Heves Megyei Hírlap, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

2. OLDAL VILÁG T Ű K Ö R Hírek Lezuhant repülő Tizenhét halálos áldozata volt annak a hétfői repülőszerencsét­lenségnek, amelynek során lakónegyedre zuhant egy kato­nai szállító repülőgép az Algírtól 35 kilométerre délre fekvő Bu-Fárik körzetében. A baleset egy Hercules C-130 típusú óriás négymotoros katonai szállító gé­pet ért a bu-fáriki légikikötőből való felszállás után. Az áldoza- tok,közül négyen a repülőgép személyzetének tagjai voltak, mti Autópályadíj A németországi autópályákon augusztus 31-től bevezetik a megtett távolságtól függő autó­pálya-használati díjat, miután áprilisban hatályba lépett a ne­héz haszongépjárművek után fizetendő autópályadíjról szóló törvény. A törvény rendelkezik többek között arról is, hogy mindazok a járművek és jármű- szerelvények díjfizetési kötele­zettség alá esnek, amelyek kizá­rólag áruforgalmat bonyolítanak le és a megengedett összsúlyuk- az utánfutót is beleszámítva - legalább 12 tonnát nyom. A né­met autópályák használata utá­ni díjfizetési kötelezettség egy­aránt vonatkozik a német és a külföldi teherautókra, mti Bűnös a titkár Nyolc év börtönbüntetést ka­pott a cseh külügyminisztérium volt főtitkára, mert meg akart öletni egy újságírónőt, aki leleplezte üzelmeit. A Ceske Budejovice-i bíróság hétfőn bűnösnek találta Karel Srbát, Jan Káván volt külügyminiszter egykori titkárságvezetőjét, mert megbízást adott Sabina Slonkovának, a Dnes című lap oknyomozó újságírónőjének a meggyilkolására, mti Határvita Horvátország és Magyarország közötti vita tárgyává válhat ha­marosan néhány négyzetkilo­méternyi Dráva menti földterü­let - írta hétfői számában a Vecernji List című zágrábi újság. A legnagyobb példány- számú horvát napilap szerint a Kaproncához (Koprivnicéhez) közeli légrádi járás lakosai el­döntötték, hogy fél évszázados hallgatás után hivatalosan visszakövetelik a Zákány és Murakeresztúr között elterülő, telekkönyvileg mindmáig tulaj­donukban lévő erdőiket, prés­házas szőlőiket, gyümölcsösei­ket, legelőiket, szántóföldjeiket, amelyeket 1949-ben veszítettek el. A Dráva horvát oldalán azt tartják, hogy Joszip Broz Tito egykori jugoszláv elnök ajándé­kozta Magyarországnak a szó­ban forgó területet, dél-bara­nyai földekért cserébe, mti Újabb halasztás Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) szerdára halasztotta a második amerikai Mars-szonda indítását, amelyet eredetileg már közép-európai idő szerint vasárnap a kora reggeli órákra terveztek. Az Opportunity ne­vet viselő szonda első indítását- vasárnap hajnalban - percek­kel a start előtt állították le a floridai indítóállomás körzeté­ben tapasztalt erős szél miatt. Egy nappal később azért nem röpítették el a Mars-járót, mert az indítórakétán kisebb hibát fedeztek fel. A szakembereknek ki kell cserélniük egy parafából készült szigetelőréteget, amely a rakétát védi a start után kelet­kező hőtől. MTI Lobogóváltás Piros-kék-fehér trikolór lesz Szerbia-Montenegró állami zászlaja. Szvetozar Marovics ál­lamfő, Zoran Zivkovics szerb és Milo Djukanovics montenegrói kormányfő egyetértése nyomán a délszláv államunió zászlaja a két tagköztársaság lobogójának színátlagolásával jön létre, mti ■ 2003. Július 1., kedd Kivonulás Betlehemből Közösen felügyelik a gázai kivonulást FOTÓ; EUROPRESS/EPA Az izraeli hadsereg kivonulása után a Palesztin Hatoság át­vette az ellenőrzést a