Heves Megyei Hírlap, 2003. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

HÍVJON! TRAFFIPAX IDŐJÁRÁS Eger 28 °C Gyöngyös 28 °C Hatvan 28 °C Heves 28 °C A többször erősen megnö­vekvő felhőzet mellett egy­re hosszabb időszakokra süt ki a nap. A nedves, la­bilis rétegzettségű levegő­ben ma még többfelé vár­ható zápor, zivatar. Az északi szél gyakorta meg­élénkül, időnként megerő­södik. Fokozatosan me­legszik az idő. Kettős fronthatás várható. A közlekedést ma is több­felé nehezítik vizes, ned­ves útszakaszok. A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a szerdán este sorsolt 31. heti Skandi­náv lottó nyereményei a kö­vetkezők: 7 találatos szelvénye egy fo­gadónak sem volt. A 6 talá- latosokra egyenként 139 ezer 210 forintot, az 5-ösök- re 3 ezer 189, a 4-esekre pedig 667 forintot fizetnek. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu Irak: célban az előőrs A Bornemissza Gergely Felde­rítő Zászlóalj katonái közül 88-an vesznek részt az iraki békefenntartó műveletben. A kontingens egri résztvevői közül 31-en - Kuvait érintésé­vel - már megérkeztek állo­máshelyükre, A1 Hillah-ba. Táborfalva Tegnap befejeződött a magyar szállító zászlóalj felkészítése a nemzetközi békemissziós fel­adatra. A zárógyakorlatukat megtekintette a Parlament Hon­védelmi Bizottsága is. A felderítő zászlóalj törzsfő­nöke, Tamás László őrnagy el­mondta, hogy a kontingens bú­csúztatására augusztus 4-én Bu­dapesten kerül sor, amelyen 57 egri lesz jelen, hiszen 31 fő már az előőrssel megkezdte feladat- teljesítését. A zászlóalj biztosító századát egészében a felderítők adják, a századparancsnok Papp Gábor főhadnagy. A magyar kontingens törzsfőnöke - mint arról beszámoltunk Katona István százados is a Dobó-lakta­nyában szolgált, de ő már több hete Irakban van. Tamás László őrnagy egy he­lyi döntésről is tájékoztatott:- Munkacsoportot alakítot­tunk, az abban lévők kötelessége az iraki küldetésben lévők hoz­zátartozóinak segítése lesz. A családtagok közvetlen kommu­nikációjára nem lesz mód, a kez­deti időszakban a kintiek mű­holdas bejelentkezésének tartal­mát ismerhetik meg, majd a ter­vek szerint kiépül az internetes összeköttetés is. A magyar békefenntartók egy lengyel hadosztály alárendeltsé­gében szolgálnak. Táborfalván tegnap elhangzott: a magyar elő­őrs megérkezett állomáshelyére, A1 Hillah-ba, és mindenki egész­séges. ___________________________(budavári) J ön a hőelszámolás Eger A villamos energia augusztusi drágulása miatt, ha nem is jelen­tős mértékben, de emelkedik a távfűtés alapdíja a megyeszékhe­lyen - tudtuk meg Zsebe Albert­tól, az Egri Vagyonkezelő és Táv­fűtő (EVAT) Rt. távhő divíziójá­nak vezetőjétől. Az alapdíj 2001 júniusától változatlan volt, a cég üzleti terveiben nem szereplő mostam villamosenergia-áreme- lés hatásait azonban el kell fogad­ni. Az eddig évente 272 forint/lég- köbméteres tarifa 275,30 forintra nő, ami gyakorlatilag minimális havi többletet jelent a számlák­ban. Egerben átlagosan 140 lég- köbméteres egy lakás, így havon­ta kevesebb mint bruttó 50 forint­tal lesz magasabb az alapdíj. Augusztusban lehet számítani a hagyományos éves hőelszá­molásra, a számlák érkezésére is - mondta lapunk érdeklődésére a szakember. (Folytatás az 5. oldalon) Huszonöt, eső mosta település Ügyeletes újságíró: Budavári Sándor Tel.: (36) 513-625, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 15.00- 21.00: 3. sz. főút 116 km szelvény, Kápolna Fő út-vasúti átjáró. 6.00- 14.00: 3. sz. főút Gyöngyös, Pesti út, Skoda Szalon előtt. 6.00- 14.00: 21. sz. főút, 3,2 km szelvényben. www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT Bővizűbb lett a Tisza A kiskörei vízlépcsőnél a Tisza korábbi, másodpercenkénti mindössze 80 köbméteres vízhozama mostanra már 200 köb­méterre nőtt. Fejes Lőrinc szakaszmérnök szerint ma az áramtermelésbe bekapcsolják a harmadik blokkot is. Kisköre Az elmúlt napok csapadékos idő­járása kedvezően alakította a Kötivízig tiszai vízgazdálkodását. Fejes Lőrinc szakaszmémök la­punknak elmondta, hogy a folyó felső vízgyűjtőin nem volt tartós esőzés, emiatt árhullám kialaku­lása nem várható. A középső sza­kaszon leesett eső viszont érez­hetően javított a már-már kritikus kisvizes állapotokon.