Házi Tájékoztató, 1940. október

1940-10-02 [1940]

G Bl/B l/L Bukarest, október 2. /Magyar Távirati Iroda/ ' ö A Neamul Romanesc azt iria, hogi/Eszak-Erdély elcsatolása /az folytán Magyarországon maradt 1,400.000 románnak a magyar kormány egyeTlen egy román újságot engedélyezett. Ezt az igazságtalanságot, amelyet az ősi földjétől elszakított románsággal szemben követnek el, szét kell kürtölni az egész világba. Ne nyugodjon addig egy román sem, amig ezt mindenki meg nem hallja. A román rádió törölje a zenét műsorából és éjjel-nappal csak akkor nyugodjék meg, ha beszámol mindarról, amit tett Románia a"magyar uralom alá került Észak-Erdély érdekében. Kürtölje szét a román rádió a világ minden nyelvén, hogy hallja meg mindenki, miképpen űznek gúnyt a többségi román népből, hogy ne legyen a világnak egyetlen egy eldugott zuga sem, ahol ne tudnának arról az igazságról, amelyet 20 éven kere"sztül folytonosan meghamisított a magyar propaganda. A magyar kormány azzal indokolta elhatározását, hogy román uralom alatt mostoha bánásmódban volt része az erdélyi magyar sajtónak. A magyar sajtó még a magyar uralom alatt sem tudott olyan fejlődést felmutatni, mint amilye.t a román uralom alatt tudott. - Ne aludjunk - írja - mint tettük eddig és ne hagyjuk, hogy a magyarok hamisításokat és valótlan dolgokat hozzanak a világ közvéleményének tudomására. A román akadémia készitsen hiteles kimuta­tást arról, milyen fejlődésen ment keresztül a magyar sajtó a román ura­lom alatt es ezt a statisztikát küldje meg a világ valamennyi akadémiájá­nak. Senki se aludjék nyugodtan, amig az elszakított 1,400.000 románnak csak egyetlenegy román nyelvű újságja van. A Porunca Vremii is kifogásolja, hogy az 1,400.000 román számára a magyar kormány csak egy román nyelvű lapot engedélyezett. A magyar kormánynak ezt az elhatározását a lap "turánikus reakciónak" nevezi s hazugságnak mondja azt az állitást, hogy a magyar sajtó el lett volna nyomva a román uralom alatt. Meddig tart még az igazság durva meg­hamisítása és meddig akarják még a hazugságokat világgá kürtölni - kérdi a lap. - A magyarok ugylát szik elfelejtettek, hogy a propagandában korrektségre van szükség, mert az igazság előbb-utóbb úgyis kiderül. G Bl/B YL Bukarest, október 2. /Magyar Távirati Iroda/ •* A Neamul Romanesc azzal dicsekszik, hogy a román uralom alatt, különösen a Székelyföldön nagymértékben csökkent az irni-olvasni nem tudók száma. Csik-megyében az írni-olvasni tudók száma 17#5 száza­lékkal. Háromszék.megyében 17.3 százalékkal és Udvarhely-megyében 15,19 sz aza lekkal növekedett. Kolozsváron most egy rádió-leadocskat akarnak felállitani_a magyarok. Vájj on a s z ékelyek is oda fognak majd járulni ehhez a rádióhoz és gyalázni fognak- e minket azért, amit a Székelyföld érdekében tettünk - kérdi a lap. G Bl/B \L Bukarest, október 2. /Magyar Távirati Iroda/ A király elengedte a katonai törvényszék által elitélt több ember börtönbüntetését. Ezek között magyar nevüek Réti Sándor, Láng Dezső és Morvay János. A többiek egytől egyid német nevüek.

Next

/
Thumbnails
Contents