1962. október 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

t ap ' — m BUDAPEST FŐVÁRQS.. TANÁGSÁIIAIC VÉGREHA JTÓBIZOTTSÁGA. | ool/2l./l962. VB-titk, M e g__h .ivó Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága 1962. október 17-én, /szerdán/ 0.3o órai kezdettel a Végrehajtóbizottságnak a Központi Ta­nácsházán lévő tanácstermében /V. Városház-u. 9/ll. I. em. 121./ülést tart./lo4. ülés./ &JLSL.-. .unt Előtér/ 1. / A_ fjőv_árp.s 1963. évi népgazdasági tervjavaslata. ______ Kezdési időpont: 8,3o óra. Előadó: Kőmives István. 1 Kü1c nmeghivottak: dr. Péter János a Budapesti Pártbizottság, Vértes Ödön a terv-áb., Kcböl József az Országos Tervhivatal, Kertész István, Has zti Imre, Moharos József, - dr. Gyergyal Károly, Szilágyi Lajos, Patai István, Dávid István, Gyulai Géza, Vertetics János, Tapolozai Kálmán, Róna Ottó, Koltai Benő, dr. Viszket Mihály, Lázár Antal, dr. Nagy Iván ós Vojcsek László a VB. hivatali szervezete részéről, 2./ Javaslat, a mezőgazdasági szakigazgatás, át szerve zéa éré. Kezdési .időpontra 9.2o óra. Előadó : Tóth László. ^úlöttmegjhivp.tofaKl * dr. Péter János a Budapesti Pártbizottság, Koltai István a mezőgazdasági áb., dr. Fonyó Gyula a Kormány titkára ág, dr. Molnár István'az FM. titkársága, dr. Kenderesy Károly éa <J dr. Preiner Kálmán a VB. hivatali szervezete részéről. 3./ Je.le.nt é.s_ az. épitési és lakás igazgat ás kérdéseivel ös széf Uggó , jra nas'z ügyVk intézés ér ől ......... ............................... Ke zdés„l idő pont: lo óra. Előadó,: dr. Ambrus János. K ü 1 ö nm e gh iv útt akJL Hlavács József a panaszügyl át., Szilágyi Lajos, Rybka Gózáné és Gáti Jenő a VB. hivatali szervezete részéről. L J I

Next

/
Thumbnails
Contents