1962. július 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

t i ti BUDAPEST DÓ VÁROS TANÁCSÁNAK VÉGR3JIAH TjKI Z Ofal SÁGA . OOl/l5/1962.VB titk# Előtérj M e g h i v 6 ja Budapest Főváros Tanácsának Vógrshajtóbizottsága 1962. julius 25.-én /szerdán/8,30 órai kezdettel a 7Jgrehajtóbizotfaágnak a Központi Tanácsliázán lévő tanácstermében /V.,Városház-u.9-11121./ ülést tart. /98.ülés/ N a p i r e _i\ dj__ 1./ Jelentés a néjpjaUvelő„ojL „oj3zgűá.ly„ rnukrij_áról. Kefedósi i.^p„ont: 8.30 óra Előadó: dr.Gyalmos János Külön mfeghivottak: _ Márk Perenonó, Szabó Tibor, Szilágyi Lajos és dr. Viszket fe.ihály a Párt végrehaj t óbiz ot t ság, Szánté Miklós a népmüveTeSl iíIYarfcfób'izor/taág, Hantos János a Bfedapfe3t_i PárkYiYoYt*sag, Varga-Kovűos Jánoiá a* vri[odo[sugyT T.finiaztérium, dr.Kemény János, Andréka Károly és dr.Péris György a visagáló[bizosvság, Gcrőfi Sándor a párta afLapVzcVv Y ' Moharos József és Józoa Ödön a VB hivatali szervezete részéről. 2./ Az 1961-02» Dzirdiázi évad értékelése és az 1962-63.szinházi évad [musjqréYrV^ ....................................................................................... Xo_zdfeG_i jLd^ROnt: 9*45 éra Előadój Moharos József Külön meghívottak: TIantos János a Bu^J?„0jsti P írtbizottság, Szántó Miklós a hépníüvűYes'i" YLljEŰicLÓ Yizfettság, Vadász László a Művelőd ésügyYlIűirszYéYiu'm 'ízinházi ós Zenei f ői^azgatófeága Józsa Ödön a VB ietafeteli fefeQfe.vfeZfe'nq _febsfefei’Ax.. ............. 3*/ Bejelöntések: I„x Á A Ami A./ A Zővárofe „vízellátását „Qfeolgáljá IIIjif őnyomóveetói: j'ogójnL- *t*oa(Tr^.Y * /SloadcT:* IveYe'me'n La‘jVsY~-YÜlŐn 'Je'gHlVoYt':' Xvar *' G/oYg'y' *á VB hivatali szervezete ré szóról t / B./ Tanáoai raktár telep elluly eséséről /El a dó: Kelemen Lajos/. Oj Tolok as eréről /Előadó: Kel ómen Lajos/. L J fi , -ip

Next

/
Thumbnails
Contents