Házi Tájékoztató, 1929. április-június

1929-04-03 [1906]

p § P a r 1 s, április 3./Magyar Távirati Iroda/ Az Action £ ráncai seban Bamville Bothermere lordnak a Daily Newsban megjelent nyilatkozatával foglalkozik, amelyben a lord Foch tábornagynak bizonyos kijelentéseket tulaj dontitott* A cikkíró megjegyzi, hogy könnyű dolog a halottakat beszéltetni, de ha a marsall „ valóban meg is tette azokat a kijelentéseket, nem azok az értelmük, amelyet nekik a lord tulajdonit, • • •• • • • P . § P á r i s. április 3. /Magyar Távirati Iroda/ A Populaire budapesti jelentést közöl, anely szerint Keglevich gróf . rálőtt féltékenységből felesége orvosára, p . § P ár i *, április 3./Magyar TávirSti Iroda/ A Figaro buda­pesti jelentest közöl- arról, hogy betiltották Volden Bün'cimü darab­jának előadását, mert a darabot erkölcstelennek tartották* T § P á r i s, április 3./Havas/ Az Scho de Paris római tudó­sítója jelenti, hogy Bethlen István gróf néhány napi tartózkodásra Olaszországba érkezett. Különböző körökben - irja a tudósító - azt mondják, hogy Eeth­Ifö István gróf azért jött egészen ?icmáig t hogy tárgy alj on^nussolinival. Tudvalevő, hogy Olaszország es Magyarország közeledése néhány ~ _ * hó­nap óta mind Hangsúlyozottabban jut kifejezásre. Grandi államtitkár - folytatja tovább a lap - akinek legkö­zelebb Tiranába kell utaznia, Budapestre ás Varsóba is el fog látogat­ni. Tidvalevő, hogy Lengyelország elhatározta, hogy quirináli követságét nagykövetséggé szervezi át. Olaszország szintén nagykövetet küld Varsó­ba ás erre az állásra elsősorban Franklin buenoas airesi nagykövet jön számításba, aki jelenleg szabadságidejét Rómában töltik. , . . Kóma ás Varsó között - töszi hozzá a tudosito - a diplomáciai viszony ujabb fázisba jutott, amelyet érdemes figyelemmel kisárni./MTI/ /P/ § P á r i s,április ^./llagjar Távirati Iroda./A ! emps budapesti jelentés alapján ismerteti Szterenyi József bárónak a pesti Hírlap húsvéti számában raegJ3lont optánsügyi cikkét.

Next

/
Thumbnails
Contents