Heves Megyei Hírlap, 1997. február (8. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

HEVES MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. FEBRUÁR 1., SZOMBAT LŐRINCI, PETERVASARA VAROSOK ES KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM ÁRA: 39 FORINT NIKE-HIRLAP KUPA Terem-labdarúgótorna Szabó István olajvállalkozó volt 25 dolgozója jogos felháborodással kérdezi: Mit ér ma a jogerős bírósági határozat? A meg nem kapott munkabér után még nekik kell adózniuk Szolón, az ókori bölcs szerint a törvény olyan, mint a pókháló. A nagy bogarak keresztülre­pülnek rajta, a kis bogarak viszont fennakad­nak. Nagyon is igaz ez a megállapítás történe­tünkre. Miközben Szabó István András egri magánvállalkozó magabiztos mosollyal igyek­szik a tárgyalóteremben - a vele szemben je­lenleg is tartó büntetőeljárásban - elhárítani az ellene felhozott, 100 milliókra rúgó bűnté­nyeket felmutató vádakat, addig 25 volt dol­gozója már-már reménytelenül küzd jogos jussáért. A munkabérükért harcolnak. Hosszú hónapok óta - úgy tűnik - hiába. Hogy megilleti őket az együttesen most már mintegy nettó 5 millió forint, azt jogerős bíró­sági határozat már tavaly májusban ki­mondta. A végrehajtók azonban - a panaszo­sok véleménye szerint - tehetetlenek. Képtele­nek behajtani az összeget. Az adóhivatal vi­szont akadálytalanul teszi dolgát: a ki nem fi­zetett, ám a könyvelésben szereplő keresetekre is kivetette a személyi jövedelemadót. (A részletek a Magazin 4. oldalán) Csak a HEVES"|”HÍRIAP olvasóinak Száz pokolból is van visszatérés A család, a közvetlen környezet a legerősebb mentőöv Szinte minden ember életében vannak periódusok, amikor úgy érzi, hogy a ránehezedő problémákat képtelen kezelni. Amikor összegyűlnek a felhők a fejünk fölött, s görcsös igyekezetünk el­lenére sem találunk megoldást bajainkra, akkor bizony elkelne egy kis segítség. Tévedés azt gondolni, hogy egy lottó ötös egy csapásra megoldana mindent, mivel a tehetősebbek körében is nagyon sok a szorongó, elkeseredett ember. Dr. Szigethy Anna pszichiáter­rel arról beszélgettünk, miként lehet talpra állni a legreményte­lenebb helyzetekből, kik és mi­lyen segítséget nyújthatnak a rászorultaknak.- Egyre több ember érzi úgy, hogy élete végleg értelmét vesz­tette. A kudarcok sorozatát kép­telen feldolgozni. Végső két­ségbeesésében az alkoholhoz vagy egyéb önpusztító eszköz­höz menekül. Hogyan fordít­ható vissza ez a folyamat?- Nincs olyan helyzet, ame­lyen ne lehetne változtatni, s nincs olyan foka az „elnyomo- rodásnak”, amelyből ne lehetne visszatérni. De hozzáteszem, hogy ez a visszatérés nagyon nehéz. A legerősebb támasz a család, az illető közvetlen kör­nyezete. Az a tapasztalatom, hogy a családok nagyon sokáig képesek cipelni a terheket. (Folytatás a 3. oldalon) Hogyan szolgáltak és védtek? Munkaértekezlet a Heves Megyei Rendőr-főkapitány ságon A Heves Megyei Rendőr-főka­pitányságon tegnap került sor arra a munkaértekezletre, ame­lyen értékelték a tavalyi évet, s meghatározták az idei feladato­kat. Az eseményen részt vett dr. Bánfi Ferenc r. dandártá­bornok, az Országos Rendőr­főkapitányság közbiztonsági fő­igazgatója is. Elöljáróban a megyei főkapi­tány a minapi szilvásváradi Barangolás a gyöngyösi Mátra Múzeumban - Akik kellemes kikapcsolódásra vágynak, s hasznosan kívánják eltölteni szabadidejüket, látogassanak el a múzeum termeibe. Gazdag diorámás állatbemutatókat láthatnak, s megismerhetik Brúnót, az óriás mamutbébit is. (Színes képösszeállításunk Magazinunk 2. oldalán látható) fotó: perl märton Kormány-előterjesztés készül az autópályákról Immár nincs akadálya az M3-as további építésének Lotz Károly miniszter gyöngyösi találkozója Hazánknak érdeke, hogy az elkövetkező évtizedben 600 kilo­méter hosszú autópálya-szakaszt építsen meg - jelentette ki tegnap Gyöngyösön Lotz Károly közlekedési, hírközlési és víz­ügyi miniszter. Ez nagy szervezőmunkát és pénzügyi erőforrá­sok bevonását jelenti. fegyveres rablás tettesének fel­derítésében végzett munkájáért dicséretben részesítette Nagy István r. alezredest, a HRFK bűnügyi osztályának vezetőjét. (Folytatás a 4. oldalon) A szaktárca vezetője Fodor Gábornak, a mátraaljai város SZDSZ-es országgyűlési