Heves Megyei Hírlap, 1995. április (6. évfolyam, 77-100. szám)

1995-04-01 / 77. szám

2. oldal VlLAGTUKOR 1995. április 1., szombat Kutatás a szekta telephelyén - Mérges gáz után kutatnak gázálarcos japán rend­őrök - a rohamrendőrség védelme mellett - a tokiói földalattin elkövetett merénylettel gya­núsított szekta egyik telephelyén... fotó: feb-reuters Németországi merényletsorozat: lángba borult török létesítmények Tegnapra virradóra Németor­szágban újabb török létesítmé­nyeket gyújtottak fel ismeretlen tettesek. Személyi sérülés nem történt, de súlyos anyagi károk keletkeztek. Minden jel szerint a betiltott Kurd Munkáspárt (PKK) szer­vezi a hetek óta tartó támadás- sorozatot, amelynek keretében már majdnem száz török üzle­tet, kultúrházat, mecsetet borí­tottak lángba a nagyrészt isme­retlen tettesek. Tegnapra virradóra az észak-rajna-vesztfáliai Elshe- imben egy török textilgyár rak­tárát gyújtották fel. Az épület­nek csak a falai maradtak meg, a kár több százezer márkára te­hető. A bajorországi Aschaf- fenburgban egy török utazási iroda ablakán hajítottak be égő benzinespalackot, és az épület teljesen kiégett. Az észak-rajna-vesztfáliai Her- fordban szintén megpróbáltak lángba borítani egy török uta­zási irodát, de itt szerencsére sikerült hamar eloltani a lángo­kat. Herbert Schnoor, Észak-Rajna-Vesztfália tarto­mány belügyminisztere egy tegnapi rádióinterjúban el­mondta, hogy a rendőrség meg­erősítette az éjszakai járőrszol­gálatot, és több száz török léte­sítményt különös figyelemmel őriznek, de a jelek szerint ez nem elég az újabb gyújtogatá- sos merényletek megakadályo­zásához. A miniszter közölte, hogy a tartományban eleddig 44 me­rénylőt fogtak el, és közülük 32 tekinthető a Kurd Munkáspárt emberének. A többiek valamely szélsőséges német csoport tag­jai... (MTI) Volt keletnémet bírák elítélése: öt évet kapott a 77 esztendős nő Berlinben ötévi szabadságvesz­tésre ítéltek egy volt keletnémet bírónőt, a 77 éves Helena Heymant. A vád szerint a bírónő az öt­venes években négy halálos íté­let meghozatalában működött közre. A vádlott a perben elis­merte, hogy tagja volt egy 3 tagú bírói tanácsnak, amely kémkedés és szabotázs ügyé­ben hozott ítéleteket, de a konk­rét ügyekre nem emlékezett. Az ügyészség nyolcévi bör­tönbüntetés kiszabását kérte, azzal az indoklással, hogy a bí­rói tanács politikai döntéseket hajtott végre az NDK törvényei szerint is túlzott mértékű ítéle­tek kiszabásával. A vádlott védője elévülés miatt az eljárás beszüntetését kérte, és tarthatatlannak mondta, hogy egy másik állam bírósága ítélkezzen az NDK bí­róinak tevékenységéről. Ugyancsak most hirdettek ítéletet egy másik volt keletné­met bírónő ügyében is. A jelen­leg 40 éves vádlott 1984-ben többévi szabadságvesztésre ítélt négy NDK-s állampolgárt, mert az NSZK állandó képvise­letétől kértek segítséget kiuta­zási engedély megszerzéséhez. A volt bírónőt kilenc hónapi felfüggesztett szabadságvesz­tésre ítélték. Az NDK majdnem nyolcszáz volt bírája ellen indítottak ed­dig eljárást a német igazság­ügyi szervek, és már több mint 40 esetben történt vádemelés. A Heyman-ügyben született ítélet az eddigi legsúlyosabb bünte­tés, amely a keletnémet volt bí­rák és ügyészek elleni perekben eddig született. Afgánok tragédiája Afganisztán északi részében földcsuszamlás és sziklaomlás következtében életét vesztette 300 ember. Az afganisztáni hírközlés jelentései nyomán er­ről tegnap Újdelhiből számolt be az ITAR-TASZSZ. A tragédia még kedden tör­tént Badahsán tartomány Dar- jam hegyvidéki körzetében egy faluban. Viharos esőzések kö­vetkeztében föld-, iszap- és kő­lavina temette be a