Heves Megyei Hírlap, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-02 / 127. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2003. Június 2., hétfő Csúcstalálkozó tiltakozás mellett FOTÓ: EUROPRESS/EPA Evian Minden korábbinál szélesebb körű csúcsértekezletet tarta­nak a Genfi-tó partján. A téma a többi között a gazdasági növekedés, az iraki háború utáni rendezés, és a gazdagok együttműködése a lemaradt országokkal. A külföldi ál­lam- és kormányfők három­napos eszmecseréjét békés és erőszakos tüntetések kísérik. Estig tartó informális munkaebéd­del kezdődött meg vasárnap dél­után Evianban a világ nyolc vezető hatalma (G8) és a csúcsértekezle­tükre vendégként meghívott tucat­nyi harmadik világbeli ország, va­lamint nemzetközi szervezetek képviselőinek konzultációja a gaz­dasági növekedés és a nemzetközi együttműködés kérdésköréről. A Genfi-tó déli partjára, 15 ezer fős biztonsági gyűrűvel és légtérzár- lattal védett francia üdülővárosba pár perces különbséggel utolsó­ként George Bush amerikai és Vla­gyimir Putyin orosz elnök érke­zett, akik délelőtt még együtt vet­tek részt a szentpétervári tri- centenáriumi ünnepségeken. Jacques Chirac francia elnök, a csúcsértekezlet házigazdája és az amerikai elnök az iraki válság mi­att kialakult nézeteltérésük óta el­ső ízben találkoztak személyesen. Gerhard Schröder német kancellár hazai elfoglaltsága miatt késő este csatlakozott a tanácskozókhoz. Svájcban és Franciaországban - olykor erőszakos módon - több ezer globalizációellenes tüntető tiltakozott a vezető ipari hatalma­kat tömörítő G8-csoport eviani csúcstalálkozója ellen. A svájci Lausanne-ban és a franciaországi Annemasse városban a rendőrség könnygázt és gumilövedékeket ve­tett be az erőszakosan fellépő és torlaszokat emelő tüntetőkkel szemben. Ezzel egy időben békés menet­ben mintegy 20-30 ezer tüntető in­dult útnak Géniből és Annemasse- ből, hogy a határon fekvő Thonex településen találkozzanak „ellen­csúcs” megtartása céljából. Radi­kális fiatalok mintegy 300 fős cso­portja már vasárnapra virradóra is tört-zúzott Genf belvárosában. Nemcsak betörték az elegáns üzle­tek kirakatait, de megkísérelték egyiket-másikat fel is gyújtani. Lángba akarták borítani az adó­hivatalt és a tanácsházát is. Két gyújtópalackot dobtak a genfi kantonigazgatás épületéhez is. A rendőrség jól szervezet csoportok­ról beszélt. A zavargásokra vála­szul vasárnap több száz gumi­botos rendőr vette védelmébe Genf üzleti és banknegyedét. Látvány és pompa a Néva partján Szentpétervár Szentpétervár alapításának 300. évfordulós ünnepségén orosz-EU-csúcsértekezletre került sor, amelyen részt vett Medgyessy Péter magyar mi­niszterelnök. Az Oroszország és az Európai Unió közötti vízumkényszer mielőbbi eltörlését szorgalmazta Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton, az Oroszország- Európai Unió-csúcstalálkozót le­záró sajtótájékoztatón. Szentpéterváron azonban nem a politikáé, hanem a protokollé volt a főszerep. Mint az egyik résztvevő megjegyezte: ahogy Nagy Péter cár 1703-ban azzal a szándékkal alapította a Néva-par- ti várost, hogy ablakot nyit Euró­pára, most az EU számára nyílt ablak Oroszországra a nagy­szabású rendezvénysorozattal. A nap legjelentősebb ünnepségére az orosz-EU-csúcs színhelyén, a sztrelnyai Konsztantin-palotában került sor, ekkor avatták fel Szent- p'étervár új büszkeségét. A mint­egy 300 millió dolláros költséggel újjáépitett egykori cári palota megnyitóján részt vett több mint Vlagyimir Putyin illusztris külföldi vendégeivel, köztük az amerikai elnökkel a vacsoraasztalnál FOTÓ: EUROPRESS/EPA 40 külföldi állam- és kormányfő is. Az orosz beszámolók kiemelt témaként kezelték, hogy a világ­hatalmak vezetői magyar tokajit kortyolhattak a palota pincéjében Budapest ajándékaként. Jó kapcsolat A kialakuló új világrend stabilitása érdekében elengedhetetlen a jó kap­csolat Oroszország és az Európai Unió között - mondta a magyar kor­mányfő a szentpétervári' csúcstalálkozón. Medgyessy