1968. június 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

i i BUDAPEST FŐVÁROS_ TANÁCSÁNAK^VÉGREHAJTÓ BIZOTTj^A 134/1968 • ílöterj — ----——mmmmmrn Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága 1968, junius 19-sn /szerdán/ reggel 8,3o órai kezdettel a Végrehajtó Bizottságnak a Központi Tanácsházán lévő tanácstermében /V,, Városház-u.9-11. I.em. 121,/ ülést tart, /32.U19S,/ 1,/ Jelentés a ©óvárosig munkaerőhelyzet alakulásáról, a gazdaság­Ir an£ifasi ]renJszár ~reYorm ja" ~6kVe~zeTas9he'lc jce’zíetf Tdoszaícapan. \' Kezdési Időpont: 8,3o óra Előadó: Szegedi Andor osztályvez. Külön .meghiivj^ttak© Gérnyi Kálmán a Budapesti Pártbizottság Gazdaságpol. osztálya, Pandurovics József vezető titkár az SzBT,, dr, Rózsa József főosztályvezető a Munkaügyi Minisztérium, Iván Pál főelőadó az Országos Tervhivatal részéről, 2,/ A III, és a VII.kér Tanács Végrehajtó Bizottságainak ,beszáraqléj_a a ~Ye r ehWdoTnuT "és az TpáYffa t~ós"ági' 't' eVe ke'ny sTg gyák őrfásarÓT.' ~ Kezdési időpont: 8,5o óra Előadók: Horváth Károlyné a III., * ■ Szőcs Pálné a VII, kér. Külön meghívottak: Tanács VB. elnöke. dr. Lukács István a VII.kér. Pártbizottság . Kővári Istvánná VB-titkár a III.kér, VB. részéről, 3, / Jelentés, a. főváros j ásvány ügyi he.ly_ze'tárolj Kezdési időpont: 9,lo óra Előadó: dr, Gác3 Ferenc, a KÖJÁL igazgatója. 4,/ A kereskedelemi968. á_v 1 boruházáqainak egyes kérdései. Kezdési időpont: 9.3o óra. Előadó: dr. Kovács Gyula ( •- - - főosztályvezető, 5,/ Javaslat a _f©{.árosi. zeneiskolai _a zejev e zet átszervezésére. Kezdési időpont: 9.5o óra. Előadó: Mozei^Gyula főosztály- * " vezető fo I ot " * mm ##t mmpp

Next

/
Thumbnails
Contents