Heves Megyei Hírlap, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

HEVES EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, megyei 1997. JUNIUS 2., HÉTFŐ LŐRINCI, PÉTERVÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA feladja, másnap VIII. ÉVFOLYAM 126. SZÁM ÁRA: 39 FORINT olvashatja! Ép testtel, ép lélekkel felnőni... Antidrog-diszkó tárlattal, irodalmi munkákkal tlszó világnagyságok a Bárány-uszodában. Az idei, több évi sorrendben 9. Pro Agria elnevezésű nemzetközi úszóversenyen ismét több olimpiai érmes magyar kiválóság is szerepelt Egerben, mint a kétszeres ezüstérmes Güttler Károly, továbbá legifjabb Európa- csúcstartónk, a szintén mellúszó Kovács Ágnes (képünkön). A kétnapos eseményről a 12. oldalon részletesen tudósítjuk olvasóinkat. fotó: majoros tamás csak a HEVES” HÍRLAP olvasóinak Veszélyes játszóterek!? A vizsgálatukra nyáron, a rostájukra ősszel kerül sor A gyerekek igénylik, nyüvik. Ha néha játszani is engedjük őket. Dühöngő és homokozó. Tér kell nekik. A játszóterekkel azonban sok a gond. A megyeszékhelyen lévő mintegy 70-80 ennek nevezett porond legalább fele „problémás” helyszín. EGER A kérdés közegészségügyi ol­dalát dr. Juhász Erika, az Ál­lami Népegészségügyi és Tisz­tiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Eger városi szervezetének ve­zető-főorvosa a fertőzésveszély miatt tartja fontosnak. A játszó­terek tisztasága, gondozottsága a gyermekek egészségére nézve lényeges szempont. Ebbe bele­tartozik a felszerelt játékok, szabadtéri eszközök épsége, balesetmentes állapota éppúgy, mint a környezet, a homokozó tisztasága. Visszatérő téma a kutyásokra érkező panasz. A bejelentők azt kifogásolják, hogy az ebek szabadon garáz­dálkodnak a téren, a homoko­zóban, majd nyomaikat hátra hagyva távoznak a helyszínről. Mindez bizonyosan magában hordozza fertőzés- és a jár­ványveszélyt - emeli ki a szak­ember. A kórokozók csírái be­juthatnak a gyermek szerveze­tébe, melynek következménye - egyebek mellett - bélférges­sé g lehet. (Folytatás a 3. oldalon) FÜZESABONY Harmadízben került sor Füzes­abonyban a fiatalok között egyre népszerűbb antidrog- diszkóra. Áz idei, a Club Holi- day-ben megrendezett program egy folyamat folytatása. A Fü­Diák kémikusok országos sikere A Pécsett megrendezett He- vesy György Általános Isko­lai Kémiai Verseny országos döntőjén a megyénket kép­viselő 7.-es tanulók szép si­kereket értek el: első lett az egri 4. es Általános Iskolá­ból Gál Péter (felkészítője Kissné Csák Mária), máso­dik a szihalmi Mracskó Éva (tanára Ficsór Istvánné). Jól szerepelt: Er ki Tamás Lőrinciből, Czakó Gyuláné segítségével. Fies or Linda Szihalomról, tanára Ficsór Istvánné, Daróczi Gergely, Kissné Csák Mária tanítvá­nya az egri 4-esből, az aba- sári Papp Katalin, Papp Ist­vánné diákja. Sziréna Kelendő kerékpárok Szombaton éjszaka lopták Eger egyik szórakozóhelyéről egy hölgy kézitáskáját, benne 5 ezer forintjával és irataival. Enyveskezű zenerajongók fel­törték az egri Törvényház úton parkoló Volksvagent. Elvitték a 20 ezer forintos rádiósmagnót. Amíg a háziak dolgoztak az egri Mátyás király úti lakásuk­ban, addig a ismeretlen „sport- rajongók” megszabadították őket az udvaron álló Mountain Bike kerékpárjuktól. Tegnap betörtek Egerben egy Vörösmarty úti