Heves Megyei Hírlap, 1997. szeptember (8. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ MEGYEI hírlap LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 203. SZÁM ÁRA: 39 FORINT mmm HÍRLAP fiókszerkesztőség, hirdetésfelvétel, lapterjesztés! lílTToJuJn M ull KÍ*«ÍP SSo Országos tanévnyitó a miniszterrel EGER Tegnap egész napra a barokk városba látogatott dr. Magyar Bálint művelődési és közokta­tási miniszter. Jövetelének alapvető célja az volt, hogy részt vegyen - a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában - az új, a korszerű igényeket is kielégítő számítógépes szak- tanterem átadásán, ahonnan a televízió élőben közvetítette az ünnepélyes tanévnyitó egy ré­szét. Előtte a városi önkor­mányzat vezetőinek invitálá­sára beruházásokat tekintett meg. Ezután a város, a helyi oktatás irányítóival és az óvo­dai, általános iskolai, valamint a középfokú oktatási, nevelési­intézmények, szakmai kollé­giumok vezetőivel is találko­zott. (Folytatás a 3. oldalon) A miniszter a gyerekek társaságában. FOTÓ: PERL MÁRTON Csak a HEVES MgEIHÍRLAP olvasóinak Csempészek, kéjelgők, autótolvajok Kevesebb az ismertté vált bűntény, a tavalyinál több halott az utakon HEVES MEGYE Kevesebb volt július végéig az ismertté vált bűncselekmény térségünkben, mint a múlt év hasonló időszakában - újsá­golta a Hírlap érdeklődésére dr. Orosz Gyula r. ezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója. A gyors­mérleg - amelynek elkészítésé­ben dr. Dósa Flórián r. száza­dos, bűnügyi értékelő segédke­zett - jól mutatja a kriminalitás HEVES MEGYE- Amennyiben ragaszkodunk a 15 évhez - mondta dr. Bán Pé­főbb jellemzőit, s azt, mely vá­rosok és körzeteik lakosságá­nak kell leginkább tartania a garázdáktól, betörőktől, tolva­joktól, erőszakoskodóktól. Érdemes visszatekintenünk a 31 hét alatt történt kiemelt ese­tekre. Januárban először vasúti fosztogató bandát füleltek le Hatvanban. Az egri mezőgaz­dasági szakközépiskola titkár­ságvezetője ellen büntetőeljárás indult vesztegetés alapos gya­ter, a megyei levéltár igazgatója -, akkor most csak 1981-ig kel­lene elvégezni a gyűjtést. A ta­nácsrendszer viszont 1990-ig núja miatt. A a Servita utca egyik lakásából 5 millió forint értéket vittek el a betörők. Szil­vásváradon fegyveres benzikút- rablás tartotta izgalomban a helybelieket. Februárban a rendőrség ben­zintolvaj vasutasok szorgosko­dását derítette fel Selypen. Az adácsi postán pisztollyal fe­nyegetőző rablók jártak. Gyön­gyösön, az Orczy úton szívtájé­kon szúrtak késsel egy embert. (Folytatás a 4. oldalon) tartott, így nem láttuk értelmét, hogy ragaszkodjunk az előírás­hoz. Értelmetlen lenne egy kor­szakot csak félig gondozni. A másik ok, hogy sok önkor­mányzat érthetetlnül mostoha gyermekként kezelte a tanácsi korszak iratanyagát. (Folytatás a 2. oldalon) Sziréna Cserbenhagyta áldozatát a gázoló Szombaton halálos cser- benhagyásos gázolás történt Egerben. A Koháry és a Szalóky út kereszteződésé­ben egy középkorú nőt ütött el egy eddig ismeretlen au­tós. A baleset következtében - sajnos - a hölgy életét vesztette. Füzesabonyban a hét végén a postára érkezett ismeretlen telefonálótól a riasztó beje­lentés: hamarosan bomba robban. A helyszínre érkező rendőrök átvizsgálták az épületet, gyújtószerkezetet nem találtak. A tűzoltókat is vaklárma vitte Hatvan és Fenyöha- raszt közé, ahonnan tarlótü- zet jelentettek be. Volt azonban az egri tűz­oltóknak igazi bevetésük. A Sóház utcában egy Renault típusú személygépkocsi égett ki. Valószínűsíthető, hogy a járművet el akarták