Gáza-övezet északi részén, az izraeliek pedig megnyitották az övezetet átszelő főutat. Gáza Újabb biztonsági tanácskozást kezdtek tegnap izraeliek és pa­lesztinok a csapatkivonások kö­vetkező szakaszáról. Három fon­tos palesztin fegyveres szervezet bejelentése tette lehetővé a kivo­nulást. A szélsőséges szervezetek három, a Fatah hat hónapra hir­detett feltételes fegyvemyugvást. Mohammed Dahlán palesztin belbiztonsági államminiszter kö­zölte: az izraeli hadsereg szerdán kivonul a ciszjordániai Betlehem­ből. Izrael hűvösen fogadta a négy palesztin szervezet - a Fa­tah, a Hamász, az Iszlám Dzsi- hád és a Demokratikus Front Pa­lesztina Felszabadításáért - beje­lentését a tűzszünetről. Szilvan Salom külügyminiszter mind­amellett további erőszakos cse­lekményektől tart. Izraelt ugyanakkor nem köte­lezi semmire a palesztin szerve­zetek megállapodása, még ha ennek célja az ideiglenes fegyver- szünet megkötése lenne is. Azért „nem érinti” az izraelie­ket a Palesztin Hatóság és a palesztin terroristaszervezetek közötti megállapodás, mert az amerikaiakkal egyetértésben a terroristaszervezetek infrastruk­túráinak leszerelését követelik. Ennek értelmében a palesztin hatóságoknak el kell kobozniuk az illegálisan birtokolt fegyvere­ket, és véget kell vetniük a gyű­löletre és az erőszakra való szí­tásnak. Egyeztetést dactörvény helyett Jobban tenné dactörvény helyett Pozsony, ha inkább a szlová­kiai nemzetiségek iskoláinak bőkezűbb állami támogatására kötelezné el magát - írja az SME című szlovák napilap. Kétoldalú tárgyalásokat Magyarország kétoldalú tárgyalásokat javasol a szomszédos országok­nak a kedvezménytörvény alkalmazásáról - közölte Kovács László. A külügyminiszter tegnap találkozott az Európai Biztonsági és Együttmű­ködési Szervezet kisebbségügyi főbiztosával. Ralf Ekeust tájékoztatta arról, hogy hazánk szóbeli jegyzéket adott át valamennyi szomszédos ország nagykövetségének, amelyben „javasoljuk: mielőbb tartson ülést a kormányközi vegyes bizottság külügyminiszteri szinten, s ha szüksé­ges, akkor ezt készítse egy szakértői megbeszélés". Ezeken az ülése­ken kellene megvitatni a kedvezményekhez való hozzájutás módját, az alkalmazás konkrét kérdéseit. PALÁSTI PÉTER Köztisztviselők, pártfogoltak Bár csak ne lettem volna szem- és fültanúja azoknak a kézfogásokkal egybekötött mondatoknak, amelyek minden magasztos beszédnél ékesebben bizonyítják, hogy valójában milyen is a köztisztviselők közmegbecsülése, akiknek éppen ma van a szakmai ünnepük. Egyik megyénk főjegyzője mun­kaviszonyának megszüntetéséről név szerint szavaztak a közgyűlés tagjai. A többségben lévők úgy voksoltak, hogy a nyugdíjkorhatárt elért kiváló szakember fejezze be a munká­ját, az ellenzékben lévők pedig a fordítottját akarták. Abban viszont mindenki egyetértett, hogy politikai döntés született. Vajon a politika meddig szól még bele a szakemberek életébe? Tizenhárom esztendővel a rendszerváltás után néha ott tar­tunk, ahol 1990-ben voltunk. Akkor a hatalom köreibe éppen csak bekerülő új emberek közül sokan távolítottak el olyan köztisztviselőket is, akiknek semmi más bűnük nem volt, csak az, hogy korábban is dolgoztak különböző hivatalok író­asztalainál. Persze, az is igaz, hogy öt éve akadtak jegyzők, akik kinevezésük után nyolc nappal pontosan tudták - mert megsúgták nekik -, kiket kell eltávolítaniuk az új polgármes­ter és alpolgármester kívánsága szerint. Ez utóbbi eset azért