1962. június 13. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

7 É I BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK: VÉGREHA JTÓBIZOTT SÁG A . ool/l2/lSS2. VB-titk. / M fe g h i v 6 Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága 1962. junius 13-án, /szerdán/ reggel 8.3o órai kezdettel a Végrehajtóbizottságnak a Köz­ponti Tanácsházán lévő tanácstermében /V. Városház-u. 9/11• I. em. 121./ ülést tart. /95. ülés./ N a p i r e n d : 1,/ Beszámofefefeővárosfe tanács júniusi ülésének előkészítéséről. Előadó: Fajkos Aladárné. Érméje Jteretjébeja A. / festeni éfefe .? őv ár0.6 ,lfevegős_zfenny e z e 11 a égének áltfelánq s Jcérdés e­Trol_es_ ’tánáofei 'rYhdfeíeTt ervfezeT_a Yeyeg*gjfeTTsztafeáp ff#nálic _ 'bifeto sYt as ár őí “ * “ ^ Ke.zdéfei időpont: 8.3o óra. fefeőfedfeq dr. Pesta László. Külön ,meghivot■tak: dr. ICrasznai Iván az egészségügyi áb., dr. Vilmon Gyula miniszterhelyettes az egészségügyi miniszté­rium, Osztrovszky György elnökhelyettes az Orsz, Tervhiv., Dóra János a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága, Kárász Győző a Vöröskereszt Budapesti Bizottsága, Bodonyi Pálné a Nőtanács Budapesti Bizottsága, dr. Mórik József az OKI., dr. Kapós Vilmos és dr. Fercnczi Endre a KÖJÁL, dr. Gyergyai"Károly és Szilágyi Lajos a VB, hivatali szervezete részéről, B./ A köztisztaságról szóló tanácsi rendelet ^módosát ás a. Kezdési időpont: 9.1o óra. Előadó: Tapolczai Kálmán. C./ Az 196.1., évi költs, égve téa és községfejlesztési ala.p zárszá­madása. • - - - - .... . ­Kezdési időpont: 9.25 éra. Előadó: Kassai Frigyes, Külön meghívottak; Fülöp Gábor a Budapesti Píírtbizottság, Hornyálc Nándor a pénzügyi állandébizott ság, Biró Dénes a Pénzügyminis atériun, dr, Lay Jenő a VB, hivatali szervezete részéről. D./ Jelentés a VégrehajtóbizottSágnak a legutóbbi tanácsülés óta véfezfett niünkájarqló .......... *** Előadfe:_ Pajkos Ai dámé. E./ feelentés a fővárosi tanács 14/1962. sz. határozatának vcrre- gájTáaárőlY ' ■ V * ’ ’ ~ ~ Kezdésiidőpont:. 9.5o óra Előfedéfe Fái Boris. fi *> ttBaa­------------------

Next

/
Thumbnails
Contents