Heves Megyei Hírlap, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

2003. ÁPRILIS 1., KEDD Ára 72 Ft. Előfizetve: 51,30 Ft XIV. ÉVFOLYAM 76. SZÁM HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, MEGYEI HÍRLAP LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA $ KELETI AUTOJAT minimum 200.000 Ft-ért beszámítjuk. VITAI EGER Eger, Rákóczi út 94. (Tesco mellett) Tel./fax: 36/537-370 HÉTFŐ: SPORT • KEDD: ÉLETMÓD, EGÉSZSÉG • SZERDA: OLVASÓK FÓRUMA • CSÜTÖRTÖK: DIGITÁLIS VILÁG • PÉNTEK: FIATALOKNAK • SZOMBAT: RIPORT Lépjen be Európába Játékunk a 12, oltlulon! HEVESE HÍRLAP : i heln értek HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Budavári Sándor Tel.: (36) 513-625, fax: (36) 513-605 Hirdetés tel.: (36) 410-427, fax: (36) 513-630 Terjesztés tel.: (80) 513-646 (30)471-66-76 TRAFFIPAX Reggel hat és este hat óra kö­zött Gyöngyösön, a Deák Fe­renc út és a Püspöki út kö­zött, reggel héttől délután há­romig a 3-as számú főút Hat­van városi szakaszán, délután három és este kilenc között Egerben, a Sas, a Mátyás ki­rály és a Kistályai úton mérik a közlekedők sebességét. IDŐJÁRÁS Hatvan Heves 13 12 °C °C Az eddiginél kissé hide­gebb, de tiszta, száraz leve­gő érkezett fölénk. így ma sok napsütésre számítha­tunk, eső, zápor sehol sem lesz. Gyenge vagy mérsé­kelt lesz a szél. A hőmér­séklet az átlag körül alakul. KLIKKELJEN! www.hevesmegyeihirlap.hu www.vilaggazdasag.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyed.hu www.gyongy.hu www.mindmegette.hu www.astronet.hu www.lakaskultura.hu Nyelvtanulás A szóbeli vizsga egyik legnehezebb feladata a hallás utáni pontos szövegértés. 4« oldal Roma út A Cigány Önkormányzatok Országos Szövetsége az unióba segíti a romákat. §* oldal Megfeszültek Igazi tavaszt hozott az elmúlt hétvége, csábító volt meccsre menni. 12* oldal Elosztással büntetett falvak Ostoroson már csak egy maréknyi elsős maradt FOTÓ: ÖTVÖS IMRE Hétszáz általános iskolás diák tanul a város­ban Eger kistérségéből. A számok alapján ki­mondható: a bejáró tanulók töltik meg a me­gyeszékhely egyik iskoláját. Ugyanakkor a fal­vak iskolapadjai üresen árválkodnak, s az in­tézmények fenntartása veszélyezteti az önkor­mányzatok működőképességét. Eger kistérsége Tudomásunkra jutott, hogy a város új oktatáspoli­tikai koncepciót készít - bocsátja előre Ostoros polgármestere, Kisari Zoltán. - Ezért a legutóbbi kistérségi ülést követően együtt maradtunk a pol­gármester kollégákkal, mert számos jel utal arra, hogy a város vezetői belügyként kezelik az oktatás­ügyet, s nem vizsgálják a környező településekre gyakorolt hatását. Az a célunk, hogy tényadatok­kal alátámasztva megismertessük a gondjainkat. Az ülésen Andomaktálya, Demjén, Kerecsend, Egerszalók, Novaj és Ostoros polgármestere vett részt, de bizton állítható, hogy a távol maradt, vá­roshoz közeli településeken hasonlóak a gondok. Mert az önkormányzatok költségvetése csaknem mindenütt hiányos. Hiába emelkedett a tanulók után járó normatíva, az nem fedezi az intézmény működtetőire háruló feladatot. Kisari Zoltán azt is észrevételezte, hogy min­den egyes bejáró diák után plusz 24 ezer forintot fizet a fogadó iskola javára az állam. Ez pedig csak akkor lenne indokolt, ha az intézmények­nek pluszköltséget jelentene a gyerek elhelyezé­se. Holott erről szó sincs, lévén a városi osztá­lyokban is csökken a létszám, s csak a megürese­dett helyeket töltik fel a falvakból érkező gyere­kekkel. Ezzel párhuzamosan a települési iskolák­ban mind kevesebben maradnak, ettől függetle­nül" az önkormányzatoknak változatlanul fenn kell tartaniuk az intézményeket, szaktanárokat kell foglalkoztatniuk akkor is, ha alacsony az osztályok létszáma. (Folytatás az 5. oldalon) Férje mellkasába döfte a kést A négy gyermekes anya büntetését négy évre felfüggesztették Az italozó életmód, a féltékenység és az emiatti folytonos per­lekedés csaknem tragédiához vezetett egy községbeli család­nál. Az általában megszokottakkal ellentétben ezúttal az asz- szonynak kellett bíróság elé állnia. Recsk A Heves Megyei Bíróság büntető­tanácsa életveszélyt okozó testi sértés bűntettének vádja miatt folytatta le a tárgyalást K.-né S. Krisztinával szemben. A Heves Megyei Főügyészség vádirata szerint a 30 esztendős nő K. Z.-vel él házasságban közös családi házukban. Négy kisgyer­meket nevelnek. Emellett azon­ban gyakori vitatkozásra, hangos veszekedésre is bőven jutott ide­jük. Részben a sértett volt - állí­tólag nem alaptalanul — féltékeny a nejére, ráadásul az asszony rendszeresen öblögette a torkát szeszneművel. A vádindítvány szerint tavaly szeptember 5-én K.