kép­viselőjének társaságában talál­kozott az önkormányzat vezető­ivel, s tájékozódott az intelli­gens város kialakításának helyi Tanácskozott az Egri Hegyközség választmánya Tegnap délután a városházán ült össze az Egri Hegyközség választmánya, hogy beszámolót hallgasson meg a szervezet múlt évi tevékenységéről, átte­kintse a költségvetést, az idei terveket, valamint felülvizsgálja a rendtartást. A választmány Thummerer Vilmos elnök elő­terjesztésében tárgyalt a ’97. évi szőlő- és borvédőár megha­tározásáról. Az estébe nyúló ülés határozatairól részletesen hétfői számunkban olvashatnak. Kinek ajánljuk adónk egy százalékát? A Heves Megyei Hírlap - amelyet csaknem százezren olvasnak naponta - mindazoknak a szervezeteknek felajánlja segítségét, ame­lyek jogosultak az SZJA egy százalékára. A bemutatkozó anyagokat február 10-én, hétfőn kedvezményes áron (90x50 mm 5800 Ft+ÁFA, 90x100 mm 11.600 Ft+ÁFA) tesz­szük közzé. Az anyagokat személyesen vagy levélben/telefàxon - a befizetést igazoló szel­vény másolatával - legkésőbb február 7-ig kérjük címünkre (3300 Eger, Barkóczy u. 7. Tel.: 36/413-644, fax: 36/412-333) eljuttatni. További felvilágosítást hirdetési munkatár­saink adnak a 36/413-644-es telefonon. Sziréna lehetőségeiről. A hazai telepü­lések közül elsők között Gyön­gyösön is - kísérleti jelleggel - elkezdődött a kábeltelevíziós rendszeren történő adatszolgál­tatás. (Folytatás a 2. oldalon) Betörések sorozata Mátraderecskén a Fürdő ut­cában egy budapesti lakos hét­végi házába törtek be, s tulaj­donítottak el különféle haszná­lati és berendezési tárgyakat 40 ezer forint értékben. Gyöngyös belterületén két közlekedési baleset is történt tegnap délelőtt - kaptuk a tájé­koztatást a Gyöngyösi Rendőr- kapitányság ügyeletesétől. A Bajcsy és a Róbert Károly utca kereszteződésében egy motor- kerékpáros nem adta meg az el­sőbbséget egy személygépko­csinak, amely elütötte. A fi­gyelmetlenség ára nyolc napon belül gyógyuló sérülés. A másik baleset szintén az elsőbbség meg nem adása miatt következett be: ezúttal két sze­mélyautó ütközött. Ebben az esetben egy személy szenvedett nyolc napon belül gyógyuló sé­rülést. A mátraaljai városban az utóbbi időben ugyancsak elsza­porodtak a hengerzár-törés módszerével történő lakásfosz­togatások. (Folytatás a 2. oldalon) Köszöntjiik lap­testvérünket közös rendez­vényünkön, a Htrlap- Kiskegyed bálon! Megyei küldöttgyűlés az MSZP-ben Eleven pártéletet sürget az elnök A közvélemény előtti kezde­ményezőbb megjelenést és a pártéletben erőteljesebb megújulást szorgalmazott Sós Tamás, a Magyar Szocialista Párt megyei elnöke a politikai tömörülés tegnapi küldöttgyű­lésén. Az MMK-beli esemé­nyen Csintalan Sándor, az MSZP ügyvivője is részt vett. Sós Tamás elnöki beszá­molójában hangsúlyozta: a szocialistáknak rendezniük kell soraikat, miután ’97 a vá­lasztásokat közvetlenül meg­előző esztendő. Szerinte foko­zottabb nyilvánosságra, jobb információáramlásra, illetve élő, eleven pártéletre van szükség, csakúgy, mint az ak­tivista-hálózat bővítésére. Szintén feladatként határozta meg a megyei elnök a fiatalok szélesebb körű bevonását a közéletbe - építve a BIT kez­deményezésére. A szövetségi politikáról szólva elhangzott: az MSZP- nek a szociáldemokrata érték­rendből kell kiindulnia. Első­számú partnernek ugyanakkor a BIT számít, de kiemelt fi­gyelmet kell fordítani a szak- szervezetekre is. Az egyházak­kal kiszámítható, korrekt vi­szonyt kíván kialakítani a párt. A tanácskozáson - immár lapzártánk után - olyan kér­dések szerepeltek a napiren­den, mint a szocialista frak­ciónak a megyei közgyűlésben végzett munkája. (-ne) AKCIÓS AJÁNLATA VISZONTELADÓKNAK! Americana szelet 25 g 18.60 Duna szelet • 23.­Balaton szelet 24.50 Sós mogyoró 100 g 51.­Héjas mogyoró 150 g 55.­Vánca desszertporok 12.­Suchard Express 350 g kakaó 191.- Podravka leveskockák 88 g 59.- Podravka levesporok 54-től Lunch meat 400 g 96.­Sertés májkrém 65 g 22.50 Csemege uborka 1/1 119.50 Rizsi kg 116.50 Citromlé 0.51 53.­Cltromlé 11 73.­Háztartási keksz 250 g 47.­Tomi Sztár 2,4 kg 500.­Cindy habfürdő 21 253.­Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. Eger, Kertész út 183. Tel.:36-412-255.

Next

/
Thumbnails
Contents