1972. június 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

256

i u j- 66 ­Következik a Bejelentések 6/0. pontja: A lakóbisottságok megbízatásának ne ghos 3 z abbi tás a. A kerületi tanácsok rendkivül várják oson végrehajtó bizottsági döntésünket, hogy mondjunk valamit a lakóbizottságokról. A javas­lat valamit mond. Elfogadható ez elvtarsak? /Igen./ Máskü­lönben az általa.; vezetett tájértekezleten felvetették, hogy hova fog tartozni. Következik a Bejelentések 6/D. pontja: Tájékoz­tató az európai fővárosok vezetői budapesti találkozójának prog­ramjáról. a várható róozvótélről ón a főbb teluilval.ó kr ó Kérdés van-c? II agy Richárd: Hány példányban van, az elő­I terjesztő tájékoztató részt a Budapesti Pártbizottság VB. tagjai­nak nem lehetne-e megkapni? Tárgyalni nem kellene, hanem tájékoz­tatásul megkapná! . , Elnök: Hány példányban küldjük áre? II agy Richárd: 25 példányban. Elnök : Szatmárinő elvtársnő kedves, legyen szives gondoskodjon arról, hogy a Budapesti Pártbizottságra Hagy elvtárshoz ez a tájékoztató az európai fővárosok vezetőinek talál­kozójáról 25 példányban elmenjen. megérkezett Heincz ós Ádám elvtárs, tehát l.ü- 1 vetkezik 5 J napirendi pontunk: A XVI. ker. Ond vrzor-\ni telep beruházási prograi i járni júvnnpgiyas^ * i’ ... . úVtp I | fi

Next

/
Thumbnails
Contents