1966. szeptember 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

I \ $%lJ< * jfifÁ “£ <*u 'ti. Sí * 'O!' ''V Í ^,’C'Í*' ^ '‘'ír .£''■*&•,* ' J*W^>. \ ... '.» j './i‘ ‘| ■' $& :■* í| EMter). */. ] Felhívjuk a Végrehajtóbizottság tagjainak és a Végrehajtóbizottság • .... ülésein tanácskozási joggal résztvevő elvtársaknak a figyelmét arra, hogy a jelen kézbesítéssel kiküldött anyagok szeptember 28-i, ütem­terv szerinti megtárgyalása nem érinti a szeptember 14-éről szeptem­ber 21-ére halasztott végrehajtóbizottaági ülés megtartását. Budapást, 1966. szeptember 14. I V./; A F a j k o s Aladárné s.k. a VB. titkára. | Megjegyzést, Kapják: a VB. tagjai, továbbá Molnár, I Bánkuti, Götz, Zára és Mohácsi elvtársak. A " .----------------------------------------------------------------------------------------------- ———„ * ■— L í I

Next

/
Thumbnails
Contents