Péter hang­súlyozta: új szellemiségre, a nagy Európa eszméjére van szükség. ÁRPÁS1 ZOLTÁN Úgy gondolom-ország A fiúk kezdték. A fideszes fiúk, meg persze a lányok. Egy tár­saság voltak ők, ma már nem azok. Néhányan elmentek. Ki erre, ki arra. Más pártba nyergeit át vagy kilovagolt a politiká­ból. De maradjunk a múltnál! A kezdeteknél. Amikor még mindenki együtt állt. Egy csapatban. Szóval ők kezdték. A fideszes fiúk, meg a lányok. Az új szóhasználatot a közélet­ben. Leváltották vele az előző rendszer párt- és funkci- zsargonját. Modernet hoztak helyette, szellőfriss nyelvezetet. S vele együtt - véletlenül, készakarvaf?) - új közhelyszót. Töl­teléket, feleslegeset, rossz ízűt. „Úgy gondolom” - mondták minden megszólaláskor, elsekélyesítve vele a közbeszédet. Ki gondol, mit gondol, hogy gondol, miért gondol? Ki tudja? Talán ők sem, talán senki sem. Tény, a politikusi be­szédben - azóta már a köznyelvben is - megkövesedett az „úgy gondolom”. A határozott véleményt helyettesítő köz­hely. Mellesleg ha Pista bácsi vagy Mariska néni „úgy gon­dolja”, akkor hadd gondolja úgy. Zavar, de nem annyira. Ők megtehetik a maguk csendes magányában. No meg úgy sincs sok felelősség rájuk bízva az ország dolgaiból. Ám ha egy po­litikus „úgy gondolja”, az bizony már balhé. Nagyon nagy balhé. Mert miért csak „úgy gondolja”? Miért nem teszi, köz­li, foglal állást a kérdésben, jól-rosszul? Egyértelműen, vilá­gosan! Aki csak „úgy gondolja”, a felelősséget hárítja el ma­gáról. Hiszen csak „úgy gondolta”! Márpedig gondolni min- _ denfélét lehet, meg szabad is. Ülnek a frissen kinevezett miniszterek a tévéstúdióban. Szakértők. Mind a négyen. Beszélgetnek fesztelenül, kultu­ráltan. Aztán egyszer csak kiderül, ők is „úgy gondolják”. Szabadon, gátlások nélkül válaszolnak a riporteri kérdésre: „úgy gondolom”. Megtanulták, átvették az új zsargont. Rossz előjel. Épül az úgy gondolom-Magyarország. A cselek­vő jobb lenne! EGYETÉRTEK! 06^330422 MAS A VELEMENYEM: 06-90-330423 TELEFONÁLJON! Ma egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Az olvasó mondja FÚJJÁK A KÜRTÖT - MÁJUS 21. Nő: - A mi körzetünkben több falu is tartozik egyetlen postához. Nagy gondot jelentene, ha ezt gazdaságossági okokból meg­szüntetnék. Emlékszünk még arra a gyakorlatra, amikor a falu közepén kellett várnunk, hogy megérkezzen a postásautó, s aztán ki-ki maga cipelte haza a küldeményét. Ne kívánják tőlünk, hogy megint úgy szaladjunk a postaautó után, mint a kolompoló fagyialtos kocsi után! A vidékieknek is állampolgá­ri joguk, hogy hozzájussanak ehhez a szolgáltatáshoz. A MI MOZGÓPOSTÁSUNK - MÁJUS 26. ___________________ÁLLÁSPONT_____________________ N ő: - Szép volt a megemlékezés a falu postásáról. Egyébként a Postával kapcsolatos negatív kommunikációért nem csak a Magyar Posta Rt. a felelős, hanem a sajtó is. ROMAVISZÁLY HARCI ZAJJAL - MÁJUS 27. Volt rendőr: - Aktív koromban sok bajom volt a romákkal a községben. Helyes, hogy taníttatni akarják őket, de ezt ellen­őrizni is kell, nehogy az ellenkezőjét csinálják. Idős nő: - Jó lenne, ha egyszer már nem különböztetnék meg az embereket ebben az országban. Fizesse mindenki az adó­ját, legyen egyenlő a törvény előtt, s ne az legyen a szempont, hogy cigány vagy nem cigány. LÁNC(HÍR)REAKCIÓ - MÁJUS 30. Nyugdíjas asszony: - A paksi ügyben a szakembereknek kellene hinni. Utálatos, hogy politikusok próbálnak az üzem­zavarból saját tőkét kovácsolni. Nő: - Ne nézzék hülyének az embereket, s ne próbálják óvodá­sokra kenni a rémhírterjesztést. Nagymama: - Az ilyen óvónőre, aki a gyerekekre keni a bűnét, nem szabadna a kicsiket bízni. Hírek Vezetőváltás a Csemadoknál Új országos vezetősége van a Szlovákiai Ma­gyar Társadalmi és Közművelődési Szövet­ségnek, a Csemadoknak. A legnagyobb szlo­vákiai magyar szervezet hét végi közgyűlésén Száraz Józsefet választották meg országos elnöknek, aki a tavalyi helyhatósági választá­sokig az Érsekújvárhoz közeli nagyközség, Udvard polgármestere volt. mti Ukrán