Harangszó, 1953 (2. évfolyam, 1-4. szám)

1953-01-01 / 1. szám

II. évfolyam 1. szám. Säo Paulo, 1953 január—március A Brazíliai Református Keresztyén Egyház belkörü közleményei. TT я tv я тут x-N r* r—7 A Jésus monda... ne sírjatok HARANGSZO én raítam> hanem ti maga­tokon sírjatok ... Lk.23:28. az ür Érkezése. Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon, De háborús éjjel, És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, De öt, a fényest, nagyszerűt, Mindörökre látom. ADY ENDRE KÖNNY A DRAGAGYÖNGY m.i3:4W ott fekszik lenn a tengeren. Boldogan, öntudatlanul él a gyöngy­kagyló a meleg égöv sekély tenge­rei mélyén. Olyanforma, csak na­gyobb, díszesebb, mint otthon a Ba­laton, Tisza parti sekély vizében a tavi kagyló. Nincs öröme, gondja, érzései, jó neki. ... De egyszer csak egy parányi éles homokszem ragad páncélja és puha teste közé s a gondtalan kis féreg megismer valami kincset, gonoszt a világból; a szenvedést. Gyötri, kínozza a betolakodott ide­gen test, a kis féreg szenved, köny­­nyezik. Mikroszkópi finom rétegekkel bevonja kínzóját, igy születik az igaz­gyöngy. Könny a drágagyőngy. . . Szegény páriák az indiai tenger­parton egy nehéz követ kötnek a lá­bukra hogy lehúzza a tenger mélyé­re, derekukon kis kötény, abba gyűj­tik a gyöngykagylót. De a tenger mélyén rémek őrzik a gyöngyöt, a gyöngyhalász nem mindig jön fel, a parti viskóba: a kis barna asszony, az éhes kis rajkók hiába várják vissza, csak nehány buborék a viz színén, egy kis vörös folt a habokon ......... Talán meg is könnyezted a “Gyöngy­halász áriá”-ját s meg sem gondol tál arra hogy több ez mint hangulat. Hallgasd meg az igazgyöngyről szóló példázatot. A gyöngynek ára van. Van aki mindenét odadta érte, az egész éle­tét. Gyötrelemben, kínban, halálban születik minden érték; Az Anya vajúdásában a Gyermek; Egy tönkretett férfiélet borongá­sában “Az ember tragédiája”. A világ elnémult számára s a sü­ket Beethoven megírja a IX Svmpho­­nia-t. A vak Braille sorstársainak egy vi­lágot nyit meg betűivel. Minden titkok és tudományok ve­rejtékező és fáradó gondban épül­nek. Szegény kis család boldogsága az apa, anya őnemésztő munkája árán. Vájjon mi születik a Ma kínjaiban? Szenvedtél? Mutasd a gyöngyö­det! Nagypéntekre Husvét jön. Báthory László

Next

/
Thumbnails
Contents