Heves Megyei Hírlap, 1997. január (8. évfolyam, 1-26. szám)

1997-01-02 / 1. szám

HEVES MEGYEI EGER, GYÖNGYÖS, HATVAN, HEVES, FÜZESABONY, 1997. JANUÁR 2., CSÜTÖRTÖK LŐRINCI, PÉTER VÁSÁRA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 39 FORINT A HEVESM|!HÍRIAP-ot telefonon is megrendelheti! Hívja a 36/412-646-0$ telefonszámot! Kézbesítőnk leikeresi Önt. Az egri Vadászkürt szilveszteri malacának nyertese, Bartók Csabáné vendéglátóival FOTÓ PERL MÁRTON Fácán roston, jósnö és pezsgés puding Vidám óévbúcsúztatók a megye városaiban, üdülőhelyein Az óév ínycsiklandozó falatokkal gazdagon megrakott aszta­lok és vérpezsdítő muzsikaszó mellett telt a megyei szórako­zóhelyeken. Az egri Hotel Flórában a sé­fek ízelítőjével várták a ven­dégeket, akiknek őzpástétom, pulykamell-szelet, szarvas­comb, fácán roston, majd pezsgős puding került a tá­nyérjukra. De nem hiányoztak a jobbnál jobb innivalók sem az étkek mellől. Reggel 6 óráig húzták a zenészek a talp- alávalót, műsorról a város színművészei gondoskodtak. (Folytatás a 2. oldalon) Harminchat éve sorsolta ki, s jutalmazta először az év első újszülöttjét az Állami Biztosító. Az idén két fővárosi és 14 vi­déki újszülött közül húzták ki egy budapesti és négy vidéki baba nevét. A szerencsés vidéki gyerme­kek a 0 óra 35 perckor született gyöngyösi Kiss Attila, illetve a 10 perccel később világra jött Bozsik Melinda lettek, s az ÁB- Aegon Biztosító Aranykanál életbiztosítási kötvényét kapták: 18 év múlva a mostani 150 ezer forintos biztosításra a mai jegybanki kamatokkal számítva is másfél millió forintot vehet­nek a kezükbe. Egerben 2 óra 50 perckor született meg az év első babája, Kovács Patrik. Elbocsátások, nyugdíjazások, vezetőcserék a hatvani rendőrségen „Könnyűnek” találtatott a kapitány is Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Hatvanban szilveszter délelőttjén dr. Lantos Bálint r. ezre­des, Heves megye rendőr-főkapitánya. A találko­zón a médiák munkatársai „első kézből” kaphat­tak információt a Hatvani Rendőrkapitányság vezetésében bekövetkezett változásokról. Dr. Lantos Bálint azonnali hatállyal felmen­tette beosztásából dr. Jusztin Ferenc r. alezre­dest, a város rendőrkapitányát, s kezdeményezte nyugállományba helyezését. Felmentette Nagy László r. százados, bűnügyi osztályvezetőt is, aki szintén nyugállományba vonul. A főkapitány Kovács József r. alezredestől megvonta a kapi­tányság vezetőhelyettesi beosztását, de továbbra is ő marad a közrendvédelmi osztály vezetője. Dr. Lantos Bálint 1997. január elsejétől - egy­előre három hónapra - Miklós József r. alezredest bízta meg a hatvani parancsnoki teendők ellátá­sával. Helyettesévé - s egyben a bűnügyi osztály vezetőjévé - Patkóné Rőczey Krisztina r. főhad­nagyot nevezte ki, akinek soron kívüli, száza­dossá történő előléptetését is kezdeményezi. A tájékoztatón elhangzott: S. M. r. őrnagyot és T. /. r. őrmestert - a „prostituált-ügyben” játszott szerepükért - elbocsátották a rendőrségtől. (Folytatás a 2. oldalon) Csak a HEVÉS^HÍRUP olvasóinak Azonosítható lenne a barguzini lelet Morvái Ferenc: „Nem odázható el a Petőfi-család sírjának felbontása” A közelmúltban több kommunikációs fórumon vetődött fel is­mét a mindmáig megválaszolatlan kérdés: Petőfíé-e a bargu­zini