- A Tisza Kiskörénél most már kétszáz köbméter vizet szállít má­sodpercenként - tette hozzá. ­Az öntözőcsatomák és a Körös­völgy vízpótlási igényeinek kielé­gítésén túl a bővebb vízutánpót­lás miatt péntektől a vízerőmű harmadik turbinája is megkezd­heti az áramtermelést. Az alvíz több mint két méterrel megemel­kedett, s így a kisebb uszályok is közlekedhetnek már. A Tisza-tóban az aszály „or­voslására” pluszban tárolt tízmil­lió köbméter víz felét is leenged­ték. Az ürítés úgy mehetett vég­be, hogy az az idegenforgalom érdekeit nem sértette. ________________________IB.G.) K ifosztott lakás Eger Ismeretlen tettes hatolt be a július 24. és 30. közötti időpontban az egyik lakóházba. Az illető a nyil­vánvalóan alapos kutakodást kö­vetően 220 ezer forint készpénzt, két videomagnót, egy erősítőt, egy CD-lejátszót, egy rádiós magnót, egy antik faliórát, ötven CD-le- mezt, egy walkmant, egy bekéri egységet, három nyakláncot - ezek közül az egyiket kereszt, a másikat ló alakú medállal - , egy varrógépet és egy fényképezőgépet vitt magával. Emellett eltulajdoní­tott egy műanyag perselyben ta­lált tízezer forintnyi 100 forintost is. A sértett vesztesége - a rongá­lási kárral együtt — összesen mintegy 900 ezer forint. Aranyragu Idén a tavalyi győztes, Dósa Tibor adja át az új királyi szakácsnak az arany fakanalat 5. oldal Nyári vásár: árak, pénztárcák Az idén néhány nappal korábban kezdődött a nyári vásár az üzletekben. Mindenütt nagy választékkal várták a vásárlókat, akik bőséggel válogathattak a különböző ruházati termékek között. Felvételünk az egyik egri farmer mintaboltban készült. Beszámo- lónk az 5. oldalon ojvasható ______________________________________ __________fotó, oál gábor A z időjárás kedvezőbbre fordulásának is köszönhetően Egerben a hét közepén elkezdődhetett a II. Erlau Táncfesztivál programsorozata. A fesztivál nyitóproduk­ciójaként a Pécsi Balett két darabja, a Red with me és a Beszélő testek került pódiumra. Képünkön: Spala Korinna és Czár Gergő kettőse (Tudósításunk a 4. ol­dalon) . FOTÓ: GÁL GÁBOR Amit megeszel A megfelelő táplálékok egyensúlyba hozzák a testet és a lelket, sőt boldoggá tesznek 7. oldal Lovasfesztivál Mától három napon át Szilvásváradon rendezik a Lipicai lovasfesztivált 12. oldal 03178 A nagy esőzések miatt 25 településen kényszerültek a természe­ti csapás elleni védekezésre. Tegnap sok helyen már „csak” a kárfelszámolás adott munkát, a kárfelmérés ezután kezdődhet. Heves megye A vízügyi jelentések megnyugtató módon jelezték tegnap, hogy pél­dául a Torna - jóllehet, még III. fo­kú készültség mellett - elkezdett apadni. Tamaméránál 382 centi­méteren tetőzött, igaz, Tamaörsnél reggel még 430 centit mértek. Szerdán délután igazán kritikus helyzet Aldebrőn alakult ki, de a helyiek a korábbi tapasztalatok alapján jó döntéssel kezelni tudták a veszélyt. Erről Farkas László Már­ton polgármester adott számot:- A Torna bal partján 2001-ben magasított töltést az ár elmosta, és a víz az 1999-es „nyomvonalán" vé­szesen haladt a Vörösmarty utca la­kóházai felé. A víz mederbe való visszavezetésének egyetlen módja a gátnak egy lentebbi szakaszon való átvágása volt. Az engedélyt az Évízig gyorsan megadta, így a véde­kezésben résztvevő mintegy 160 em­ber munkája eredményeként a tele­pülés megmenekült az elöntéstől Itt volt az Országos Katasztrófa­védelmi Főigazgatóság részéről Sol­tész Tamás tü. ezredes is. Az ügye­letes főigazgató, társaságában Nagy Sándor pv. ezredes megyei igazga­tóval egyetértésben, katasztrófa-ve­szélyhelyzetet megelőző időszak­ként minősítette a kialakult állapo­tokat. Az önkormányzati beavatko­zás súlyosabb következmények ki­alakulását előzte meg. Füzesabony területén az újtelepi részen öt utcában harminc, mé­lyebben fekvő lakóházat veszélyez­tetett a kiöntött Csincsa-patak. Az épületekből nem kellett kiköltöz­tetni a bent lakókat, a víz kizárólag pincéket, kerteket árasztott el. Heves megyében a tűzoltó egysé­gek az elmúlt 48 órában 85 esetben vonultak ki vízszivattyúzáshoz. Barta János pv. mérnök alezre­des összegzésében kiemelte:- A legtöbb településen nem a megduzzadt folyamok, patakok áradása miatt kellett védekezni, hanem erre a lehullott, száz milli- métert meghaladó esőzések csapa­dékvize kényszerített. Az időjárás-előrejelzés szerint még 10-20 milliméter eső várható térségünkben, ám ezt a mennyisé­get az apadó patakok medrei gond nélkül befogadják. A védekezés, kárfelszámolás után a következő napokban elkezdődhet a kárfel­mérés. (BUDAVÁRI) ^ SUZUKIT Padunk 95.000 Ft-ért •UZUKI + 17.610 Ft/hó törlesztéstől kezes és jövedelemigazolás nélkül. [ Mozgáskorlátozott utalványok beszámítása I 400.000 Ft értékben 3 VITAI EGER Eger, Rákóczi út 94. (Tesco mellett) Tel ./fax: 36/537-370 2003. AUGUSZTUS 1., PÉNTEK Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft jß XIV. ÉVFOLYAM 178. SZÁM HEVES !' HÍRLAP

Next

/
Thumbnails
Contents