Harangszó, 1910-1911

Tartalomjegyzék. (A római szám n füzetet, az arab az6m az oldalt jelzi.) Elmélkedések: .A reformáció emlékünnepe 1., 2. Az utolsó ítélet II., 2. Adventi izenet III., 1. Te vagy-e az, ki eljövendő?... IV., 1. Ma született a Megtartó V., 1. Nevezék az ő nevét Jézusnak VI., 1. A kisértő X., 1. Zongor Béla: Vetés és aratás XII., 1. Dr. Masznyik Endre: Feltámadás ünnepén XIII., 1. Kapi Béla: Húsvéti egyházi beszéd XIII. melléklete 1—8. Prőhle Károly: A Szentlélek ünnepe XVII., 1. Hit és szeretet XIX., 1. Zongor Béla: A munka isteni szolgálat XX—XXIII., 1. Pulay Vilma: Tavaszi gondolatok XIV., 1. Költemények: Adorján Ferenc: G. emlékkönyvébe XX., 4. „ „ Bűnöd megbocsátva XXII., 4. „ , Örökélet XXIV., 1. Albert József: A cipó XXL, 2. Bodnár István: Rövid hír XIX., 4. Bohár László : Keresztellek. XVI., 1. Gyurátz Ferenc: Istenben való bizalom XV., 1. Hamvas József: Székács József emléke XVI., 4. Horváth Béla: Október 81-én. I., 3. Hudy Ilona: Szeretet XXV., 1. Ihász Ferenc: Nagypénteki ének XII., 1. Kiss József: A mindennapi kenyérért VII., 3. Kovács Sándor: Szenvedők éneke VI., 3. n „Óh térj be hozzám IV., 2. Lampérth Géza: Uj bujdosó énekek XIX., 3. Madár Mátyás: Esteli tohász IX., 1. „ „ Jákob álma XI., 4. „ „ Taníts Uram imádkozni engem XX., 1. Nagy Lajos: El ne hagyd a hazát XL. 1. Payr Sándor: Ostffy Miklós I., 2. „ „ Aratási hálaadó ének XXL, 1. Pohánka Margit: Imádságom XVIIL, 1. „ „ Versek. XX., 2. „ „ öreg Trézsi néni. XXVI., 4. Porkoláb Gyula: Amerikából; — Amerikába IV., 2. V., 2. VIII. 2. Pósa Lajos: Karácsony estéjén V., 10. „ „ Damjanich tábornok XXVI., 4. Sántha Károly: Harangszó L, 1. „ „ Bűnbánó éneke X., 1. „ „ Ének XII., 3. „ „ Énekek XIII. szám melléklete 1 és 8. „ „ Imádság XIV., 1. „ „ Gyermek koporsójánál XIV., 4. „ „ Karácsonykor V., 1. „ „ Halotti ének XXII., 1. Sántha Károly: István király ünnepén XXIII., 1. Szalay Mihály: Dal a bánatról II., 10. „ „ Ifjúkor végén VIL, 4. „ „ Imádság III.. 7. „ „ Elment valaki VIIL, 3. „ , Távol egymástól XViIL, 3. „ „ Imádság XIX, 1. „ „ Rövid fohászok XX., 3. „ „ Fohászok XXII., 3. „ „ Fohászok XXIV., 4. Tóth Kálmán: Az aradi tizenhárom XXVI., 1. Zábrák Dénes: Vágyódás Isten után 11., 1. „ „ Husvét XIII, 1. „ „ Pünkösd XVII., 1. Elbeszélések, rajzok: Bándy János: Az egyetemes papság XXII., 3., XXIII., 3. Csite Károly: Kiss Mihály tízesei II, 6. „ „ Csiza Gergő nótája IV., 4. „ „ Az esőcsináló VIL, 2. „ „ Jó orvosság XIII., 3. „ „ A kis Mariska konfirmációs ruhája XIV., 3. „ „ Fele az asszonynak dukált volna XV., 4. „ . Zsoldos Lidi mátkasága XVIIL, 2. „ „ Bence András kezessége XX., 2. „ „ Kéreg a szíveken XXL, 3. Kotor Péter XXIIL, 2. Gáncs Aladár: Az Isten neve III., 2, Farkas Lenke: Szent Péter esete IX., 2. Farkas Mihályné: Az öreg honvéd XL, 1. Fenyves Ede: Az eltemetett zászló XV., 2. Hörényi Lajos: Drága csizmák XVIII, 4. „ „ A vendég XXII., 2. Kiss Samu: Isten nevében kezdem el XXIV^, 2. „ , Damjanich XXVI., I. Madár Mátyás : Valakit megkötöztök a földön V., 8. „ „' A jó csizmák VI., 2. Parsy Andor: A komagaras XVII., 2. Pálmai Lajos: Hol az Isten ? II., 2. Pohánka Margit: A fogadás XXV., 2. Pulay Vilma: Az ember, a Gyönyör s a bánat XXIV., 1. Rédei Károly: Tiszteld atyádat és anyádat II., 5. „ „ És az atyák szivét a fiákhoz fordítja VI., 5. „ „ Egy biblia története XX., 4. Ifj. Stráner Vilmos: Keressétek és megtaláljátok X., 2. Szenteh Dezsőné: öregapa XVI., 2. Szombath Ernő : Isten útja XII., 4. „ „ Úgy szerette Isten e világot XIX. 2. Takács Elek : Karácsonyi történet V., 2. Zábrák Dénes: Karácsonyfa V., 10. Apró történetek. — Pista legény esete III, 7. Tolstoj: A három tolvaj IV., 4.

Next

/
Thumbnails
Contents