csontváz...? Gyöngyösiek az év első ÁB-bébijei Kovács Lászlóné és fia, Patrik FOTÓ: PERL MÁRTON Az is kiderült, hogy a korábbi merev és elutasító álláspont változott, s - mint azóta köztu­dottá vált - a Magyar Tudomá­nyos Akadémia a jövőben nem óhajtja a hivatal szerepkörét el­látni, azaz esze ágában sincs akadályozni a még szükséges szigorú szakértői vizsgálatokat. Sziréna A rablók többsége is szilveszterezett A tolvajok többsége is az óév búcsúztatásával töltötte a napot. De voltak olyanok, akiknek maradt idejük néhány idegen holmit magukhoz venni. így egy egri férfi három pár cipő­vel, egy fiatalember néhány ka­zettával lett szegényebb. Iratokra volt szükségük azok­nak a rablóknak, akik betörték egy kocsi hátsó üvegét, s eltu­lajdonították az ott található hi­vatalos papírokat, jegyzeteket. Gyöngyös Fő terén a randalí­rozó fiatalok bezúzták a gyógy­szertár kirakatát, majd úgy ösz- szeverekedtek, hogy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szereztek. Egy kompolti kazaltűzhöz vonultak ki az egri tűzoltók. A lángokat eloltották, kárérték nem keletkezett. Minderre így utal Morvái Ferenc országgyűlési képvi­selő, a Megamorv Petőfi-bizott- ság elnöke, aki az elmúlt idő­szakban anyagilag is igen sokat tett azért, hogy ez az egyre job­ban elhúzódó vitás téma tisztá­zódjék, s végre tárgyilagos vá­lasz szülessék.- Jó érzéssel mondhatom, hogy megindult az egészséges oldódás. Korábban már tárgyal­tam, illetve megállapodtam Tóth Andrással, a Hom-kor- mányzat kabinetfőnökével. A megbeszélések során tisztázód­tak azok a követelmények, amelyeknek eleget kell ten­nünk. Gyorsan hozzáteszem, hogy mindezekkel messzeme­nően egyetértek. (Folytatás a 3. oldalon) Zagyvaszántón szó sincs „tisztáldozatról” Igaz, hogy az új könyvtáros az iskolaigazgató vójelöltje lehet, de... Zagyvaszántón nem könnyű személyi döntéseket hozni. Ha valakit új pozícióba helyeznek, az illetőt azonnal szárnyára kapja a hír. Vizsgálni kezdik családfáját, s megállapítják: ki kinek a rokona, ismerőse... így volt ez legutóbb egy pedagó­gus esetében, vagy napjainkban a könyvtárat érintő válto­zásnál. Hiába, kicsi a település... A könyvtár helyiségeit tata­rozták. Festettek, beszerelték a gázt. A felújított, korszerű épület megfelel minden elvá­rásnak. Ám az intézmény ha­marosan máshová települ. Nemsokára idős emberek ,beöltöznek” a falak közé. Azért az idézőjel, mert nem éjjel-nappal működő otthon lesz itt a továbbiakban, hanem afféle napközis ellátás. Ahogy újabban nevezik: klub, amely várhatóan január köze­pén elkezdi tevékenységét. Mindez sajátos körforgást eredményez a településen: a könyvtár ezentúl a házasság- kötő teremben funkcionál, míg a leendő frigyek a kultur- házban köttetnek. (Folytatás a 3. oldalon) Ittas anyja agyba-főbe verte a fiát Kórházi körkép az óév utolsó napján Az új év első napján nagy volt a forgalom a megye kórházaiban. A csúszós utakon többen estek el szerencsétlenül, s az alko­holmámorban felszabadult in­dulatok forróvérű honfitársain­kat összetűzésre késztették, amelyek gyászos végeredmé­nyeiről az egészségügyi intéz­mények ügyeletes orvosai szá­moltak be. A gyöngyösi Bugát Pál Kór­ház baleseti ambulanciájára tíz embert szállítottak. A mértékte­len italozás adta a bátorságot két