1962. augusztus 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

| pprá BUDAJSST FŐVÁROS TAIíÁGSÁITAK ,3^_GIffi_HA„JfeÓBfeM 1 oo1/17/1962. VB-titk, rit4 í [literi M e £ h fe v 6 Budapest Főváros Tanácsának Végreha jtóbizott ság a 1962. augusztus 22-án pg0ü» /szerdán/ 8.3o órai kezdettel a Végrehajtóbizottságnak a Központi Ta­nács házán lévő tanácstermében /V. Városház-u. 9/ll. I. em. 121./ ülést tart. /90, ülés./ N_a jd i r e_ n fe 1./ A fővárosi Tanács 1962. évi népgazdasági tervének I. félévi telje- sTt'ésV,' vaia'mirit a* tanáráéi Vállal"to"k i/TéXévi' Vér-,’ TétYz'ám és ' tfefeófeagefefeáfekVéásfeV ................ ........................................................... Kezdési időponfeq 8.3o óra. Elqadfe: Kőműves István. Külön meghív o> ttakj„ Fülöp Gábor a Budapesti Pártbizottság, Vértes Ödön a terv-áb., Kertész István, Mosonyi Ede, v Gyulai Géza, Dávid István, Vertetics János, Tapolczai Kálmán, Róna Cttő, Koltai Benő és dr. Viszket Mihály a VB. hivatali szervezete részéről. 2./ Az „1963.. fevfejqépgfazfeasfegi terv irfeny efejv efe._ Kezdési időpont^ 9.15 óra. Elő/fefe:„ Kőműves István. Külön moghiy„ottalc Fülöp Gábor a Budapesti Pártbizottság, Vdrtes Ödön a tcrv-áb., Köböl József az Országos Tervhivatal, Kertész István, Mosonyi Ede, Gyulai Géza, Dávid István, Vertetics János, Tapolczai Kálmán, Róna Ottó, Koltai Benő és dr. Viszket Mihály a VB. hivatali szervezete részéről. 3*/ Jelgntfes a kerületi-tanácsok végrehajtóbizottságai irányitó és fellciiqrző munkájának feoYŰ fea;feszfeáiátairéi. Kezdési időpont: 9.45 ón, Előadfeq Pajkos Aladárné, KiP.fe* :hiv_ott_a_k dr. Kenderesy Károly és Vertetics János a VB. hivatali szervezete részéről, , dr. Horváth Sándor a II., Gsehik Ferencné az V. , dr. Parányi János a Z,, Kisléghy Imre a XIII. kcr. VB. részéről. !.-------— _L fi. . ■ msp

Next

/
Thumbnails
Contents