Heves Megyei Hírlap, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

2003. MÁJUS 2., PÉNTEK Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft XIV. ÉVFOLYAM 101. SZÁM EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA & ÚJ X IGNIS BEMUTATÓ NYITOTT | HÉTVÉGE I május 2., 3., 4. VITAI EGER Eger, Rákóczi út 94. (Tesco mellett) Tel ./fax: 36/537-370 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Barta Katalin Tel.: (36) 513-622, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 TRAFFIPAX 7.00- 13.00: Bélapátfalva IV. Béla út, Szilvásvárad Egri út. 6.00- 14.00: Nagyréde, Hunyadi út­Rákóczi út. 7.00- 15.00: 21-es főút Hatvan városi szakasza. Eger 25 °C Gyöngyös 24 °C Hatvan 25 °C Heves 24 °C KÉZI SORSOLÁS www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu Folytatódik az ilyenkor szo­kásosnál melegebb idő. Délelőtt még napsütésre, délután már felhősödésre számíthatunk, néhol futó zápor is várható. Megélén­kül a déli, délnyugati szél. Szombaton felhős idő vár­ható záporokkal, zivatarral. Vasárnaptól napos idő lesz. SKANDINÁV LOTTO A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint az április 30-án megtartott 18. heti Skandináv lottósorsoláson a következő számokat húzták: GÉPI SORSOLÁS A nyeremények: 7 találatos nem volt, a 6 találatos szelvé­nyekre egyenként 195.296, az 5-ösökre 3624, a 4-esek- re 641 forintot fizetnek. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu 9*77 0865^10042 03101 Nem érti Víg Zoltán polgármester nem érti, egyesek miért állítják, hogy pazarol a lőrinci önkormányzat Boldogan Dr. Szerdahelyi Ferenc főorvos a közelmúltban vehette át a bársony borítós miniszteri dicséretet Nyerő ötös A Luxemburg elleni válogatott labda­rúgó-mérkőzésen Gera találatával kezdődött el a gólgyártás Vidám hangulatú majálisünnepek Tegnap megyénk szinte vala­mennyi településén színes progra­mok várták a szórakozni, kikap­csolódni vágyókat. Az időjárás szerencsére kegyeibe fogadta a májust köszöntő sokaságot. Heves megye Az egriek - köztük a különféle poli­tikai és társadalmi szervezetek kép­viselői - a hagyományoknak megfe­lelően a Szépasszony-völgyben ma- jálisoztak. Sokak szerint rég látott tömeg gyűlt össze a helyszínen, és bár a gépjárművek nagy száma mi­att olykor torlódások keletkeztek a közlekedésben, a rendőrségi közre­működés jóvoltából nagyobb fenn­akadás nem történt. A rendezvény Lázár Attila báb­művész zenés előadásával kezdő­dött, majd a Babszem Jankó Gyer­mekszínház és az Adáshiba Színját­szó Csoport föllépésével folytatódott. A nap folyamán könnyű- és népzenei programok követték egymást, végül a Pótkerék együttes adott koncertet. (A további eseményekről a 4. oldalon számolunk be) Az egri Szépasszony-völgyben a Lókötó Néptáncegyüttes produkcióját is élvezhette a közönség fotó, gál gábor Árad a Tisza Két nap alatt másfél métert emelkedett a folyó szintje, ezért a Kötivizig mától kény­telen nyolc műtárgyat lezár­ni. Ez korlátozza a Tisza-tavi csónakközlekedést. Kisköre A Tisza vízgyűjtő területén a me­leg miatt feljebb húzódott a fagyha­tár és a határainkon túli magas he­gyekben is elolvadt a hó. Ehhez „csapódott” a Felső-Tiszán leesett 25-30 milliméter csapadék, ami ár­hullámot indított el a folyón. Fejes Lőrinc, a Kötivizig szakasz- mérnöke elmondta, ma 8 ómtól a Tisza-tó nyolc műtárgyát lezárják, hogy az ár magas lebegőanyag-tar- talmától megvédjék a tározót- KA nap alatt Kiskörénél másfél máén emelkedett a vízszint és ha nem lesz eső, még újabb mäemyü fog duzzadni. Az árhullám most különösen rosszul fitt, hiszen a pi­henőnapokon sokan horgásznak a Tisza-tavon A műtárgyzárások mi­att a pecások azonban nem juthat­nak be a tó belső medencéibe. Az erőműnél másodpercen­ként már több mint ezer köbmé- ter víz zúdul a folyó alvizére. ■ Futottak a jótékony pénzért Milliós segítség német diákoktól az Autista Segítő Központnak A düsseldorfi ferences-rendi iskola diákjai 4500 euró, azaz több mint egymillió forint ado­mányt gyűjtöttek az Autista Segítő Központ ja­vára. A