Hetikiadás, 1925. április-június

1925-05-27 / 41 [1506]

Soald üauii4son, a világhirü sarkutazo, aki évekkel ezelőtt elsőnek járta m eg a eléli sarkot, két haj°t szerelt fel az északi sarki útra. Hajóival messze északon a Jegestengerben fekvő Spitzbergák szige­ténél kötött ki és onnan két hatalmas repülőgépen több tárxsával együtt az északi sark felfedezésére indult. Aggódó társai most már'„napok ota hiála várjják visszajövet^lét. azt hiszik, hogy eltévedt a hófelhők kö­jzött, vags'pe oig katasztrófa érte. "Vannak, kik uég abban reménykednek, . hegy Auundsen talán elérte az északi sarkot és. ott mérésekkel tölti ide­jét, vagyjpedig Alaska félsziget kevéssé lak ott vidéke i felé tért vissza, ahonnan csak nehezen érk zik el hiradás a müveit világba. Az amerikai tengerészet most Grönland felől expedició indítására készül, amelynél feladata lesz az, hogy Amundsen sorsát ...e gáll ap it sa. AZ expedi«ió cél­jaira az amerikaiak a Németországban készült Zeppelin-rf élo kormányoza ható léghajót használják fel. Ezelőtt néhány héttől bejelentették, hogy ^onos cseh kül­ügyminiszter közvetlenül a bukaresti kisanatant—konferencia befejezése után Bécsbe utazik" és az ./•sztrák kormányt formálisan felszólítja, lép­jen be a kisantantba. Ez.-,el a határozott lépéssel szerették volna lesze­relni azt az utó'bii időben feltűnően megerősödött osztrák mozgalmat ,mely Ausztriának Né^et or s zágh ~>z való csatlakozását tűzte ki célul. * kisan-_ tant-kenferencia Magyarország-ellenes határozatát nyilvánosságrahezatala után az európai közvélemény csaknem osztatlan egészében^ fogadta és ennek hatása alatt,ugylát szik, Benes most m'r véglegesen lemem a tervezett vécsi utazásról, amely egyébként is nem nagy sikerrel ke­csegtetett. > cíítce^yv Bécsben a napokban diákzavargások voltak. Az egyetem épü­letébe nem engedték be a zsidó diákokat, a világkereskedelmi főiskolát pedig bezáratták, mert ott hor gkeresztesek üsszetüztek a zsidók 1 . % \ diákokkal. Csehországban nagy feltűnést keltett, hogy a rendőrileg internált Beran cseh kom .unista képviselő tegnap éjszaka Karlsbadból automobilén átszökött Németországba és a határállomásról a cseh ható­ságoknak búcsúlevelet küldött. Parisban a földalatti vasút egyik állomásán tegnap este revolveres merénylet történt, AZ Action Prancaise cimü nacionalista és királypárti napilap pénztári főnökét agyonlőtték. A tettes egy üldö­zési mániában szenvedő nő, aki önként jelentkezett tettének elkövetése után a rendőrségen ahol kijelentette, hogy Maurast, a lap igazgatóját akarta meggyilkolni. Romániában a törvényszék egy heti főtárgyalás után fel­jentette Zelea Codreanu diákot, aki a tavalyi nacionalisták tüntetések idején agyenlőtte a jassyi rendőrprefektust, AZ egyszer már elhalasztott tárgyalást izgatott figyelemmel kxsárte a román közvélemény és eiinden percben rendzavarástól tartottak. Ennek megelőzése céljáBól nagyszabású matonai és rendőri intézkedések történtek.­Albánia déli részein kc rmányellenes zavargások törtek ki. Isztriai/és szlovén menekülitek Szarajevó tan letépték az olasz zász­lót, ami ellen az olasz konzul erélyesen tiltakozott. • Hindenburg és a francia sebesült. Egy tábori korházban a sebesülteket látogatta meg Hinden­burg, Egy francia sebesült tiszt is feküdt ott. Hindenburg megszólítot­ta és állapota iránt érdeklődött. - Köszönöm Excellenciás ur, |tól érzem magam,- válaszolta a francia tiszt. - Mi a polgári foglalkozása - kétdezte Hindenburg. - Csillagász,- volt a válasz. Mire Hindenburg bólintott a fejével és megjegyezte: - Akkor azok közé a franciák közé tartozik, akik tudják, hogy Franciaországra és Né..iotországra ugyanazok a csillagok tekintenek le a magasból. A2>0-

Next

/
Thumbnails
Contents