tarnazsadányi férfinak ah­hoz, hogy ablakokat zúzzanak be, majd egymásnak essenek. Borotvától vérzett egy ember Gyöngyösön. Egy középkorú férfinak az ittas állapotban lévő anyja úgy ellátta a baját, hogy koponyasérüléssel a hatvani kórházba került. A csúszós utak áldozata lett az az idős férfi, akinek combnyakcsontja tört. Többen üvegszilánkok okozta kézsérülésekkel jelentkeztek a hatvani baleseti ambulancián. A megyei kórház baleseti ambulanciáján az új évre virra­dóra kisebb volt a forgalom. Az osztályra egy férfit vettek fel, aki verekedés közben agyráz­kódást szenvedett. Egy másik férfinak az ujjai sérültek meg attól a petárdától, ami felrob­bant a kezében. Többen el­csúsztak a síkos utakon, és ita- losflaska darabjaiba tenyerei­tek. De olyan sérült is volt, aki esés közben ablaküveget tört be a kezével. (császi - bágyi) Önökkel Együtt Mondjuk - Önökért B.Ú.É.K., Magyarország! Már mögöttünk 1996, az az esztendő, amelyet aligha emlegetünk gazdagság, siker, jólét és örömhozónak. Tizenkét hónapon át kellett szembesülnünk a politikai pártok zömében semmitmondó fecsegésével, valóságkozmeti­kázó, önérdektől áthatott szövegzuhatagával. Tapasztalhattuk - mindenféle statisztikai mutató, sikerpropaganda ellenére -, hogy élet- színvonalunk erőteljesen csökkent. Bizony, egyikünk se érezte azt, hogy valamiféle fellen­dülés kezdődik. Az etikai válság méginkább sú­lyosbodott. Az emberek zöme - s ezt aligha le­het vitatni - már nem kötődik sehová. Máról holnapra él, s eszébe sem jut, hogy magasabb rendű erkölcsi alapelvekhez igazítsa sorsát. Nem felelős ezért közülük senki, hiszen a mos­tani katasztrofális körülmények sodorták vala- mennyiüket ide. A hibásak a hatalmon lévők, akik hajdani ígéreteiket egyáltalán nem váltották valóra, akik tűrték, hogy a korrupció, az ügyeskedés háborítatlanul terebélyesedjék. Csoda-e, ha 1997-től ez az agyonsanyargatott, zsebkendő- nyi Magyarország jóval többet vár? Azt szeretnénk, ha ebben a hazában minden érettünk történne, ha a különböző pozícióba ke­rült polgárok kizárólag bennünket szolgálná­nak, s ne engednének az önzés, a harácsolás szándékának. Azt kívánjuk, hogy álljon már meg végre az elszegényedés, hogy ténylegesen csökkenjen a reményvesztett munkanélküliek egyre gyara­podó serege. Azt akarjuk, hogy megannyi társunkat azo­nos értékűnek tartsa mindenki, hogy senkit ne hasson át az ostoba, a tömény butaságra valló szakmai és egyéb gőg, a korlátoltság, a kárt okozó betonkonzervatívság, hogy mindnyájan érezzük: valóban független, szabad, demokrati­kus hazánkban élünk. Méghozzá egyre jobban. Pécsi István Ismét emelkedett az üzemanyag ára A fogyasztási adó és az Út­alap változása miatt január 1- jétől ismét emelkedett a Mól Rt.-nél forgalmazott üzem­anyag ára. Tegnaptól a 98-as ólmozott benzin litere 12 forint 50 fillér­rel drágább, így új ára 146 fo­rint. Egyformán 13 forint 50 fil­lérrel drágult a többi benzin­fajta. így a 91-es ólmozatlan li­tere 122 forint helyett 133,50 forint lett. A 95-ös ólmozatlan január 1 - jétől 125 forint 50 fillér helyett 139 forintba kerül. A 98-as ól­mozatlan benzin literének új ára 148 forint. A gázolaj 11 forint 50 fillér­rel lett drágább, így litere 129 forintba kerül. —*i.. I* L . I. .. J I •

Next

/
Thumbnails
Contents