település 40 házát. A lezúduló görgeteg élve eltemetett legkevesebb 300 embert. Noha a mentés azonnal megindult, eddig csak nyolc holttestet tudtak kiásni. TAROM-gép balesete: nen találtak túlélőket A TAROM román légitársaság tegnap délben kiadott közlemé­nye szerint 59 halálos áldozata van a Bukarest közelében teg­nap reggel bekövetkezett légi­katasztrófának: a 49 utas mel­lett életét vesztette a 10 főnyi személyzet is, túlélőket nem ta­láltak... Az utaslistán - az első jelen­tések szerint - 20 belga állam­polgár, valamint 21 tranzitutas szerepelt néhány más külföldi, valamint román állampolgár mellett. Az A-310-324 típusú, kor­szerű Airbus katasztrófája a TAROM jelentése szerint mintegy három perccel a fel­szállást követően, 9 óra 11 -kor történt. A gép mintegy 500-600 méter magasból a repülőtér és a közvetlen szomszédságában lévő Balotesti falu vasútállo­másától mintegy 300 méterre zuhant le, egyelőre ismeretlen okokból. Az irányítótoronnyal hirtelen megszakadt a kapcsolat, és - az alacsony repülési magasságra való tekintettel - semmilyen lehetőség nem is volt annak helyreállítására. A szerencsétlenség szemta­núi robbanást észleltek, azt azonban nem tudták megmon­dani, hogy arra vajon még a le­vegőben avagy már a földön került sor - jelentette a Rom- pres hírügynökség. Előzőleg több helyi rádióállomás is azt a hírt közölte, hogy a gép lezuha­nása előtt egy vagy két robba­nást észleltek, s a Rompres - megerősítés nélkül - maga is ezt jelentette. A helyszínre a délelőtt fo­lyamán - Vacaroiu miniszter- elnök vezetésével - a kormány több tagja szállt ki. Mentőket, tűzoltókat, csendőri és rendőri egységeket vezényeltek a tra­gédia helyére. Vacaroiu minisz­terelnök nyomban utasítást adott a vizsgálat megkezdésére, és kormánybizottságot jelölt ki a szerencsétlenség okainak megállapítására. Helyi tárgyalás a tűzszünetről - Egy orosz tiszt az egyik csecsen falu képviselőjével a helyi tűzszünetről tárgyal. Az orosz csapatok főparancsnoka, Kulikov tábor­nok közölte: nem hajlandók általános tűzszünetről tár­gyalni, amíg a lázadók le nem teszik a fegyvert... Az EBRD dühödt reagálása a szlovák tervre Az EBRD illetékeseinek dühödt reagálását váltotta ki Szlováki­ának az a terve, hogy a nyugati cégeknél 30 százalékkal olcsóbb ajánlatot tévő Skoda Praha cseh céggel fejezteti be a mohi atomerőművet. Mark Tomlinson, az EBRD szakértője sokkoló­nak nevezte a pozsonyi pálfordulást, és azt mondta, hogy az atomerőművet vagy az eredeti tervek szerint fejezik be, vagy az EBRD egyetlen fillér támogatást sem folyósít a beruházáshoz. Új repülőteret építenek majd Athén közelében Görögország megkapta az Európai Unió támogatását ahhoz, hogy 2,3 milliárd dolláros költséggel új repülőteret építsen At­hén közelében, Szpatában. A beruházás a tervek szerint négy és fél év alatt készül el. Az új repülőtér kezdetben évente 16 mil­liós utasforgalmat tud majd lebonyolítani, idővel azonban akár 50 milliósra is bővülhet kapacitása. Az 1700 hektáros területű légikikötő 17 kilométerre keletre épül meg Athén központjától. Az építésre a megbízást egy német cég kapta meg, a Hochtief AG konzorcium. A görög kormánnyal kötött szerződés szerint a repülőtér 45 százalékban ezé a vállalaté lesz 30 éven át. Oroszország gazdasági hajai és a külföldi töke Oroszország gazdasági válsága szertefoszlatja a létfontosságú külföldi tőke beáramlásához fűzött reményeket - állapítja meg Borisz Jelcin gazdasági elemző csoportja. A meglehetősen bo­rúlátó jelentés - jegyzi meg a Reuter - nem tartalmaz túl meg­lepő elemeket a nyugati befektetők számára, akik már megéget­ték kezüket a kialakulófélben lévő orosz