a Karikázza be a helyesnek ítélt választ, ragassza fel egy levelező­lapra, és 2003. október 6-ig küldje be címünkre (3301 JÁTÉK EGER, Pf. 657.). Melyik ország nemzeti sportja a surnó? 1. Kína 2. Korea 3. Japán 4. India A megfejtés és a szerencsés nyertes neve, aki egy csodálatos esernyővel lesz gazdagabb, jövő heti játékunkban olvasható! Múlt heti játékunk helyes megfejtése: 2. Keríti Costner Múlt heti játékunk nyertese: Tóthné Tuza Andrea, Egereseid, Egri út 9. yvYNY $ HEVES HÍRLAP 1 htj vi érték \o* 4y, •iá«*«1 Uá Csütörtökön a KARAVÁN útvonala; 10.30 Lőrinciben az ABC előtt. 11.30 Petőfibányán a Piaccal szentben. 12.30 Rózsaszentmártonban a Takarékszövetkezet előtt. 13.30 Apcon az ABC előtt. Régi és új előfizetőinket minden településen meglepetésekkel és ajándékokkal cárjuk! Lesz felelős, állítja a tűzvizsgáló

Next

/
Thumbnails
Contents