garázsba és el­vitték az ott tárolt 30 ezer forin­tos biciklit. Ugyanerre a sorsra jutott a Hadnagy úti lakótelep közös tárolójában tartott kétke­rekű, s egy Bélapátfalván állo­másozó bringa is. zesabonyi Rendőrkapitányság ugyanis rendszeres felvilágosí­tást végez az ifjúság rétegei kö­zött. E munkának a megbízottja fjülyi Gyula r. törzszászlós, aki az illetékességi terület minden tanintézményét felkereste, hogy elmondja, milyen veszé­ADÁCS Nem mondhatnánk, hogy az adácsi művelődési ház amatőr csoportjai a pihenésnek szen­telnék a nyarat. Az intézmény vezetője, Szekeres János azért dolgozik, hogy a község szín­játszói, népi és formációs tán­cosai minél több helyre utaz­hassanak, s felléphessenek. Mindezek anyagi feltételeit pályázatokból teremtik elő. Legutóbb a Megyei Művelődési Központtal közösen nyertek félmillió forintot a novemberi Országos Színjátszó Fesztivál rendezésére. Áz augusztusban induló balatoni táborhoz 70 HEVESVEZEKÉNY A képviselő-testületnek - leg­utóbbi ülésén - dr. Lakatos Sándor háziorvos és Török Já­nosáé védőnő számolt be. A falu vezetői a közhasznú mun­kások foglalkoztatásáról tár­gyaltak: a 8 ember köztiszta­sági, közbiztonsági és házi szo­ciális gondozói feladatokat lát lyekkel jár még az is, ha valaki kíváncsiságból kipróbálja a drogok valamelyikét.-Ha a drog szót hallja va­laki, a kábítószerekre gondol - magyarázza Sülyi Gyula a diszkózenét túlkiabálva. (Folytatás a 2. oldalon) ezer forintot kaptak a Nemzeti Kulturális Alaptól - ami rend­szerint a csoport külföldi utazá­sait is támogatja -, s gyűlik a pályázati pénz az adácsi bú­csúra is. Árra legutóbb az Ide­genforgalmi Alaptól kaptak 120 ezer forintot. A Veritas színját­szó csoportnak pedig 80 ezer forint jutott az új darab díszle­teinek megépítésére. Mint Szerekes János, a mű­velődési ház igazgatója el­mondta: ebben az esztendőben közel egymillió forintot nyertek, ami hozzájárul ahhoz, hogy az adácsiak minél több helyen mu­tassák be tánc- és színpadi tu­dásukat. el. Munkájukhoz, a Munkaügyi Központ támogatásával, 220 ezer forint értékben vettek kis­gépeket és kerékpárt. Szóltak a földek haszonbérbe adásáról is. Elhatározták, hogy a település szeméttárolóját földsáv kialakításával rendezik, elkezdik az utak kátyúmentesí­tését. Őszre új kerítést kap az iskola és a temető. Megalapozott lakossági vélemények Falugyűlések után a Felső-Mátrában Nem csak Mátraszentimrén, hanem a hozzá tartozó öt telepü­lésen is megrendezik a közmeghallgatással egybekötött falu­gyűléseket a Felső-Mátrában. A tapasztalatokról kérdeztem Stuller András polgármestert. SZENTIMRE ES TÉRSÉGÉ Stuller András leszögezte: a mátrai emberekre jellemző hig­gadtság, egymás iránti tisztelet és segíteni akarás jellemezte a fórumokat. Mátraszentlászlón kezdődött a közmeghallgatási folyamat - említette. - A lakosság mintegy 80 százaléka jelent meg. Előző­leg több családnak eljuttattuk az önkormányzat elképzeléseit, a fejlesztésekkel, a beruházá­sokkal és a rendezvényekkel kapcsolatos terveket. Elsőként az elvégzett munkáról tájékoz­tattuk a megjelenteket, majd ismertettük a célkitűzéseinket. (Folytatás a 4. oldalon) Szépülő, megújuló község Kábeltolvaj a vasútállomáson HATVAN Tegnap délben a hatvani vasútállomás forgalmi irodájában vad „táncba” kezdett az egyik