piacgazdaságban. Jel­cin gazdasági elemzői rámutatnak arra, hogy jelenleg nagyon csekély mértékű a külföldi tőke beáramlása Oroszországba, mivel igen alacsony az orosz beruházási ráta is. A gazdasági válság alaposan megtépázta az állam beruházási programjait, s ezek hiányában a külföldi tőke vonakodik pénzt fektetni a volt kommunista országba - áll a jelentésben. Ha igen, akkor kérjük írja le kedvenc locsolóversét és küldje el címünkre: AS-M Heves Megyei Irodája Eger, Barkóczy út 7. sz. 3300 A beküldők közül hárman (sorsolás alapján) egyenként 5000 Ft értékű parfümöt kapnak húsvéti ajándékként kiadónktól. A legeredetibb versekből válogatást adunk lapunk 1995. április 15-i számában. Beküldési határidő: 1995. április 12. (szerda) A borítékra, kérjük, írják rá: „LOCSOLÓVERS”. J „Második Feleségek Falva” A Sárga Kagylók Zátonya egyike azoknak a kis települé­seknek, amelyekből Sencsen - a Hongkonggal határos kínai terület legdinamikusabban fej­lődő városa - kialakult. A sen- cseniek azonban csak a „Má­sodik Feleségek Falva” néven emlegetik, mert arról híres, hogy kínai kedvesüket itt rej­tegetik az ezrével átjáró hong­kongi üzletemberek. Nyílt ti­tok, hogy nem csupán nyere­ségvágy űzi őket Kínába. A szerelmi ügyeknek kedvez, hogy Hongkong központjából néhány percenként indul vonat Sencsenbe, ahová vízum sem kell a hongkongi lakosoknak.- Ez így nagyon kényelmes, hetenként egyszer-kétszer az egyórás utazás igazán nem fá­rasztó - mondta az AP tudósí­tójának egy sencseni volt rendőr. - Sok nőismerősömet hongkongi vagy tajvani szere­tője tartja el. Mi, kínaiak má­sodik feleségnek nevezzük ezeket a lányokat, akik „fér­jüktől” pénzt kapnak lakbérre, háztartásra, ruházkodásra. Nem dolgoznak, és más férfi­akkal nem randevúznak. A „Második Feleségek Falva” - ahol a hagyományos, kis házacskák emeletes lakó­épületekkel váltakoznak - azért is közkedvelt, mert a lak­bérek itt alacsonyabbak, mint Sencsen belvárosában. A la­kónegyed főutcáján ápolt ifjú hölgyek korzóznak, a legfris­sebb hongkongi divat szerint öltözve, miniszoknyában, bo­kazokniban. Szépségszalo­nokban és fodrászüzletekben nincs hiány, és legkevesebb három klinika reklámozza a nemi betegségek gyógyítását. A sencseni férfiak érthető módon kisemmizetteknek ér­zik magukat. Barátnőt Sen- csenben csak az szerezhet, akinek pénze van. A fiatal lá­nyok Kína minden részéből a jobb élet, a pénz reményében özönlenek álmaik városába, ahol mindezt a hongkongi fér­fiaktól remélik megkapni. A brit gyarmaton gondot okoznak ezek a határon túl­nyúló szerelmi ügyek, a Hongkong és Kína közötti el­mélyülő társadalmi és gazda­sági kapcsolatok sokat vitatott melléktermékei. A társadalom alapegységét alkotó család felbomlásától tarva egy tör­vényhozó egyenesen azt java­solta, hogy bigámia vádjával perelhessék be mindazokat a nős férfiakat, akiknek már két éve tart a viszonyuk, vagy el­tartják szeretőjüket, vagy gyermekük születik tőle. A hongkongi kormány szerint azonban nem fogadtatható el ilyen törvény, és a bizonyító eljárás a magánélet megsérté­sével járna. A szociális dolgo­zók kivihetetlennek tartják ezt, de úgy vélik, hogy mégis tenni kell valamit. A nős férfiak sze­rintük azért tartanak szeretőt, mert elromlott a házasságuk, ezért a kormánynak tanácsadó szolgálatot kellene nyújtania a boldogtalan házaspároknak, a vállalatvezetők pedig azzal se­gíthetnének, ha házasembere­ket nem küldenének gyakran vagy hosszú időre Kínába. A hongkongi üzletembereknek már szokásukká vált a házas­ságtörés, azt hiszik, elvárják tőlük, hogy szerelmi ügyeket is lebonyolítsanak Kínában - mondják a szociális dolgozók.

Next

/
Thumbnails
Contents