napokban személyesen adták át az ösz- szeget, igaz, ezúttal nem futva érkeztek. Gyöngyös A Charity Walking elnevezésű jótékonysági moz­galom lényege, hogy a gyerekek valamilyen sportteljesítményt vállalnak, így például futnak, kerékpároznak, az általuk megkeresett szponzo­rok pedig ezt „kilométer-pénzzel’' honorálják. Az így összegyűlő összeget azután a gyerekek az elő­re meghatározott jótékonysági célra fordítják - mondta páter Athanasius Spies iskolai lelkész, a gyerekek kísérője. Hozzátette: Németországban több évtizedes múltja van a mozgalomnak, s ez idő alatt általánossá vált, hogy többségében kül­földi gyermekintézmények javára fordítják a „megszerzett” pénzeket. A német iskolások a Szociális és Családügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően, illetve a Malév Részvénytársaság jóvoltából adhatták át személyesen ajándékukat a feren­ces rendházban működő Autista Segítő Köz­pont (ASK) vezetőjének. Az ünnepi alkalom egyúttal arra is módot adott, hogy felavassák az ASK kialakításának újabb ütemében elké­szült átmeneti krízisotthon-részleget, amely tíz férőhelyes. (Folytatás az 5. oldalon) Kierőszakolt együttlét Hatvan A városhoz közeli településen két fi­atalkorú lánnyal élt közös háztar­tásban a 35 éves K. B. A vádirat sze­rint a férfi először két éve vetett sze­met az akkor 14 éves lányra. Egyik este - kihasználva az anya távollétét - a lány mellé bújt az ágyba, és simo­gatni kezdte. A sértett felugrott és ki­szaladt a konyhába, de a férfi követ­te, majd többször megütötte őt. Pár nap múlva K. B. egy heve- rőre lökte a lányt és ráparancsolt, hogy vegye le a pizsamáját. A megfélemlített gyereknek ke­mény arculcsapás után el kell tűr­nie, hogy a férfi megerőszakolja. A vizsgálat szerint az eset egy éven át többször megismétlődött. A házban történt szörnyűségek­ről végül a szomszédok szereztek tudomást és értesítették a rendőr­séget. Az erőszakoskodót őrizet­be vették, majd a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Az ügy tárgyalását a városi bí­róság a tanúk meghallgatása után elnapolta. K. B. ellen nevelése, felügyelete alatt álló személy sé­relmére elkövetett erőszakos közö­sülés a vád. A következő tárgyalá­son ismertetik az igazságügyi pszichológus szakértő szakvéle­ményét. ______________________(TAHI H evesi József lett az egyes A város legelső, 1867-ben át­adott intézménye — amelyet ed­dig 1. számú Általános Iskola­ként emlegettek — szerdán, egy­hetes ünnepségsorozat után, is felvette Hevesi József nevét. Heves A város 136 éves tanintézmé­nye az egykori kántortanító, ké­sőbbi iskolaigazgató Hevesi József nevét vette fel. A Hevesi-napok ün­nepélyes iskolagyűléssel kezdőd­tek, sportvetélkedőkkel folytatód­tak. Tizedszer rendezték meg a megyei népdaléneklési versenyt, 44 tanuló részvételével. Rendha­gyó tanórákon találkozhattak a maiak az egykori diákokkal, akik az akkori iskola életéről, diákszo­kásokról meséltek. Volt még kisál­lat-bemutató, több kézműves-fog­lalkozás, iskolatörténeti vetélke­dő. A győztes a 7/B csapata lett. Ezután Kerek László a helyi kö­zépiskola igazgatója, az intéz­mény korábbi igazgatója ajánlotta a megnyílt kiállítást a gyermekek figyelmébe. Kedden majálist tar­tottak az iskola szabadtéri színpa­dán, ahol a művészeti csoportok fellépése mellett szülők szervez­tek játékos vetélkedőket és a helyi nyugdíjasklub palacsintával lepte meg a gyermekeket. Szerdán az ünneplésé volt a fő­szerep. Délelőtt bemutatókat tartot­tak az iskola udvarán, majd a dél­utáni ünnepi névadón Kontra Gyu­la polgármester mondott köszön­tőt. Báder Miklósáé, a Hevesi Nép­művészeti és Háziipari Szövetkezet nevében zászlót adott az iskolának, s bemutatták a tanintézmény törté­netét összefoglaló könyvet is. A gá­laműsort a városi művelődési ház­ban tartották, ahol a jelenlegi és volt diákok mellett fellépett Szalai Antal népi zenekara is. iszurohii Az intézmény új nevével ellátott zászlót Báder Miklósné adta át FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Next

/
Thumbnails
Contents