haderőreform A honvédelemre szánt, költségvetési kiadáso­kat felül kell vizsgálni, áz ukrán fegyveres erők finanszírozását a jövőben az általános, nem pedig a különleges alapból kell megoldani - ja­vasolták a tárca képviselői az ukrán fegyveres erők reformjával foglalkozó állami bizottság hét végi tanácskozásán. A tárca kétségét fejez­te ki a létszámcsökkentés korábban tervezett ütemének megvalósíthatóságát illetően is. mti Újabb szlovákiai torlaszok Alig két héttel a határblokád után Szlovákiá­ban a Szakszervezetek Szövetségének (KOZ) aktivistái szerdán eltorlaszolják az ország autópályáinak legfontosabb szakaszait. A kormány szociális megszorításai elleni tilta­kozó akció tervének részletei egyelőre nem is­mertek, de a jelzett napon - várhatóan csak néhány órára - az ország autópályái használ­hatatlanok lesznek, mu Iráni ellenállás Az Egyesült Államok egész politikája arra irányul, hogy bűnbakká tegyen meg bennün­ket. Ám ezt a szívességet nem tesszük meg... Irán a térség szilárd alkotóeleme. Senki sem fog bennünket kiszorítani a helyünkről, külö­nösen nem idegenek, akiknek semmi keresni­valójuk nincs itt - jelentette ki a Der Spiegel című hetilapban Kamal Harazi iráni külügy­miniszter. MTI Műsorszünet Tizenkét évi működés után vasárnap beszün­tette működését a montenegrói állami televí­zió parlamenti csatornája. A döntés miatt az ellenzék bojkottálni kívánja parlamentet, és tüntetéseket helyezett kilátásba. A hírcsator­na megszüntetéséről minap döntött az állami rádió-televízió programtanácsa, hivatkozva a nemrég elfogadott törvényre, amely elő­irányozza az állami televízió közszolgálativá való átalakítását, mti Pápai intés A tájékoztatási eszközöknek függetlenségük megtartásával kell szolgálniuk a szabadságot és az igazságot, mert csak így járulhatnak hozzá hatékonyan a békéhez - fejtette ki va­sárnap II. János Pál. A pápa a római Szent Péter téren összegyűlt hívek előtt beszélt er­ről abból az alkalomból, hogy a katolikus egyház ezen a napon ünnepelte a „tömegtájé­koztatás világnapját”, mti Békülékeny hangok India reméli, hogy a békét célzó legújabb nyitások a nukleáris vetélytárs Pakisztán irá­nyába lassan elvezetnek a két ország vezetői­nek csúcstalálkozójához - jelentette ki Geor­ge Fernandes indiai védelmi miniszter vasár­nap a Szingapúrban megrendezett második ázsiai biztonsági fórumon. India és Pakisztán a brit gyarmati uralom alóli függetlenségük 1947. évi elnyerése óta háromszor háborúzott egymással, mti ________________________________________■ A kancellár győzelme Berlin Gerhard Schröder, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnöke, kancellár vasárnap megszerezte pártja szilárd támogatását a szociális állam átalakítását célzó elképze­léseihez. Az SPD berlini rendkívüli kong­resszusán az 524 küldött 90 szá­zaléka állt ki az Agenda-2010 gyűjtőnéven emlegetett elképze­lések mellett, amelyekkel köny- nyíteni kívánnak az állam és a munkaadók társadalombiztosí­tási terhein. A kongresszus előtt a párt berkeiben 70-80 százalé­kos támogatottságra számítottak, s mint Schröder megjegyezte: maga sem gondolt 90 százalékra. Változatlanul bizonytalan ugyan­akkor, hogy a kormányzó szo­ciáldemokraták és zöldek képe­sek-e saját erőből biztosítani a többséget a képviselőházban (Bundestag), amikor az elképze­lések már törvénytervezetek for­máját öltik. Az SPD balszámyát képviselő szónokok a kongresszuson sem tagadták a reformok szükségessé­gét, ám szociális kiegyensúlyo­zottságot sürgettek, s azt, hogy a tehetősebbek nagyobb mérték­ben járuljanak hozzá a szociális állam megújításához. A vagyon­adó újbóli bevezetését célzó köve­telésük megtárgyalását az SPD őszi, bochumi kongresszusára halasztották. Schröder beszédé­ben arra készítette fel pártját és a német társadalmat, hogy vegyen búcsút bizonyos megszokott szo­ciális juttatásoktól, s alkalmaz­kodjon az új kihívásokhoz, a megváltozott gazdasági és de­mográfiai valósághoz. Utcai csata Lausanne-ban

Next

/
Thumbnails
Contents