1962. március 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

1

Hí ?/ 111.21 | BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSÁNAK VÉGREHAJTÓ JA. filjjtgfj. o©VV>-962« VB—titk. —te 'N .... ...... Meghív ó Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtóbizottsága 1962. március 21-én /szerda/ reggel 8.3o órai kezdettel a Végrehajtóbizottságnak a Köz­ponti Tanácsházán lévő tanácstermében /V. Városház-u. 9/11. I* cra» 121./ ülést tart. /88. ülés,/ IT a j i_X c_ n d : 1./ Jelentés a tanácsi vállalatok 1961. évi tervének teljesítéséről. Kezdési időpont: 8,3o.ója. Előadó: lelkes Iván. Külön meghiyotjtalcj_ t Fülöp Gábor a Budapesti Pártbizottság, Vértes Ödön a terv-, dr. Szakács Ödön a munkaügyi állandó bizottság, Köböl József az Országos Tervhivatal, Buda István a Munkaügyi Minisztérium, Kertész István, Mosonyi Ede, Gyulai Géza, Róna Ottó, Aleva Lajos, Vertctics János, \ Be sztori Sándor, Kőmives István, dr. Viszket Mihály és Lázár Antal a VB. hivatali , zervezeto részéről. 2./ Családi _oseményk és JÜnnepjaégck_ jqzcryezésje^ Kezdési időpont: 9.2o óra. Előadó: dr, Kencleresy Károly és Aleva Lajos, Külön meghívottak: dr, Péter János a Budapesti Pártbizottság, Nagy Richard a KlSz Budapesti Bizottsága, Kruzslák Béla a közmű, Szánté Miklós a népmüve Idei, dr, Csobányi Zoltán a jogi és igazgatási állandóbizottság, dr. Kovács Tibor a Kormány titkárság igazgatási osztálya, Dóra János a Hazafias Népfront Budapesti Bizottsága, Bódonyi Pálné a Nőtanács, Barinkat Oszkárné a SzOT. , Moharos József és Sásdi Sándor a VB. hivatali szervezete részéről. 3./ Be jelentések: I r_ á. ,s b_a n g A,/ A Jciejnclt üzletek, ve nüoglátóipoeri egységek és ü2. ipari ja- yTtjá«s_zp.lfelt.'jtó vállal tok fclveVő lu_lyed/ nyjiétV Xx^asi iA/í/fei. Jjejid'-V)es/rőj1/ /El’őád’ó: Sánsdi SáncforT - ’-"Külön racg- hivott’ak" loYCf'ór'árat ICoosárd Valérné a kereskedelmi áb4, Halász János miniszterhelyettes a Be Iker. Minisztérium, Ruff József a ICPVDSz Budapesti Bizottsága, Lajtai Endre a IV,,' Horváth Géza a XÍV, kér. VB., Kertész István és Nemes Tibor a VB* hivatali szervezete részéről./ .a J

Next

/
Thumbnails
Contents