fájdalmasabb, mert kolléga csinált áldozatot a kollégákból, míg a másikban csak a politikusok működtek úgy, ahogy pártszempontjaik alapján szoktak. Ettől függetlenül mégis megdöbbentő, amire az első mondat­ban utaltam. Mert több képviselő - miután szavazatukkal ők is a szinte azonnali távozás mellett döntöttek -, meleg sza­vakkal köszönték meg a főjegyzőnek csaknem másfél évtize­des kiváló munkáját, korrekt együttműködését mindenkivel. Vagyis a politikai akarat felülbírálta a tisztességet, a ma­gánvéleményeket, a szakmai szempontokat. Márpedig amíg ez így működhet, július elseje sokkal inkább a pártmegalá- zottak napja lesz, mint a köztisztviselők ünnepe. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 SIKE SÁNDOR Jogi csaták bajnokai Módosul a büntetőeljárási törvény. A ma életbe lépő válto­zásokkal kapcsolatban már megindultak a viták, noha közel sem akkora csatazaj kíséretében, mint más törvények módo­sításakor. Rövid távon a leglátványosabb eleme az lesz a vál­tozásoknak, hogy átmenetileg kiszabadul a fogva tartásból néhány bűnöző, olyanok akiknek továbbra is a hűvösön len­ne a helyük. Szögezzük azonban le gyorsan: ez csak felszíni eleme annak, ami az év felezőpontján elkezdődik. Akkor mibe ugrik most fejest a magyar büntetőügy? Vannak-e kiszámíthatatlan elemei az eljárási törvény átírásá­nak, gyengül-e a bűn megbüntethetőségének esélye? Tisztább viszonyok lesznek, azt hiszem. Vélhetően a min­dennapok gyakorlata megnyugtatja majd azokat, akik ma még arról vizionálnak, hogy a törvénymódosítás következtében büntetlenül marad itt e honban a bűnöknek egy hányada. Elő- rebocsátva, hogy az évekig tartó nyomozások zömmel eddig sem makulátlan emberek ellen folytak, akadt azért jelentős mennyiségű büntetőügy, amelyekben később ártatlannak bi­zonyult az eljárás alá vont személyek némelyike, vagy akár mindegyikük. Európa felől nézve pedig, akár csak egy ember ilyen vegzálása is kirívóan igazságtalan. A tisztulási folyamat meghatározó része lesz a bírósági eljárás alapvető módosulá­sa. A jelek szerint jóval nagyobb súlya lesz annak, ami a bíró­ság előtt történik. Átértékelődik az államot képviselő ügyész, s egyúttal a védelmet ellátó ügyvéd szerepe is. Egy-egy tárgya­lás a vádhatóság és a védelem szemtől szembe való összecsa­_ pását hozhatja, s ez csak segítheti a tények feltárását. Épp itt van azonban egy megoldandó és eléggé súlyos prob­léma: a kirendelt védők helyzetének rendezése. A nevetsége­sen alacsony díjért dolgozó kirendelt védőtől hogyan is len­ne elvárható, hogy ő legyen a tárgyalótermek jogi csatáinak bajnoka? EGYETÉRTEK: 0690-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0690-330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. ____________________ÁLLÁSPONT_____________________ B úcsú egy filmlegendától Elhunyt a négyszeres Oscar-díjas Katharine Hepburn ameri­kai filmszínésznő. A filmművészet legendás alakja 96 évesen, connecticuti otthonában halt meg vasárnap. Connecticut Katharina Hepburn halálának pontos okát még nem állapították meg, de rendőrségi források azt mondták, hogy elhunytát való­színűleg idős kora magyarázza. A színésznő a kilencvenes évek elejétől Parkinson-kórban szen­vedett. Katharine Hepburnt összesen tizenkétszer jelölték Oscar-díj- ra, ebből négy ízben meg is vá­lasztották a legjobb színésznő kategóriájában. A színésznők közül a legtöbbször ő nyerte el a filmszakma e legrangosabb ki­tüntetését: 1934-ben a Hajnalka (Morning Glory), 1968-ban a Találd ki, ki jön vacsorára (Guess, Who’s Coming to Dinner), 1969-ben Az oroszlán télen (The Lion in Winter), 1982-ben pedig Az aranytónál (On Golden Pond) című filmért vehette át az elismerést. Hepburn összesen 44 filmben játszott, a filmezéstől 1994-ben vonult vissza. 