1968. december 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

■ ró » M o g. h i v 6 Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága 1963# december 18-án, /szc-rdán/ reggel 8,3o órai kezdettel a Végrehajtóbí zottságnalc a Köz­ponti Tanácsházán lévő tanácstermében /V#, Városház-u. 9/H. I» cm. _. | 121./ ülést tart. /43» ülés./ ^ Napirend ■: 1«/ Javaslat a XIX, kerület települési ejlesztési tervére, _______ Kezdési időpont: 8,3o óra. Előadó: Castiglionc Endre Külön meghívottak: VB-elnökhelyottes. Molnár Endre a XIX, kér. Pártbizottság első titkára, Virágh Ferencné a XIX, kor, VB, tagja, Bianóczki János a fővárosi tanácstagok kerületi csoportvezetője, Romhányi Mátyás a XX, kor. VB, épitési osztályvezetője és Heincz Mihály a Főv, Tanács városrendezési főosztályának vezetője. 2./ Beszámoló a tanácsi vállalatok dolgozóinak szociális, egészségügyi, munkávédelmi" he*l.yz ebércTl és az" ezzel káplTsolat os' bco'náőTi-rőTT Kezdési Időpont: 8.45 óra. Előadót Szegedi Andor oszt.vez. Külön meghívott: Jellinek Kálmán a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa részéről. 3./ Jelentés a várnogyed helyreállításáról. Kezdési időpont: 9 óra. Előadó; Hoincz Mihály főo.vez. 4./ összefoglaló jelentés a lakóbizottságok választásának tapaszta­latairól, ~ ' ... ~ " ' Előadó: dr. Bennó Nándor osztályvezető. 5•/ Bojelentések; írásban: A,/ A Fővárosi Tanács Végrehajtóbizottsága és a KISz Budapesti Végreliajtóbizottsága együ11mülcöd?s~óncíc"i'aá'nyő 1 veifcTl.JyTÍ*őS adoT Hantos "János elnölmclyöítcs,/ ............... B,/ Jelentés Budapest részletes közlekedésfejlesztési tervéről, JT o t l ő 1 a g k é'"z /b'~e s i t v e , - 'ÉToaúó'i~ ’Jártos István elnökhelyettes, - * ... t G'/ Uj átmeneti szállás építéséről. /Előadó: H lemen Lajos elnök­helyettes ,] Do/ Ingatlancserékről, /Előadó: Kelemen Lajos elnökhelyettes./ E,/ Özvt. Karádi Lászlóné Ingatlanfelajánlásáról, /Előadó; Bartos T^vlróifelnWlT71TcTtrsÉ7 --------—------------­Budapest, 1968, december 7, S a r 1 ó r: István r.k, a VB.-, elnöke • ■- -fj i BÚB PEST BŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓBIZOTTf 222/l9680

Next

/
Thumbnails
Contents