műszer mutatója. A kék egyenruhások azonnal tudták, hogy a pályaudvar területén rendkívüli esemény történt, ezért haladéktalanul szóltak a rendőrségnek. A bűnüldöző szervek munkatársai rögvest a helyszínre érkeztek, ennek köszönhetően pedig tetten érték a kábeltolvajt, Sz. K. hat­vani lakost. Közlekedésbiztonság veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt indítanak ellene büntetőeljárást. Az intézmény pályázott és nyert Megyei önkéntes tűzoltó bajnokok MAKLÁR Zuhogó esőben tartották meg megyénk önkéntes tűzoltói ver­senyüket a makiári sportpályán. Csontos Ambrus tü. százados elmondta, az Európai Unióhoz való csatlakozás szellemében a versengést most először a nem­zetközi szabályzatnak megfele­lően rendezték. A nőknél az Egri Dohány­gyár csapata lett az első. A férfi ifjúságiaknál a Szilvásváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és afedémesieknek jutott az első hely. A felnőtt férfiak közül a Mátrai Érőmű csapata nyert, 2. a szilvásváradi, 3. a tófalui lett. A tavalyi országos második Mátrai Erőmű tíztagú gárdája júniusban a 47. osztrák nemzeti tűzoltóbajnokságra utazik. A közlekedési morál a vártnál is rosszabb Feljelentettek öt sofőrt HEVES MEGYE Három napon át figyelték a szakemberek az ország szá­mos vasúti útátjáróját az el­múlt héten. Videokamerákkal felszerelve próbálták ki­szűrni, hányán szegik meg a szigorú szabályokat.- Nos, a közlekedési morál még attól is rosszabb - össze­gezte a Heves megyei tapasz­talatokat Dikházi Tibor, a MÁV Miskolci Igazgatósá­gának titkárságvezetője -, mint feltételeztük! Szihalmon, illetve a 3-as főút AS-17-es automata fénysorompójánál végeztünk ellenőrzést.- A jogsértések?-Inkább a durva szabály­szegéseket igyekeztünk ki­szűrni. A fénysorompó vörös, azaz tilos jelzése ellenére öt esetben hajtottak át gépkocsi­vezetők az átjárón, súlyosan veszélyeztetve utasaik és a maguk életét. Emellett 26 egyéb szabálysértés is történt: vagy az 50-60 km/h sebessé­get lépték túl, vagy az átjáró­ban előzve átlépték a záróvo­nalat. Az öt járműtulajdonost feljelentettük. Ők 30 ezer fo­rintig terjedő bírsággal sújtha­tok, illetve egy évig bevon­ható tőlük a jogosítvány.- A megelőzés érdekében nem lenne tanácsos sűríteni ezeket az ellenőrzéseket?- De. Ám hogy ez mikorra várható, most nem tudok vá­laszt adni. (-y) Képünkön kalocsai játékokat mutatnak be - az egri Táncstúdió 13 és a dr. Kemény Ferenc Általános Iskola mozgásművészeti tagozatának növendékei. Vasárnap a Gárdo­nyi Géza Színházban a kicsik az elmúlt évben tanultakról adtak számot. A közönség tapsolhatott a polkának, a dunántúli ug­rásnak, a keringőnek, a musicalrészletek koreográfiáinak, de a gyermekek a Rege a csodaszarvasról című táncjátékot is elő­adták. A több fesztiválon díjakat nyert táncosok ezen a napon is nagy sikert arattak látványos tudásukkal, fotó: perl Márton Lottó­nyerőszámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a május 31-i, 22. heti 5/90-es lottó számsorsolásán a következő nyerőszámokat húzták: 15, 61, 67, 71, 86 Jókerszám: 279858 Hatoslottó: A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 22. já­tékhéten, május 31-én az alábbi hatoslottó nyerőszá­mokat sorsolták: 7,12,16,19, 22, 36 a pótszám 26 (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents