Hetikiadás, 1938. január-december

1938-01-05 / 1 [1524]

H e t i k i a d á s. ISögállapitották Q dohánying átvételének feltóteleit. k Dohányjövedék engedélyt adott as olajmagértékesitő szövetkezetnek, hogy az idén termelt dohánymagot a dohánytermelőktől átvegye,egyben megálla­pította az átvétel felt'teleit is.Ezek szerint *3 szövetkezetnek az egészsé­ges, száraz, rostált 96 százalékos tisztaságú dohány-írtért a termelő részére 100 ki ló gráfonként 25 pengőt kell fize 4 nie,ha fi tercelő doh%ymag-pogácsá­ra igényt tart és 26 pengőt,ha erre nincs szüksége.Az olajgyárak a szövet­kezetnek közremüködésóért a vételár % százai'kát téritik meg, tehát minden átvett métermázsa után 50,illetve 52 fillért fizetnek. Lencsevetőmag kiosztás­l földmivel ^sü gyí minisztérium Növénytermelési Hivatala az idén is kioszt néh'ny vagon lenesvetőmagot öt-tiz ^méternázs ás tételekben./.z ig'ny­léseket a jelentkezések sorrendjében birálják el.Az igénybevétel v°gy keaí­pénzfizetés,v^gy a beszerzési ár háromnegyed részinek kamatmentes hitelezé­se ellenében történik.Mindi, t módozatnál a zsák-kölesöndijat és a vasúti fu­varköltséget tánog r t ás képen a földmivel'sügyi minisztérium magára vállalja és azt a hivatal azoknak a gazdáknak, akik Kötelezettségüknek megfelelnek, visszatéríti .Mindazoknak az igénylőknek .akik ° lencsevet'm^g árat készpénz­zel fizetik ki,a vitelárból mázsánként 5 pengőt a minisztérium az ^keio ter­hére elvállalja.Jelentkezési határidő január 31.-e. /. mezőgazdaságok könyvelésének fejlesztése. t közép-'s nagygazdaságok mellett egyre több kisg n zdaság is bevezet­te a könyvelés és mérlegkészítés rendszer U, ami azzal az előnnyel jár,hogy a gazda mindig tisztában rn vagyoni helyzet- vei és gazdálkodásának jcvedelme­zost'vel.Az OMGE szántért ás i osztálya minden tekintetben k'szsésffel áll a gazdák rendelkezés' re B könyvelés megkezdése,annak vezetése, 0 zárómérleg el­készítés e,felülvizsgálása 's hitelesítése,üzemterve és költségelőirányzat el­készítése,a grzdasé.g állna^ó felügyelete és ellenőrzése ügyében is.I g r zda saját érdekében cselekszik,ha "kár • dózási.akár jövedelemkimutatási colból, •ikar t 'rs-sviszony. vgy tiszti percent esetén az OMGE szantf rtási osztályához Ecrdul felvilágosi{ásé rt.

Next

/
Thumbnails
Contents