lopni, s a gyújtókapcsolóját babrálták meg. Ettől kelet­kezhetett a tűz. Tanácsok: hiányos dokumentumtár A levéltár raktározza a rendszerváltás előtti történelmi iratokat A megyei levéltár kötelessége, hogy 15 év elteltével átvegye, gondozza, s 30 év múltán segítse a történelmi értékű dokumen­tumok kutatását. Nálunk már most elkezdődött a volt tanács- rendszer iratainak gyűjtése. Mi indokolta ezt a gyors lépést? A Párizsban elszenvedett autóbaleset következtében Meghalt Diana hercegnő A paparazzikat okolják a történtekért Diana hercegnő vasárnap be­lehalt a párizsi autóbaleset­ben elszenvedett sérüléseibe. A tragikus hírt Jean-Pierre Chevenement francia belügy­miniszter közölte a nyilvános­sággal, aki a francia nép nevé­ben részvétéről biztosította a brit királyi családot. A megrongálódott Mercedes gépkocsit elszállították a bal­eset helyszínéről, a Pont de lAlma hídnál lévő szűk alagút­ból, ahol az autó előzőleg loo mérföldes (160 kilométeres) sebességgel száguldott, majd a betonfalnak ütközött és felborult. A balesetben a helyszínen meg­halt Dodi al-Fayed, a hercegnő társa és a sofőr. Erzsébet királynőt és Károly herceget megrázta és mélyen meg­rendítette a hír, melyről Diana hercegnő két fiát, Vilmos és Henrik herceget is azonnal értesítették. A párizsi Salpetriere kórház orvo­sai .közölték, hogy a hercegnő halálának közvetlen oka szívroham és mellkasi vérzés volt. A balesetben érintett motoros fotósok nevét egyelőre nem közöl­ték, a helyszínről elszállítottak egy összeroncsolt motort. A balese­tért minden valószínűség szerint főként őket terheli a felelősség. Lady Di a Ritz Hotelban vacsorázott, s a lesipuskás „paparazzik” akkor vették üldözőbe, amikor távozott a szállodából. (További információnk a 6. oldalon) Tervezik az MDNP választási stratégiáját Akár kormányzati tényezővé is válhatnak NOSZVAJ A Magyar Demokrata Néppárt választási stratégiáját annak fi­gyelembe vételével fogalmazza meg, hogy a néppárt akár a mérleg nyelvévé, ily módon kormányzati tényezővé is válhat a következő négy esztendőben, s érvényesíteni tudja elképzelé­seit a kormányzati munkában. Ezt Szabó Iván, az MDNP elnöke jelentette ki abból az al­kalomból, hogy a párt parla­menti frakciója, elnöksége és megyei elnökei Noszvajon ülé­seztek. (Folytatás a 3. oldalon) Lottó-nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájékozutatása szerint a 35. heti ötös­lottó sorsoláson az alábbi számokat sorsolták ki: 9, 35,44,49, 53. Joker: 7 10 7 4 9. A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 35. játékhéten az alábbi hat számot sorsolták ki: 2,14,15,16, 31, 33, a pótszám: 19. (MTI) Megnyílt Eger új szállodája és sportüzlete A történelmi belváros reprezentatív létesítményekkel gyarapodott A fitness-termet a legfiatalabbak vették birtokukba Az elmúlt hét vége egyik kie­melkedő eseménye volt a me­gyeszékhelyen, hogy új szállo­dával és NIKE-sportüzlettel gazdagodott Eger történelmi belvárosa. Jelentős magánbe­ruházással reprezentatív léte- sítvényeket avattak a megyei, a városi önkormányzat vezetői­nek és más meghívott vendé­geknek a jelenlétében. Az új létesítmények jól kap­csolódnak Eger idegenforgalmi és szolgáltatási struktúrája fej­lesztési törekvéseihez. Szolgál­ják a külföldről és itthonról ér­kező vendégek elhelyezését, szórakozását és vásárlási lehe­tőségeit. (Az eseményről szóló részle­tes beszámolónkat a 2. oldalon olvashatják). ÿSSBttÿBÊBÿjt&SSStBKBÊltfKffl cane: Puskás Ferenc vágta át a szalagot a NIKE-üzletben. FOTÓ: PERL MÁRTON

Next

/
Thumbnails
Contents