1970 és 1980 kö­zött számos tévéfilmben forga­tott, 1975-ben Emmy-díjat is nyert. Mások mellett James Stewart, Humphrey Bogart, John Wayne, Henry Fonda partnere­ként játszott, nevét azonban leg­inkább Spencer Tracyével párosít­ják, akivel egy életen át tartó kap­csolatot alakított ki. Sokoldalúsá­gával, fékezhetetlen életerejével, nevettető képességével Katharine Hepburn a hetvenes évekig Hol­lywood legjellegzetesebb művé­szei közé tartozott. Bántják a foglyokat Bagdad Az Egyesült Államok kegyet­len, embertelen és megalázó körülmények között tartja fogva Irakban foglyait - állít­ja az Amnesty International (AI) jelentése. A nemzetközi emberjogi szerve­zetnek bizonyítékai vannak arra, hogy az amerikaiak megsértik a nemzetközi jogot. Az erről szóló dokumentumot tegnap tették kö­zé, éppen amikor Bagdadban ENSZ-értekezlet kezdődött a bu­kott rendszer túlkapásairól. Az emberjogvédő szervezet tanul­mánya szerint a raboknak az amerikai fogva tartók egyebek között megtagadták azt, hogy családtagjaikkal, illetve ügyvéde­ikkel találkozzanak. A fogságból szabadultak közül többen elmondták: csuklójukra olyannyira szoros műanyag bi­lincset csatoltak, hogy a heg az egy hónappal ezelőtti szabadulá­suk óta is látszik. Sokan arról pa­naszkodtak, hogy az őrizetbe vé­telüket követő első éjszaka nem kaptak vizet, és nem engedték meg nekik, hogy kimenjenek a mosdóba. Az AI felkérte a Bagdadban működő amerikai szerveket, hogy bánjanak emberségesen a foglyokkal, és vizsgálják ki a ke­gyetlenkedésekről szóló beszá­molókban foglaltakat. Az emberjogi szervezet üd­vözli Washington törekvését a bukott iraki rezsim bűneinek a kivizsgálására, és a felelősök megbüntetésére, de „az amerikai hatóságoknak ugyanazt a mércét kellene alkalmazniuk azokkal szemben is, akik az irakiak fogva tartásáért felelnek”. Pozsony Megütközést keltett északi szomszédságunkban, hogy el­lentörvénnyel akarják megaka­dályozni a magyar iskolások tá­mogatását. „Ez a pénz a magyar kormány és a magyar adófize­tők pénze, tehát rájuk tartozik, hogy mire költik” - írja Miros­lav Kusy. „Ha a magyarokénál sokkal kisebb lélekszámú szlo­vákiai németek sokkal több pénzt kaphatnak a német kor­mánytól, akkor a magyarok mi­ért ne kaphatnának Budapest­től? - teszi fel a kérdést a szlo­vák politológus. Magyarország polgárai és köz­tük a békéscsabai szlovákok alig­ha emelnének kifogást az ellen, ha a szlovák kormány húszezer forintnyi összeggel akarná segíte­ni az ottani szlovák gyerekek oktatását. Pozsony „álproblémák sorából konstruál válsághelyzetet a szlo­vák-magyar kapcsolatokban”. Ráadásul egy éve annak, hogy Po­zsony hazahívta budapesti nagy­követét, és azóta sem nevezte ki az újat, és ezzel „hadiállapotra jellemző” helyzetet teremtett. A pozsonyi Új Szó „politikai Napóleonnak” nevezi Dzurinda kormányfőt, aki a magyar ked­vezménytörvényt támadva egy­re jobban belelovalja magát a „legszlovákabb szlovák szerepé­be”. A magyar nyelvű napilap szerint a politikus meg sem kí­sérli értelmes kompromisszum­kereséssel helyreállítani a be­szélő viszonyt. ■ Hepburn fiatalon fotó; europress/epa

Next

/
Thumbnails
Contents