-né S. Krisztina otthon poharazgatott, majd este 9 óra tájban titokban kisurrant a házból, s egy szórakozóhelyre ment. Csak éjjel 11 után tért haza, kérte asszonyát, miért és hol ma­radt ki ilyen későn. Hangos szóvál­tásba keveredtek. A vádlott nő már korábban magához vett egy 33 centiméter hosszú, 19,4 centi pen­gehosszúságú fanyelű konyhakést. Ezt a jobb kezében fogta úgy, hogy a penge a kisujja felőli oldalon he­lyezkedett el. Á perlekedést köve­tően K.-né S. Krisztina feje magas­ságába emelte a kést, s kis-közepes Súlyosító és enyhítő körülmények A megyei bíróság a súlyosító körülmények között említette meg a vádlott italozó életmódját, azt, hogy tettét is ittasan követte el, s kö­zeli hozzátartozója a cselekményének a sértettje. Ezzel szemben az enyhítő körülmények: négy kiskorú gyermeket nevel, az előidé­zett életveszély közvetett volt, a cselekmény után segíteni igyeke­zett, s a sértett megbocsátott neki. Segítik az áldozatokat Kárenyhítésre számíthatnak a külföldiek is Több száz külföldi az áldo­zatvédő irodák segítségével juthatott haza, miután külön­böző bűncselekmények szen­vedő alanyaiként pénz és ira­tok nélkül maradtak. Hatvan Mindez azon az áldozatvédelmi fórumon hangzott el, amit Heves ésNógrád megye szak­emberei részvételével tartottak. A találkozó nem az első a szomszé­dos megyék között, mivel már évek óta rendszeresítették a megbeszéléseket: rész­ben azért, mert a kü­lönböző bűncselekmé­nyekkel kapcsolatos kárenyhítési procedúrák a megyehatárokon is „átnyúlnak”, részben pedig azért, mert az elkövetők felderí­tése során is szükséges az együtt­működés a két régió rendőrei és áldozatvédői között. A tanácskozáson elhangzot­takról Numan György, a városi ál­dozatvédő iroda vezetője el­mondta, hogy a bűncselekmé­nyek szenvedő alanyai, illetve azok rokonai az áldozatvédelmi irodákban folyamodhatnak segít­ségért. A kéréseket a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány fővárosi irodájába továbbítják, ahol elbírálják jogosságukat. Az elmúlt három évben összesen 925 kárenyhítési kérelmet adtak be, ebből 527-et talált megalapo­zottnak a közalapítvány, országo­san 130 millió forintot juttatva az áldozatoknak és hozzátartozóik­nak. A tanácskozáson el­hangzott: az áldozatok zöme nem tudja, hogy jogosult a kárenyhítés­re, ezért nem keresik fel az irodákat, holott a leg­többen anyagilag is ne­héz helyzetbe kerülnek, s így a segítségnek nagy hasznát vehetnék. Az utóbbi időben nagyobb gondot fordítottak az irodák a külföldiek kárenyhítésére is. Ál­talában olyan turistákról volt szó, akik iratok és pénz nélkül marad­tak, s így a megfelelő segítség nélkül hazautazásuk is nehézsé­gekbe ütközött volna. Az elmúlt három évben 650 külföldinek összesen hétmillió forintot jutta­tott az országos közalapítvány. (Folytatás az 5. oldalon) Vandálok a parkban Kandelábereket döntögettek Heves Tegnap reggelre jelentős értékű rongálás történt a város központi parkjában. Ismeretlen tettesek ledöntöttek három nagy értékű kandelábert, emellett több kővá­zát is felborítottak. A település központjában a kö­zelmúltban már történt ehhez ha­sonló garázda cselekmény, akkor a középületek falait firkálták ösz- sze. Most ugyancsak ezen a ré­szen követték el tetteiket a vandá­lok, ami azért is meglepő, mert több közintézmény, köztük a rend­őrség is a park közelében található. Mint azt Szabó Lászlótól, a Vá­rosfejlesztési Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: a rendőrségen már megtették a feljelentést ismeretlen tettes, illetve tettesek ellen. A kár összegét egyelőre csak becsülni tudják, de az már most bizonyos, hogy százezres nagyságrendről van szó. Az elkövetők különös gondatlanságát mutatja az is, hogy a kidöntött kandeláberek­ben áram volt, így akár életveszé­lyes is lehetett volna a döntögetés. Az esetnek külön hangsúlyt ad, hogy a jövő héten ez a város ad otthont az EU-kampány me­gyei zárórendezvényének. így a legutóbbi rongálás nyomait még a leendő esemény előtt fel kell számolni. Mondjunk Igent Európára 2003. április 12-én. Érdeklődni: Heves Megyei Európai Információs Pont 3300 Eger, Kossuth Lajos út 9. Tel.: 36/512-316. Tel./fax.: 36/512-317 E-mail: hmoeipont@agria.hu (Wi-mím; IYERJE MEG ES VIGYE! A HEVES MEGYEI HÍRLAP m AUTOMOBIL-EGER KFT. VOLKSWAGEN MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ KÖZŐS AKCIÓJÁNAK FŐDÍJA EGY KÉK SZÍNŰ VW POLO! Rendkívüli Polo és Golf raktári akció! legalább közepes fokban ittasan. A ház ura az ágyból nézte a tévét. Természetesen azonnal számon erővel egyszer beledöfte húzastársa meükasámk jobb oldalába. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents